Konto Avast — często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest Konto Avast?

Konto Avast to portal przeznaczony do zarządzania płatnymi subskrypcjami Avast. Na Koncie Avast dostępne są następujące opcje.

 • Subskrypcje: Narzędzia i informacje ułatwiające zarządzanie subskrypcjami Avast . Są to między innymi linki umożliwiające pobranie wszystkich zakupionych produktów, ważne kody aktywacyjne i liczba urządzeń, na których jest obecnie używana subskrypcja.
 • Rozliczenia: Możesz sprawdzić datę następnego rozliczenia dla każdej subskrypcji, a także anulować subskrypcję bezpośrednio z poziomu Konta Avast, jeśli nie chcesz, aby opłaty były dalej naliczane.

Czy Konto Avast jest tworzone automatycznie podczas zakupu produktu Avast?

Nie. Konto Avast nie jest tworzone automatycznie podczas zakupu subskrypcji Avast. Konto Avast możesz utworzyć ręcznie, używając adresu e-mail, który nie jest powiązany z innym Kontem Avast.

Aby mieć pewność, że kupiona wcześniej subskrypcja Avast będzie widoczna na nowym Koncie Avast, zarejestruj to Konto Avast za pomocą tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu.

Jak utworzyć Konto Avast?

Aby utworzyć Konto Avast, skorzystaj z poniższego linku:

Tworzenie Konta Avast
Aby mieć pewność, że kupiona wcześniej subskrypcja Avast będzie widoczna na nowym Koncie Avast, zarejestruj to Konto Avast za pomocą tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu.

Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia Konta Avast znajdują się w następującym artykule:

Co zrobić, jeśli nie znam hasła lub adresu e-mail do Konta Avast?

Nie znam hasła

Możesz w dowolnym momencie zresetować swoje hasło na stronie odzyskiwania hasła.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:

 

Nie znam adresu e-mail

Zalecamy sprawdzenie, czy adres e-mail znajduje się już w bazie danych Konta Avast:

 1. Przejdź na stronę odzyskiwania hasła.
 2. Wprowadź adres e-mail, który Twoim zdaniem powinien być prawidłowy, i kliknij opcję Kontynuuj.

Jeśli zobaczysz komunikat Konto z tym adresem e-mail jeszcze nie istnieje, oznacza to, że ten adres e-mail nie jest zarejestrowany i możesz utworzyć nowe Konto Avast przy użyciu tego adresu e-mail. W przeciwnym razie spróbuj wprowadzić inny adres e-mail.

Subskrypcje

Gdzie mogę znaleźć informacje o moich subskrypcjach Avast?

Aby wyświetlić listę posiadanych subskrypcji Avast:

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Subskrypcje.

Zostanie wyświetlony ekran Subskrypcje zawierający Twoje subskrypcje Avast.

Więcej informacji o dostępnych opcjach można znaleźć w następującym artykule:

Jak anulować subskrypcję Avast za pomocą Konta Avast?

Wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Subskrypcje.
 3. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję pod subskrypcją, którą chcesz anulować.

Szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast za pomocą Konta Avast znajdują się w następującym artykule:

Przy użyciu Konta Avast nie można anulować subskrypcji Avast kupionej w sklepie Google Play lub sklepie App Store. Aby dowiedzieć się, jak anulować subskrypcję zakupioną za pośrednictwem jednego z tych dostawców, zapoznaj się z następującym artykułem:

Co zrobić, jeśli subskrypcja nie jest widoczna na moim Koncie Avast?

Kiedy kupujesz subskrypcję Avast na oficjalnej stronie internetowej Avast, subskrypcja automatycznie pojawia się na Twoim Koncie Avast, o ile adres e-mail podany podczas zakupu jest taki sam, jak adres e-mail używany do logowania się na Konto Avast. Aby sprawdzić, jakie adresy e-mail są połączone z Kontem Avast, wybierz kolejno opcje Ustawienia kontaZarządzanie adresem e-mail.

Jeśli podczas zakupu został podany inny adres e-mail, możesz ręcznie dodać brakującą subskrypcję do swojego Konta Avast. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcje kupione w sklepie Google Play lub sklepie App Store nie są widoczne na Koncie Avast.

Ustawienia i używanie

Do czego służy funkcja Anti-Theft?

Funkcja Anti-Theft umożliwia nawiązanie połączenia ze skradzionym lub zgubionym urządzeniem z systemem Android i zdalne uruchomienie na nim poleceń z poziomu Konta Avast. Utraconego urządzenia nie można kontrolować, jeśli nie została na nim wcześniej zainstalowana aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android. Ponadto muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Urządzenie jest włączone i połączone z Internetem.
 • Funkcja Anti-Theft jest włączona na urządzeniu.

Instrukcje dotyczące sterowania zgubionym lub skradzionym urządzeniem za pośrednictwem Konta Avast znajdują się w następującym artykule:

Co to jest forum społeczności?

Kliknij kafelek Forum społeczności na ekranie głównym Konta Avast, aby uzyskać dostęp do Forum Avast. Ten kanał jest monitorowany przez dział pomocy technicznej Avast. Możesz na nim zadawać pytania i dyskutować z innymi użytkownikami na temat produktów Avast.

Nie możemy zagwarantować, że na wszystkie pytania zadane na Forum Avast odpowie przedstawiciel pomocy technicznej Avast.

Co to jest weryfikacja dwuetapowa?

W celu zwiększenia bezpieczeństwa możesz chronić swoje Konto Avast przy użyciu mechanizmu weryfikacji dwuetapowej. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej trzeba będzie każdorazowo wprowadzać hasło i kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator, aby się zalogować. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Czy mogę zmienić adres e-mail, którego używam do logowania się na moim Koncie Avast?

Możesz zmienić główny adres e-mail używany do logowania na Konto Avast. Możesz także dodać do konta dodatkowe adresy e-mail, jednak do logowania na konto możesz używać tylko jednego adresu e-mail.

 1. Zaloguj się na Konto Avast za pomocą bieżącego podstawowego adresu e-mail, korzystając w tym celu z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Ustawienia konta.
 3. W obszarze Zarządzanie adresem e-mail wybierz opcję + Dodaj inny adres e-mail.
 4. Wprowadź nowy adres e-mail i bieżące hasło do Konta Avast, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zweryfikować nowy adres e-mail.
 6. Po zweryfikowaniu nowego adresu e-mail wróć na Konto Avast i kliknij kafelek Ustawienia konta.
 7. Aby ustawić nowy adres e-mail jako podstawowy adres e-mail, kliknij opcję Ustaw jako podstawowy.

Nowy adres e-mail będzie teraz Twoim podstawowym adresem e-mail. Będziesz go używać w celu zalogowania się na Konto Avast.

Jak mogę zmienić hasło do Konta Avast?

Szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany hasła znajdują się w poniższym artykule:

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego widzę komunikat o błędzie „Błąd autoryzacji 400: admin_policy_enforced”?

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, kiedy próbujesz zalogować się na Konto Avast przy użyciu opcji Kontynuuj za pomocą konta Google po zalogowaniu się na firmowe konto Google zarządzane za pośrednictwem aplikacji Google Apps Device Policy. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z poniższych opcji:

 • Wróć na stronę logowania Konta Avast. Zamiast używać opcji Kontynuuj za pomocą konta Google, wpisz ręcznie poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Kontynuuj.
 • Wróć na stronę logowania Konta Avast i wybierz opcję Kontynuuj za pomocą konta Google. Z wyświetlonej listy kont Google wybierz konto, które nie jest kontem firmowym, na przykład Twoje osobiste konto Google. Jeśli pojawi się monit, wpisz swoje dane logowania do konta Google.

W ten sposób zalogujesz się na Konto Avast.

Aby zalogować się na Konto Avast przy użyciu opcji Kontynuuj za pomocą konta Google, musisz wybrać konto Google z adresem e-mail, który jest połączony z Kontem Avast. Nie musi to być jednak podstawowy adres e-mail ustawiony dla Konta Avast.

Dlaczego moje Konto Avast jest zablokowane?

W celach bezpieczeństwa blokujemy Konto Avast, jeśli wykryjemy, że hasło wyciekło online. Aby odblokować Konto Avast, musisz zresetować hasło.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:

 • Wszystkie produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami