Anulowanie subskrypcji Avast — często zadawane pytania | Avast

Anulowanie subskrypcji Avast — często zadawane pytania

Kiedy należy anulować subskrypcję Avast, aby uniknąć obciążenia opłatą za nią?

Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą subskrypcji zakupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Avast lub dowolnej aplikacji Avast na komputerze PC lub Mac.

Jeśli nie chcesz już używać płatnego produktu Avast, musisz anulować subskrypcję przed datą następnego rozliczenia, aby zatrzymać naliczanie kolejnych płatności.

Data rozliczenia może się różnić w zależności od rodzaju wykupionej subskrypcji:

 • Subskrypcje roczne, 2- i 3-letnie: Data rozliczenia przypada na 15 dni przed rozpoczęciem następnego okresu subskrypcji.
 • Subskrypcje miesięczne: Data rozliczenia przypada na 2 dni przed rozpoczęciem następnego okresu subskrypcji.

Możesz sprawdzić datę następnego rozliczenia w następujących miejscach:

 • Wiadomość e-mail z przypomnieniem otrzymana z adresu no.reply@avg.com (lub info@customer.avast.com). Zanim obciążymy Twoją formę płatności opłatą za subskrypcję Avast, zawsze wysyłamy z wyprzedzeniem stosowne powiadomienie.
 • Konto Avast powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Data następnego rozliczenia każdej z Twoich subskrypcji jest widoczna na ekranie Subskrypcje obok pozycji Następne obciążenie.
Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w Sklepie Google Play.

Jeśli nie chcesz już używać płatnego produktu Avast, musisz anulować subskrypcję przed datą następnego rozliczenia, aby zatrzymać naliczanie kolejnych płatności.

Aby sprawdzić datę następnego rozliczenia mającą zastosowanie do aplikacji zakupionych za pośrednictwem Sklepu Google Play, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast.
 2. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu z systemem Android.
 3. Naciśnij kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Subskrypcje.
 4. Data następnego rozliczenia każdej z Twoich aktywnych subskrypcji jest widoczna obok pozycji Następna płatność.
Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w sklepie App Store.

Jeśli nie chcesz już używać płatnego produktu Avast, musisz anulować subskrypcję przed datą następnego rozliczenia, aby zatrzymać naliczanie kolejnych płatności.

Aby sprawdzić datę następnego rozliczenia mającą zastosowanie do aplikacji zakupionych za pośrednictwem sklepu App Store, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast.
 2. Otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS.
 3. Naciśnij obraz profilu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Dotknij opcji Subskrypcje.
 5. Data następnego rozliczenia każdej z Twoich aktywnych subskrypcji jest widoczna obok pozycji Odnawia się.

Jak anulować subskrypcję Avast?

Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą subskrypcji zakupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Avast lub dowolnej aplikacji Avast na komputerze PC lub Mac.

W większości przypadków można anulować subskrypcję za pośrednictwem Konta Avast, które jest powiązane z adresem e-mail podanym podczas dokonywania zakupu subskrypcji.

Aby anulować subskrypcję za pośrednictwem Konta Avast:

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Subskrypcje.
 3. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję pod subskrypcją, którą chcesz anulować.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces anulowania.

Więcej informacji na temat anulowania subskrypcji za pośrednictwem Konta Avast zawiera następujący artykuł:

Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w Sklepie Google Play.

Aby anulować subskrypcję zakupioną za pośrednictwem Sklepu Google Play:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast.
 2. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu z systemem Android.
 3. Naciśnij kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Subskrypcje.
 4. Wybierz subskrypcję Avast, którą chcesz anulować.
 5. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces anulowania.

Więcej informacji na temat anulowania subskrypcji Avast za pośrednictwem Sklepu Google Play zawiera następujący artykuł:

Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w sklepie App Store.

Aby anulować subskrypcję za pośrednictwem sklepu App Store:

 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast.
 2. Otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS.
 3. Naciśnij obraz profilu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Dotknij opcji Subskrypcje.
 5. Wybierz subskrypcję Avast, którą chcesz anulować.
 6. Naciśnij opcję Anuluj subskrypcję (lub Anuluj darmowy okres próbny).
 7. Naciśnij opcję Potwierdź, aby potwierdzić anulowanie.

Więcej informacji na temat anulowania subskrypcji Avast za pośrednictwem sklepu App Store zawiera następujący artykuł:

Czy otrzymam zwrot kosztów, jeśli anuluję subskrypcję?

Nie. W przypadku anulowania subskrypcji Avast nie przysługuje zwrot kosztów za jakikolwiek okres pozostały w ramach subskrypcji. Możesz nadal korzystać z płatnego produktu Avast do końca bieżącego okresu subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwrotu kosztów obowiązujących w firmie Avast i uzyskać instrukcje dotyczące składania wniosków o zwrot kosztów, zapoznaj się z następującym artykułem:

Co się stanie po anulowaniu subskrypcji?

Po anulowaniu subskrypcji Avast nadal masz możliwość korzystania z płatnych produktów do końca bieżącego okresu subskrypcji. Gdy dobiegnie on końca, będzie można odnowić subskrypcję; w przeciwnym razie utracisz dostęp do płatnych produktów i funkcji.

W przypadku anulowania subskrypcji Avast nie przysługuje zwrot kosztów za jakikolwiek okres pozostały w ramach subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwrotu kosztów obowiązujących w firmie Avast i uzyskać instrukcje dotyczące składania wniosków o zwrot kosztów, zapoznaj się z następującym artykułem:

Czy trzeba anulować darmowy okres próbny produktu Avast?

Jeśli przed rozpoczęciem darmowego okresu próbnego wprowadzono dane karty płatniczej, musisz anulować subskrypcję próbną przed datą pierwszego rozliczenia, jeśli nie chcesz dalej korzystać z funkcji płatnych. Jeśli nie anulujesz subskrypcji próbnej do daty pierwszego rozliczenia, naliczona zostanie opłata za kolejny okres subskrypcji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania subskrypcji Avast, które mają zastosowanie również w przypadku subskrypcji próbnych Avast.

Jeśli przed rozpoczęciem darmowego okresu próbnego nie podano danych karty płatniczej, nie trzeba anulować subskrypcji próbnej.

Które subskrypcje można anulować za pośrednictwem Konta Avast?

Firma Avast nawiązała współpracę z Digital River, renomowaną firmą z branży handlu elektronicznego, która obsługuje sprzedaż online i dystrybucję większości subskrypcji Avast.

Transakcje zakupu subskrypcji przetworzone przez firmę Digital River można anulować za pośrednictwem Konta Avast. Jeśli transakcja zakupu subskrypcji była przetwarzana przez innego autoryzowanego partnera (np. Nexway, AstroPay lub Cleverbridge), należy skorzystać z alternatywnej metody anulowania subskrypcji.

Aby dowiedzieć się, który autoryzowany partner przetwarzał transakcję zakupu subskrypcji, sprawdź wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymaną po dokonaniu zakupu lub wyciąg z karty debetowej/kredytowej. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Nie można anulować subskrypcji zakupionej za pośrednictwem Sklepu Google Play lub sklepu App Store przy użyciu Konta Avast. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji za pośrednictwem jednego z tych dostawców znajdują się w następującym artykule:

Co zrobić, jeśli nie mogę anulować subskrypcji za pośrednictwem Konta Avast?

Skorzystaj z poniższych rozwiązań:

 • Jeśli nie masz jeszcze Konta Avast, możesz utworzyć nowe Konto Avast z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, który został użyty do zakupu subskrypcji. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 • Nie można anulować subskrypcji zakupionej za pośrednictwem Sklepu Google Play lub sklepu App Store przy użyciu Konta Avast. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji za pośrednictwem jednego z tych dostawców znajdują się w następującym artykule:
 • Jeśli subskrypcja Avast nie jest widoczna na Twoim Koncie Avast, możesz połączyć ją z nim ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
 • Opcja anulowania za pośrednictwem Konta Avast nie jest dostępna w przypadku wszystkich subskrypcji Avast. Jeśli anulowanie subskrypcji za pośrednictwem Konta Avast jest niemożliwe, przeczytaj następujący artykuł:

Jak zacząć korzystać z subskrypcji Avast na nowym urządzeniu?

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji Avast z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

Co zrobić, jeśli wykonanie instrukcji z tego artykułu nie rozwiązało problemu?

Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, zalecamy kontakt z pomocą techniczną Avast w celu uzyskania dalszej pomocy.

 • Wszystkie płatne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami