Avast Mobile Security dla systemu iOS — wprowadzenie

Avast Mobile Security dla systemu iOS to aplikacja, która chroni Twoją prywatność w sieci, umożliwia Ci bezpieczne przechowywanie zdjęć i skanowanie sieci Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, a także ostrzega Cię w przypadku, gdy Twoje prywatne dane powiązane z adresem e-mail wyciekną do sieci.

Dotknij ikony  Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację. Następnie zapoznaj się z sekcjami tego artykułu zawierającymi instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania aplikacji Avast Mobile Security dla systemu iOS oraz korzystania z niej.

Rozwiązywanie wykrytych problemów

Po zainstalowaniu aplikacji Avast Mobile Security lub jej aktualizacji do wersji 2.x zostanie uruchomione skanowanie sieci Wi-Fi, po zakończeniu którego wyświetli się monit z prośbą o rozwiązanie wykrytych problemów. Wykonaj odpowiednie instrukcje opisane poniżej, aby rozwiązać wykryte problemy lub ukończyć konfigurowanie aplikacji Avast Mobile Security:

Ochrona sieci działa w tle, gdy przeglądasz zasoby Internetu. Gdy Ochrona sieci jest włączona, aplikacja Avast Mobile Security blokuje fałszywe strony internetowe, które próbują Cię oszukać, podszywając się pod inne strony. Aby móc włączyć tę funkcję, musisz mieć zainstalowane lokalnie rozwiązanie VPN (ang. Virtual Private Network). Aby włączyć funkcję Ochrona sieci, wykonaj te czynności:

 1. Naciśnij opcję Ochrona sieci.
 2. Naciśnij biały suwak widoczny obok funkcji Ochrona sieci.
 3. Naciśnij opcję Akceptuję na ekranie Blokuj złośliwe strony internetowe.
 4. W razie potrzeby naciśnij opcję Zezwalaj, aby dodać konfiguracje VPN.

Ochrona sieci jest teraz włączona. Aby wyłączyć Ochronę sieci, naciśnij zielony suwak  (WŁ.), co spowoduje zmianę jego koloru na biały  (WYŁ.).

Ograniczanie śledzących elementów reklamowych to ustawienie systemu iOS, które pozwala zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w sklepach App Store i Apple News. Gdy ta funkcja jest włączona, firma Apple nie pokazuje Ci już reklam dobieranych na podstawie takich informacji jak historia wyszukiwania w sklepie App Store i historia czytania w Apple News. Jeśli aplikacja Avast Mobile Security wykryje, że funkcja Ograniczanie śledzących elementów reklamowych nie została włączona, wykonaj poniższe kroki, aby włączyć ją z poziomu ustawień systemu iOS:

 1. Naciśnij opcję Ograniczanie śledzących elementów reklamowych.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie:
  1. Naciśnij ikonę  Ustawienia na ekranie głównym urządzenia.
  2. Naciśnij kolejno opcje Prywatność ▸ Reklama.
  3. Naciśnij biały suwak  (WYŁ.) obok pozycji Ograniczanie śledzących elementów reklamowych, aby zmienił się na zielony (WŁ.).
  4. Zamknij menu Ustawienia.
 3. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego aplikacji Avast Mobile Security.

Aplikacja Avast Mobile Security wyświetla monit z informacją o możliwości włączenia na urządzeniu funkcji kodu dostępu w celu ochrony danych przechowywanych na urządzeniu. Jeśli funkcja kodu dostępu nie została włączona, wykonaj poniższe kroki, aby włączyć ją z poziomu ustawień systemu iOS:

 1. Naciśnij opcję Zabezpieczenie przy użyciu ekranu blokady.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie:
  1. Naciśnij ikonę  Ustawienia na ekranie głównym urządzenia.
  2. Naciśnij opcję Touch ID (lub Face ID) i kod ▸ Włącz kod.
  3. Wpisz sześciocyfrowy kod lub naciśnij pozycję Opcje kodu, aby przełączyć się na czterocyfrowy kod liczbowy, własny kod numeryczny lub własny kod alfanumeryczny.
  4. Wpisz ponownie kod, aby go potwierdzić.
  5. Zamknij menu Ustawienia.
 3. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego aplikacji Avast Mobile Security.

Ochrona Wi-Fi

Funkcja Ochrona Wi-Fi (wcześniej Bezpieczne przeglądanie) wykorzystuje sieć VPN (ang. Virtual Private Network), dzięki czemu możesz mieć pewność, że nikt nie śledzi Twojej aktywności w Internecie. Połączenie VPN chroni dane przekazywane do Internetu i z niego pobierane, zapewnia bezpieczeństwo danych wysyłanych z urządzenia i sprawia, że aktywność w sieci staje się w pełni prywatna. Funkcja Ochrona Wi-Fi to funkcja premium dostępna w ramach subskrypcji Avast Mobile Security Premium. Aby aktywować funkcję Ochrona Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij opcję Włącz VPN na kafelku Ochrona Wi-Fi.
 2. Zapoznaj się z postanowieniami dokumentu Zasady tworzenia dzienników i korzystania z nich, a następnie naciśnij opcję Akceptuję.
 3. W razie potrzeby naciśnij opcję Zezwalaj, aby dodać konfiguracje VPN.
 4. Ochrona Wi-Fi zostanie aktywowana, a Ty połączysz się z naszym najbliższym serwerem w Twojej lokalizacji. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego aplikacji Avast Mobile Security.

Aby tymczasowo wyłączyć VPN, naciśnij opcję Wstrzymaj VPN na ekranie głównym aplikacji Avast Mobile Security.

Ochrona tożsamości

Ochrona tożsamości chroni Twoje konta online, sprawdzając, czy żadne z Twoich danych osobowych powiązanych z podanym adresem e-mail nie wyciekły do Internetu. Aby aktywować funkcję Ochrona tożsamości, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij opcję Dodaj e-mail na kafelku Ochrona tożsamości.
 2. Naciśnij opcję Dodaj adres e-mail.
 3. Wprowadź swój adres e-mail, a następnie naciśnij opcję Dodaj e-mail.

Ochrona tożsamości zostanie aktywowana i natychmiast sprawdzi, czy żadne dane powiązane z Twoim adresem e-mail nie wyciekły do Internetu. Jeśli zostanie wykryty jakikolwiek wyciek, otrzymasz odpowiednie powiadomienie.

Rozwiązywanie problemów związanych z wyciekiem danych

 1. Naciśnij swój adres e-mail, aby wyświetlić wykryte wycieki powiązanych z nim danych.
 2. Naciśnij pozycję z listy wycieków, aby wyświetlić więcej szczegółów.
 3. Naciśnij opcję Zmień hasło, aby otworzyć stronę internetową, z której wyciekło hasło. Zalecamy natychmiastową zmianę hasła do konta, którego dotyczy problem.
 4. Zmień hasło i naciśnij kolejno opcje Odrzuć ▸ Akceptuję, aby usunąć powiadomienie o wycieku danych.

Po usunięciu wszystkich powiadomień o wycieku danych funkcja Ochrona tożsamości pozostaje aktywna i w razie potrzeby powiadamia o kolejnych wykrytych wyciekach danych powiązanych z podanym adresem e-mail.

Jeśli używasz wersji Avast Mobile Security Premium, możesz zabezpieczyć przy użyciu funkcji Ochrona tożsamości wiele adresów e-mail. Aby dodać kolejny adres e-mail, naciśnij panel funkcji Ochrona tożsamości na ekranie głównym Avast Mobile Security, a następnie wykonaj powyższe instrukcje, zaczynając od punktu 2.

Magazyn zdjęć

Magazyn zdjęć: pozwala ukryć zdjęcia w szyfrowanym magazynie zabezpieczonym kodem dostępu. Aby skonfigurować Magazyn zdjęć:

 1. Naciśnij opcję Otwórz na kafelku Magazyn zdjęć.
 2. Naciśnij opcję Ustaw kod dostępu.
 3. Wpisz 4-cyfrowy kod dostępu, a następnie wprowadź go ponownie, aby go potwierdzić.

Kod dostępu został ustawiony. Od tego momentu w celu uzyskania dostępu do Magazynu zdjęć będzie konieczne podanie kodu dostępu. Jeśli korzystasz na urządzeniu z funkcji Touch ID lub Face ID, po ustawieniu kodu dostępu będziesz mieć możliwość włączenia tych funkcji. Jeśli włączysz funkcję Touch ID lub Face ID, zastąpi ona funkcję kodu dostępu wprowadzanego w celu uzyskania dostępu do Magazynu zdjęć.

Dodawanie zdjęć do Magazynu zdjęć

Możesz dodać do Magazynu zdjęć istniejące zdjęcia lub obrazy z biblioteki zdjęć na urządzeniu lub użyć aparatu urządzenia, aby zrobić zdjęcie i zaimportować je do Magazynu zdjęć. Aby dodać zdjęcia lub obrazy do Magazynu zdjęć:

 1. Naciśnij opcję Otwórz na kafelku Magazyn zdjęć.
 2. Wprowadź kod dostępu.
 3. Naciśnij przycisk + (plus).
 4. Wybierz opcję Biblioteka zdjęć lub Aparat:
 1. W razie potrzeby naciśnij opcję OK, aby przyznać aplikacji Avast Mobile Security uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do biblioteki zdjęć.
 2. Naciśnij zdjęcie, aby je wybrać. Możesz też nacisnąć opcję Usuń, aby usunąć zdjęcie z Biblioteki zdjęć i Zdjęć iCloud.
 1. W razie potrzeby naciśnij opcję OK, aby przyznać aplikacji Avast Mobile Security uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do aparatu.
 2. Zrób zdjęcie, a następnie naciśnij opcję Użyj zdjęcia lub Powtórz.

Zdjęcie zostanie zaimportowane do Magazynu zdjęć.

Udostępnianie lub usuwanie plików z Magazynu zdjęć

 1. Otwórz Magazyn zdjęć, a następnie naciśnij polecenie Wybierz.
 2. Dotknij zdjęć, które chcesz udostępnić lub usunąć z Magazynu. Wokół wybranych zdjęć pojawi się zielone obramowanie.
 3. Naciśnij polecenie Udostępnij, aby wysłać wybrane pliki do innej lokalizacji, np. do usługi AirDrop, poczty e-mail lub wiadomości.
  Możesz też kliknąć polecenie Usuń, aby trwale usunąć pliki z Magazynu zdjęć.
W przypadku odinstalowania aplikacji Avast Mobile Security wszystkie zdjęcia zapisane w Magazynie zdjęć zostają usunięte wraz z aplikacją — nie ma możliwości ich przywrócenia. Zalecamy wyeksportowanie plików z Magazynu zdjęć przed odinstalowaniem aplikacji.
 • Avast Mobile Security Premium 2.x dla systemu iOS
 • Avast Mobile Security 2.x dla systemu iOS
 • Apple iOS 12.0 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami