Aktualizace platebních údajů k objednávkám Avastu přes Digital River

Nastavené údaje o platební kartě pro účely automatického prodlužování předplatného můžete kdykoli aktualizovat na zákaznickém portálu Avast.

Tento článek se týká objednávek Avastu přes Digital River. Pokyny k objednávkám Avastu přes Nexway naleznete v následujícím článku: Pokud si nejste jistí, přes kterého distributora jste si Avast objednali, podívejte se do e-mailu s potvrzením objednávky. Více informací se dozvíte v následujícím článku:

Pokyny

  1. V internetovém prohlížeči otevřete zákaznický portál Avast. Najdete jej na následující adrese:
  2. Zadejte ID objednávky a heslo a klikněte na tlačítko Find order (Najít objednávku).
    ID objednávky a heslo najdete v potvrzovacím e-mailu, který jste obdrželi z adresy avast@digitalriver.com. Pokud tento e-mail nemůžete najít, klikněte na odkaz Forgot your order ID? (Zapomněli jste ID objednávky?) a na zobrazené stránce zadejte svoji e-mailovou adresu a poslední čtyři číslice z čísla karty použité k nákupu.
  3. V horní části stránky Your subscriptions (Vaše předplatná) klikněte na možnost Update your payment details (Aktualizovat platební údaje).
  4. Zadejte nové číslo, konec platnosti a CVV kód platební karty. Případně klikněte na ikonu Edit (Upravit) a změňte své fakturační údaje. Provedené změny potvrďte kliknutím na tlačítko Save (Uložit).
Změněné údaje o platební kartě budou platit pouze pro ID objednávky, kterým jste se přihlásili k zákaznickému portálu Avast. Chcete-li změnit údaje o platební kartě u jiných objednávek, v horní části obrazovky Your subscriptions (Vaše předplatná) klikněte na možnost Different Order (Jiná objednávka) a opakujte výše uvedené kroky 3–4.

Platební údaje pro účely automatického prodlužování předplatného budou aktualizovány.

  • Všechny placené softwarové produkty Avast
  • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás