Aktywowanie aplikacji Avast Mobile Security Premium

Aplikacja Avast Mobile Security jest dostępna w wersjach darmowej i płatnej. Do korzystania z płatnego produktu Avast Mobile Security Premium wymagana jest subskrypcja. Po zainstalowaniu programu Avast Mobile Security należy aktywować subskrypcję przy użyciu ważnego kodu aktywacyjnego lub Konta Avast.

Subskrypcje Avast Mobile Security Premium kupione w sklepie Google Play lub App Store są aktywowane automatycznie na urządzeniu użytym do dokonania zakupu. Nie jest konieczna ich ręczna aktywacja.

Kod aktywacyjny

Aby aktywować Avast Mobile Security Premium, korzystając z kodu aktywacyjnego:

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij opcję Rozszerz.
 3. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 4. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 5. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Użyj tego kodu.
 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno opcje Rozszerz ▸ Już masz?.
 3. Wybierz opcję Wprowadź kod subskrypcji Avast.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję OK.
 5. Naciśnij opcję OK.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security Premium jest teraz aktywna.

Konto Avast

Aby aktywować program Avast Mobile Security Premium przy użyciu Konta Avast:

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij opcję Rozszerz.
 3. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 4. Wybierz opcję Przywróć z konta Avast.
 5. Wybierz opcję E-mail.
 6. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i naciśnij pozycję Zaloguj się na konto Avast.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security jest teraz aktywna.

Ponowna aktywacja

Jeśli masz nowy kod aktywacyjny i chcesz zmienić bieżącą subskrypcję na nową lub przenieść subskrypcję na inne urządzenie, użyj tej opcji, aby odłączyć swoją subskrypcję, a następnie ponownie aktywuj aplikację Avast Mobile Security Premium.

Odłącz „starą” subskrypcję

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje.
 3. Zapisz „stary” kod aktywacyjny, jeśli chcesz przenieść go na inne urządzenie.
 4. Naciśnij ikonę  (trzy kropki) obok „starej” subskrypcji, a następnie wybierz polecenie Usuń.
 5. Naciśnij opcję Usuń.
 

Aktywuj „nową” subskrypcję

 1. Naciśnij opcję Rozszerz.
 2. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej „nowy” kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym i wybierz polecenie Użyj tego kodu.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security Premium jest teraz aktywna.

Przywrócenie ze sklepu Google Play

Jeśli urządzenie z systemem Android zostało zmienione lub zresetowane, możesz ponownie aktywować aplikację Avast Mobile Security Premium za pośrednictwem konta w Sklepie Google Play, przy użyciu którego dokonano zakupu subskrypcji.

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja aplikacji Avast Mobile Security Premium została kupiona w Sklepie Google Play.

Aby ponownie aktywować aplikację Avast Mobile Security Premium za pośrednictwem sklepu Google Play:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego została kupiona aplikacja Avast Mobile Security.
 2. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij opcję Rozszerz.
 4. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 5. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security Premium ze sklepu Google Play i ją aktywuje.

Przywracanie ze sklepu App Store

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aplikacja Avast Mobile Security Premium została kupiona w sklepie App Store, a użytkownik zmienił lub zresetował urządzenie z systemem iOS.

Aby przywrócić subskrypcję Avast Mobile Security Premium za pośrednictwem sklepu App Store:

 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast Mobile Security Premium.
 2. Dotknij ikony Avast Mobile Security na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij kolejno opcje Rozszerz ▸ Już masz?.
 4. Wybierz opcję Przywróć z iTunes.
 5. Naciśnij opcję OK.

Twoja subskrypcja Avast Mobile Security Premium jest teraz aktywna.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją:

 1. Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie.
 2. Jeśli aktywacja przy użyciu kodu aktywacyjnego nadal nie działa, spróbuj wykonać instrukcje aktywacji przy użyciu Konta Avast.
 3. Sprawdź, czy Konto Avast zostało zarejestrowane przy użyciu adresu e-mail, który został użyty do zakupu programu Avast Mobile Security Premium. Jeśli podczas dokonywania zakupu podano inny adres e-mail, możesz dodać go do swojego Konta Avast. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 4. W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z programu Avast Mobile Security Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Instrukcje przenoszenia subskrypcji na nowe urządzenie dostępne są w następującym artykule:

 • Avast Mobile Security Premium 6.x dla systemu Android
 • Avast Mobile Security Premium 2.x dla systemu iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy
 • Apple iOS 12.0 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami