Avast Mobile Security pro iOS – začínáme

Avast Mobile Security pro iOS je aplikace, která chrání vaše online soukromí, bezpečně uchovává vaše fotografie, testuje Wi-Fi sítě na zranitelná místa a upozorňuje vás na úniky osobních dat souvisejících s vaší e-mailovou adresou na internet.

Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Avast Mobile Security otevřete aplikaci. V jednotlivých částech tohoto článku si přečtěte, jak nastavit a používat Avast Mobile Security na zařízení s iOS.

Řešení nalezených problémů

Avast Mobile Security po nainstalování nebo aktualizaci na verzi 2.x otestuje vaši Wi-Fi síť a vyzve vás k vyřešení veškerých zjištěných problémů. Podle příslušných pokynů níže vyřešte zjištěné problémy a dokončete nastavení Avast Mobile Security:

Ochrana na webu běží na pozadí, zatímco prohlížíte internet. Pokud je Ochrana na webu zapnutá, Avast Mobile Security blokuje falešné webové stránky, které se vás snaží ošálit napodobováním skutečných webů. K zapnutí této funkce je potřeba místní VPN (virtuální privátní síť). Ochranu na webu zapnete následovně:

 1. Klepněte na možnost Ochrana na webu.
 2. U položky Ochrana na webu klepněte na bílý posuvník.
 3. Na obrazovce Blokujte škodlivé stránky klepněte na možnost Přijmout.
 4. Na výzvu klepněte na možnost Povolit a přidejte VPN konfigurace.

Ochrana na webu je nyní zapnutá. Chcete-li Ochranu na webu vypnout, klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na bílou (Vypnuto).

Omezit sledování reklamami je nastavení iOS, které vám umožňuje vypnout reklamy na základě zájmů v App Storu a Apple News. Pokud tuto funkci zapnete, Apple vám už nebude zobrazovat reklamy na základě toho, co hledáte v App Storu nebo čtete v Apple News. Když Avast Mobile Security zjistí, že funkci Omezit sledování reklamami nemáte zapnutou, podle následujícího postupu ji zapněte v nastaveních iOS:

 1. Klepněte na možnost Omezit sledování reklamami.
 2. Postupujte dle pokynů na obrazovce:
  1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Nastavení.
  2. Klepněte na možnosti SoukromíReklamy.
  3. Klepnutím přepněte posuvník Omezit sledování reklamami z bílé polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).
  4. Zavřete Nastavení.
 3. Klepnutím na šipku zpět se vraťte na hlavní obrazovku Avast Mobile Security.

Avast Mobile Security vás vyzve k zapnutí přístupového kódu na ochranu vašich dat. Pokud přístupový kód momentálně nemáte na zařízení zapnutý, podle postupu níže jej zapněte přes nastavení iOS:

 1. Klepněte na možnost Zapnout zámek obrazovky.
 2. Postupujte dle pokynů na obrazovce:
  1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Nastavení.
  2. Klepněte na možnost Touch ID (nebo Face ID) a přístupový kódZapnout přístupový kód.
  3. Zadejte šesticiferný přístupový kód nebo klepněte na položku Možnosti přístupového kódu a přepněte na čtyřciferný kód, jiný číselný kód nebo jiný alfanumerický kód.
  4. Přístupový kód opětovným zadáním potvrďte.
  5. Zavřete Nastavení.
 3. Klepnutím na šipku zpět se vraťte na hlavní obrazovku Avast Mobile Security.

Ochrana na Wi-Fi síti

Funkce Ochrana na Wi-Fi síti (dříve Bezpečné prohlížení) vás pomocí VPN (virtuální privátní sítě) chrání před špehováním vašich online aktivit. Připojení přes VPN chrání datové přenosy mezi vaším zařízením a internetem, zabezpečuje data odcházející z vašeho zařízení a anonymizuje vaše online aktivity. Ochrana na Wi-Fi síti je prémiová funkce, která je k dispozici v rámci předplatného Avast Mobile Security Premium. Ochranu na Wi-Fi síti aktivujte postupem níže:

 1. Na dlaždici Ochrana na Wi-Fi síti klepněte na tlačítko Zapnout VPN.
 2. Přečtěte si Pravidla záznamu a používání dat a klepněte na tlačítko Přijmout.
 3. Na výzvu klepněte na možnost Povolit a přidejte VPN konfigurace.
 4. Ochrana na Wi-Fi síti je aktivovaná a připojí vás k nejbližšímu serveru v okolí. Klepnutím na šipku zpět se vraťte na hlavní obrazovku Avast Mobile Security.

Pokud chcete VPN dočasně vypnout, na hlavní obrazovce Avast Mobile Security klepněte na možnost Pozastavit VPN.

Ochrana identity

Ochrana identity chrání vaše online účty a hlídá, jestli některé z osobních údajů souvisejících s vaší e-mailovou adresou neunikly na internet. Ochranu identity aktivujte postupem níže:

 1. Na dlaždici Ochrana identity klepněte na tlačítko Přidat e-mail.
 2. Klepněte na možnost Přidat e-mailovou adresu.
 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na možnost Přidat e-mail.

Ochrana identity je nyní aktivní a neustále kontroluje, jestli na internet neunikla nějaká data související s vaší e-mailovou adresou. Když na nějaké úniky dat narazí, upozorní vás.

Vyřešit úniky dat

 1. Klepnutím na svoji e-mailovou adresu si můžete zobrazit podrobnosti o únicích dat.
 2. Klepnutím na únik v seznamu si zobrazte podrobnosti.
 3. Klepnutím na možnost Změnit heslo můžete otevřít webovou stránku, ze které vaše data unikla. Doporučujeme vaše heslo neprodleně změnit.
 4. Až si heslo změníte, klepněte na možnosti ZavřítPřijmout a příslušné oznámení o úniku zrušte.

Až všechna oznámení o únicích zrušíte, Ochrana identity zůstane aktivní a bude dále zjišťovat úniky dat souvisejících s vaší e-mailovou adresou.

Pokud máte Avast Mobile Security Premium, můžete pomocí Ochrany identity hlídat několik e-mailových adres. Chcete-li přidat další e-mailovou adresu, na hlavní obrazovce Avast Mobile Security klepněte na panel Ochrana identity a poté se řiďte pokyny výše počínaje krokem 2.

Foto trezor

Foto trezor slouží k ochraně vašich fotografií pomocí šifrování a hesla. Nastavení Foto trezoru:

 1. Na dlaždici Foto trezor klepněte na možnost Otevřít.
 2. Klepněte na možnost Nastavit přístupový kód.
 3. Zadejte čtyřciferný přístupový kód a pak jej opětovným zadáním potvrďte.

Přístupový kód je nastavený. Pokaždé, když Foto trezor otevřete, bude nutné zadat přístupový kód. Pokud zařízení podporuje Touch ID nebo Face ID, můžete po nastavení přístupového kódu zapnout používání těchto funkcí. Když ho zapnete, k otevírání Foto trezoru budete namísto přístupového kódu používat Touch ID nebo Face ID.

Přidání fotografií do Foto trezoru

Do Foto trezoru můžete přidat existující fotografie či obrázky z Knihovny fotografií na zařízení, případně do něj můžete rovnou importovat fotografie pořízené fotoaparátem na zařízení. Jak do Foto trezoru přidat fotografie nebo obrázky:

 1. Na dlaždici Foto trezor klepněte na možnost Otevřít.
 2. Zadejte přístupový kód.
 3. Klepněte na tlačítko + (plus).
 4. Vyberte možnost Knihovna fotografií nebo Fotoaparát:
 1. Klepnutím na tlačítko OK udělte aplikaci Avast Mobile Security přístup ke knihovně fotografií.
 2. Klepnutím vyberte požadovanou fotografii. Případně můžete klepnout na možnost Smazat a dotyčnou fotografii smazat z knihovny fotografií i iCloudu.
 1. Klepnutím na tlačítko OK udělte aplikaci Avast Mobile Security přístup k fotoaparátu.
 2. Pořiďte fotografii a poté klepněte na možnost Použít fotografii nebo Vyfotit znovu.

Fotografie se importuje do Foto trezoru.

Sdílení nebo smazání fotografií ve Foto trezoru

 1. Otevřete Foto trezor a klepněte na možnost Vybrat.
 2. Klepněte na fotografie, které chcete sdílet nebo odebrat z trezoru. Kolem vybraných fotografií se zobrazí zelené ohraničení.
 3. Klepnutím na možnost Sdílet odešlete vybrané fotografie do jiného umístění, například přes AirDrop, e-mailem nebo ve zprávě.
  Případně můžete klepnutím na možnost Smazat trvale smazat dotyčné soubory z Foto trezoru.
Když si odinstalujete Avast Mobile Security, veškeré fotografie ve Foto trezoru budou společně s aplikací smazány a nebude je možné obnovit. Před odinstalací aplikace doporučujeme, abyste exportovali soubory z Foto trezoru.
 • Avast Mobile Security Premium 2.x pro iOS
 • Avast Mobile Security 2.x pro iOS
 • Apple iOS 12.0 a vyšší
 • Kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás