Avast Mobile Security pro iOS – začínáme

Avast Mobile Security pro iOS je aplikace, která chrání vaše online soukromí, bezpečně uchovává vaše fotografie, testuje Wi-Fi sítě na zranitelná místa a upozorňuje vás na úniky hesel souvisejících s vaší e-mailovou adresou na internet.

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit a používat Avast Mobile Security pro iOS.

Orientace v aplikaci Avast Mobile Security

Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Avast Mobile Security otevřete aplikaci.

Obrazovka Ochrana (je ve výchozím nastavení vybraná) sestává ze tří panelů:

 • Ochrana identity: Hlídá, jestli některé z hesel souvisejících s vaší e-mailovou adresou neuniklo na internet.
 • Wi-Fi test: Testuje Wi-Fi síť, ke které jste připojení, a informuje vás o nalezených bezpečnostních rizicích.
 • Bezpečné prohlížení: Pomocí VPN chrání vaše soukromí, když si prohlížíte internet. Funkce Bezpečné prohlížení je součástí předplatného Avast Mobile Security Premium.
 

Spodní panel nabídek:

 • Foto trezor: Umožňuje vám schovat vaše soukromé fotografie do zašifrovaného trezoru.
 • Nastavení: Umožňuje nastavit některé funkce aplikace a prohlížet další informace o aplikaci.

Nákup a aktivace Avast Mobile Security Premium

Avast Mobile Security je k dispozici v bezplatné a placené verzi. Když upgradujete na Avast Mobile Security Premium, budete mít k dispozici následující funkce:

 • Bezpečné prohlížení: Pomocí VPN chrání vaše soukromí, aby nikdo nemohl sledovat vaše online aktivity.
 • Neomezená Ochrana identity: Okamžitě vás upozorní, když zjistí, že některé z vašich hesel uniklo na internet. Ve verzi Premium můžete hlídat hesla k několika e-mailovým adresám.
 • Neomezený Foto trezor: Zamkne neomezený počet fotografií do zašifrovaného trezoru, do kterého máte přístup jen vy.

Postup upgradu na Avast Mobile Security Premium:

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Avast Mobile Security otevřete aplikaci.
 2. V průvodci aplikací klepněte na možnost Vyzkoušet na 14 dní zdarma. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, v pravém horním rohu aplikace klepněte na možnost Upgrade.
 3. V závislosti na preferovaném předplatném vyberte možnost Měsíční nebo Roční.
 4. Transakci dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení transakce se Avast Mobile Security Premium ve vašem zařízení automaticky aktivuje.

Další informace o aktivaci Avast Mobile Security Premium najdete v následujícím článku:

Aktivace Ochrany identity

Ochrana identity chrání všechny vaše online účty tím, že hlídá, jestli některé z hesel souvisejících s vaší e-mailovou adresou neuniklo na internet.

 1. Na obrazovce Ochrana klepněte na panel Ochrana identity.
 2. Klepněte na možnost Aktivovat Ochranu identity.
 3. Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete zkontrolovat, a klepněte na tlačítko Přidat e-mail.
 4. Ochrana identity se okamžitě podívá, zda k vaší e-mailové adrese odněkud neunikly přihlašovací údaje, a když zjistí nějaký únik, upozorní vás.
 5. Když zjistí nějaký únik přihlašovacích údajů, klepnutím na svoji e-mailovou adresu si můžete zobrazit podrobnosti o daném úniku.
 6. Klepnutím na možnost Změnit heslo můžete otevřít webovou stránku, ze které vaše přihlašovací údaje unikly. Doporučujeme vaše heslo neprodleně změnit.
 7. Klepnutím na možnost Zrušit příslušné oznámení o úniku zrušíte.
 8. Až všechna oznámení o únicích zrušíte, Ochrana identity zůstane aktivní a bude dále zjišťovat úniky přihlašovacích údajů souvisejících s vaší e-mailovou adresou.

Pokud máte placenou verzi Avast Mobile Security, můžete pomocí funkce Ochrana identity hlídat několik e-mailových adres. Chcete-li přidat další e-mailovou adresu, na hlavní obrazovce ochrany klepněte na panel Ochrana identity a poté na možnost Přidat nový e-mail.

Testování bezpečnosti Wi-Fi sítí

Avast Mobile Security vám umožňuje otestovat Wi-Fi sítě na přítomnost problémů s routerem, šifrováním nebo připojením a dalších problémů. Po instalaci automaticky spustí Wi-Fi test, který poběží na pozadí a upozorní vás, když zjistí nějaký problém. Chcete-li automatické upozorňování vypnout, otevřete Nastavení a klepnutím přepněte posuvník u možnosti Upozorňovat na hrozby na Wi-Fi sítích ze zelené do bílé polohy.

Opětovný ruční test Wi-Fi sítě:

 1. Na obrazovce Ochrana klepněte na panel Wi-Fi test.
 2. Klepněte na možnost Znovu otestovat.
 3. Funkce Wi-Fi test po dokončení testu nahlásí všechny nalezené problémy a vyzve vás k jejich vyřešení. Když nenajde žádné problémy, stavová zpráva Nebyly zjištěny žádné problémy se zobrazí zeleně.

Aktivace funkce Bezpečné prohlížení

Bezpečné prohlížení používá naši infrastrukturu VPN (virtuální privátní sítě) k navázání zabezpečeného VPN připojení. To chrání datové přenosy mezi vaším zařízením a internetem, zabezpečuje data odcházející z vašeho zařízení a anonymizuje vaše online aktivity. Bezpečné prohlížení je k dispozici pouze v placené verzi Avast Mobile Security pro iOS.

Při první aktivaci Bezpečného prohlížení vás aplikace vyzve k instalaci VPN profilu:

 1. Na panelu Bezpečné prohlížení klepněte na bílý posuvník .
 2. Klepněte na možnost Aktivovat Bezpečné prohlížení.
 3. Přečtěte si Pravidla uchovávání a používání dat a klepněte na možnost Přijmout.
 4. Klepněte na možnost Nainstalovat profil.
 5. Klepněte na možnost Povolit.
 6. Nainstaluje se VPN profil a Bezpečné prohlížení se automaticky aktivuje a připojí vás k nejbližšímu serveru v okolí. V horní části obrazovky se zobrazí výraz VPN, což značí, že jste připojeni k bezpečné VPN.

Chcete-li Bezpečné prohlížení deaktivovat, přepněte posuvník na panelu Bezpečné prohlížení ze zelené polohy (připojení je šifrováno) do polohy bílé (neaktivní).

Ochrana fotografií heslem

Foto trezor vám umožňuje chránit přístup k fotografiím pomocí přístupového kódu. Po přesunutí do trezoru jsou fotografie zašifrovány a skryty.

 1. Na spodním panelu nabídek klepněte na možnost Foto trezor.
 2. Klepněte na možnost Nastavit přístupový kód.
 3. Přečtěte si varovnou zprávu a klikněte na tlačítko OK.
 4. Zadejte 4ciferný přístupový kód a pak jej opětovným zadáním potvrďte.

Přístupový kód je nastavený. Až příště Foto trezor otevřete, bude nutné zadat přístupový kód. Pokud zařízení podporuje Touch ID nebo Face ID, můžete po nastavení přístupového kódu zapnout používání těchto funkcí. Když ho zapnete, k otevírání Foto trezoru budete namísto přístupového kódu používat Touch ID nebo Face ID.

Přidání fotografií nebo obrázků do Foto trezoru

Do Foto trezoru můžete přidat existující fotografie či obrázky z Knihovny fotografií na zařízení, případně do něj můžete rovnou importovat fotografie pořízené fotoaparátem na zařízení.

Jak do Foto trezoru přidat fotografie nebo obrázky:

 1. Na spodním panelu nabídek klepněte na možnost Foto trezor.
 2. Zadejte přístupový kód nebo použijte Touch ID či Face ID a v levém horním rohu klepněte na tlačítko + (plus).
 3. Vyberte možnost Knihovna fotografií nebo Fotoaparát:
 1. Klepnutím na tlačítko OK udělte aplikaci Avast Mobile Security přístup ke knihovně fotografií.
 2. Klepnutím vyberte požadovanou fotografii. V pravém horním rohu každé vybrané fotografie se zobrazí zelený symbol zaškrtnutí.
 3. Jakmile vyberete všechny fotografie, které chcete přidat, klepněte na možnost Hotovo.
 4. Vybrané fotografie se importují do Foto trezoru. Chcete-li fotografie odebrat z knihovny fotografií na zařízení, klepněte na možnost Smazat a pak to potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
 1. Klepnutím na tlačítko OK udělte aplikaci Avast Mobile Security přístup k fotoaparátu.
 2. Pořiďte fotografii a poté klepněte na možnost Použít fotografii nebo Vyfotit znovu.
 3. Fotografie se automaticky importuje do Foto trezoru. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
Když si odinstalujete Avast Mobile Security, veškeré fotografie ve Foto trezoru budou společně s aplikací smazány a nebude je možné obnovit. Před odinstalací aplikace doporučujeme, abyste exportovali soubory z Foto trezoru.

Blokování nevyžádaných hovorů

Blokování hovorů je k dispozici jen uživatelům, kteří si zakoupili předplatné Avast Mobile Security před říjnem 2018.

Funkce Blokování hovorů vám umožňuje blokovat hovory pomocí naší pokročilé technologie, která automaticky identifikuje telemarketingové a jiné nevyžádané hovory. Také můžete ručně přidávat čísla na svůj osobní seznam blokovaných čísel. Při každém příchozím hovoru tato funkce porovná číslo volajícího s databází známých nevyžádaných volajících. Když dotyčné číslo najde v databázi Avastu nebo na vašem osobním seznamu blokovaných čísel, v závislosti na zvolených nastaveních vás upozorní, případně hovor automaticky přesměruje do hlasové schránky.

Jak automaticky blokovat hovory od nevyžádaných nebo blokovaných volajících:

 1. Na spodním panelu nabídek klepněte na možnost Nastavení.
 2. Klepnutím přepněte posuvník u možnosti Upozorňovat na nevyžádané hovory ze zelené do bílé polohy.
 3. Klepnutím přepněte posuvník u možnosti Upozorňovat na čísla, která mám zablokovaná ze zelené do bílé polohy.

Hovory blokované funkcí Blokování hovorů jsou přesměrovávány do hlasové schránky a můžete si je zobrazit výběrem možností Blokování hovorůZobrazit zablokovaná čísla.

Přidání čísla na osobní seznam blokovaných čísel

Blokování hovorů vám umožňuje vytvořit si osobní seznam blokovaných čísel, pomocí něhož lze filtrovat příchozí hovory.

 1. Na spodním panelu nabídek klepněte na možnost Blokování hovorů.
 2. Klepněte na možnost Přidat nové číslo.
 3. Zadejte číslo, které chcete blokovat, a klepněte na tlačítko Zablokovat.

Číslo se přidá mezi blokovaná. Chcete-li si zobrazit čísla na svém osobním seznamu zablokovaných čísel, zvolte možnosti Blokování hovorůZobrazit zablokovaná čísla.

Správa nastavení

V nabídce Nastavení máte k dispozici následující akce:

Přeinstalace profilu VPN

 1. Zvolte možnosti NastaveníPřeinstalovat profil VPNAktivovat Bezpečné prohlížení.
 2. Klepněte na možnost Nainstalovat profil a vyberte možnost Povolit.

Profil VPN máte přeinstalovaný.

 

Změna přístupového kódu k Foto trezoru

 1. Zvolte možnosti NastaveníZměnit přístupový kód.
 2. Zadejte aktuální přístupový kód.
 3. Zadejte nový 4ciferný přístupový kód a pak jej opětovným zadáním potvrďte.

Přístupový kód k Foto trezoru byl změněn.

 

Nastavení zamykání Foto trezoru

Můžete určit, jak často se má Foto trezor zamykat a znovu vyžadovat přístupový kód.

 1. Zvolte možnosti NastaveníAutomatické zamykání.
 2. Vyberte preferovanou četnost a klepnutím na šipku zpět se vraťte na obrazovku Nastavení.

Četnost zamykání byla změněna.

 

Přidání čísla na seznam neblokovaných čísel

Když funkce Blokování hovorů identifikuje volajícího jako nevyžádaného, ale dotyčného znáte a nechcete dostávat upozornění, že volá nevyžádaně, můžete jeho číslo přidat na Seznam neblokovaných čísel.

 1. Přejděte do části NastaveníPovolené adresy.
 2. V pravém horním rohu klepněte na tlačítko +.
 3. Zadejte číslo, které chcete povolit, a klepněte na tlačítko Přidat na seznam neblokovaných čísel.

Číslo se přidá mezi neblokovaná. Klepnutím na šipku zpět se vraťte na obrazovku Nastavení.

 • Avast Mobile Security Premium 1.x pro iOS
 • Avast Mobile Security 1.x pro iOS
 • Apple iOS 10.0 nebo vyšší
 • Kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás