Rozwiązywanie problemów z aktywacją aplikacji mobilnych Avast

W tym artykule wyjaśniono, jak rozwiązać problem polegający na tym, że aplikacja Avast dla systemu Android nie wykrywa płatnej subskrypcji kupionej za pośrednictwem sklepu Google Play.

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązywać problemy z aktywacją subskrypcji kupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby rozwiązać problem z aktywacją w sklepie Google Play, wykonaj czynności opisane w sekcjach poniżej w podanej kolejności:

Czyszczenie danych sklepu Google Play

Czynności te mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.

Zalecamy wyczyszczenie danych sklepu Google Play za pomocą poniższych czynności:

 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i naciśnij opcję Aplikacje.
 2. Wybierz sklep Google Play.
 3. Wybierz kolejno opcje Pamięć ▸ Wyczyść dane (lub po prostu Wyczyść dane). Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję OK, aby potwierdzić.
  Wyczyszczenie danych sklepu Google Play powoduje usunięcie wszystkich Twoich ustawień tej aplikacji.
 4. Naciśnij ikonę Sklep Play na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć sklep Google Play. W razie potrzeby zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.

Dane sklepu Google Play zostaną wyczyszczone. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji, aby przywrócić swoją subskrypcję.

Przywracanie subskrypcji

Po wyczyszczeniu danych sklepu Google Play zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące przywracania subskrypcji.

Aplikacja Avast dla systemu Android:

 

Avast Mobile Security

 1. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i naciśnij pozycję Rozszerz w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (trzy kropki) ▸ Już masz?.
 3. Naciśnij opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security ze sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym Kontem Google.

 

Avast Cleanup

 1. Otwórz aplikację Avast Cleanup i naciśnij pozycję Rozszerz w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (trzy kropki) ▸ Przywróć licencję.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Cleanup ze sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym Kontem Google.

 

Avast SecureLine VPN

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i naciśnij pozycję Już masz?, ...lub naciśnij kolejno pozycje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż masz?.
 2. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast SecureLine VPN ze sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym Kontem Google.

Łączenie się z prawidłowym Kontem Google

Jeśli wyczyszczenie danych sklepu Google Play nie rozwiązało problemu, wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się do prawidłowego Konta Google:

 1. Odinstaluj aplikację Avast dla systemu Android. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:
 2. Naciśnij ikonę Sklep Play na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć sklep Google Play.
 3. Naciśnij ikonę profilu widoczną w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Sprawdź Konto Google wyświetlone w górnej części ekranu. Jeśli nie jest to Konto Google użyte podczas zakupu, wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej:
  • Przełączanie konta: Naciśnij strzałkę w dół i wybierz Konto Google użyte podczas zakupu.
  • Dodawanie konta: Jeśli nie widzisz Konta Google użytego podczas zakupu, możesz dodać to konto. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Przełączanie kont na stronie internetowej Google Play na urządzeniu mobilnym w następującym artykule pomocy sklepu Google Play:
Jeśli nie masz pewności, które Konto Google zostało użyte podczas zakupu, możesz sprawdzić, które subskrypcje są połączone z bieżącym Kontem Google:
 1. Otwórz sklep Google Play na urządzeniu z systemem Android.
 2. Naciśnij ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz pozycję Płatności i subskrypcjeSubskrypcje, aby otworzyć listę połączonych subskrypcji.

Teraz zalogowano się na prawidłowe Konto Google. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji, aby ponownie zainstalować aplikację i przywrócić subskrypcję.

Ponowne instalowanie aplikacji

Zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej, aby uzyskać instrukcje ponownego instalowania aplikacjiprzywracania subskrypcji.

Aplikacja Avast dla systemu Android:

 

Avast Mobile Security

 1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security ze sklepu Google Play.
 2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację i naciśnij pozycję Skanuj teraz, aby wykonać początkowe skanowanie urządzenia.
 3. W razie potrzeby naciśnij opcję Uzyskaj pełną kontrolę.
 4. Naciśnij kolejno pozycje  Więcej opcji (trzy kropki) ▸ Już masz?.
 5. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security ze sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Nadal potrzebujesz pomocy?.

 

Avast Cleanup

 1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup ze sklepu Google Play.
 2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację, a następnie naciśnij kolejno pozycje Zacznij ▸ Zaktualizuj teraz.
 3. Naciśnij kolejno pozycje  Więcej opcji (trzy kropki) ▸ Przywróć licencję.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Cleanup ze sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Nadal potrzebujesz pomocy?.

 

Avast SecureLine VPN

 1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN ze sklepu Google Play.
 2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację i naciśnij pozycję Już masz?.
 3. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast SecureLine VPN ze Sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Nadal potrzebujesz pomocy?.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie pomogły Ci w przywróceniu subskrypcji, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Avast, aby uzyskać dalszą pomoc. Wykonaj odpowiednie czynności w zależności od posiadanej aplikacji:

 • Avast Mobile Security: Otwórz aplikację Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Pomoc i uwagi. Naciśnij pozycję Często zadawane pytania pięć razy. Wypełnij wszystkie pola, opisz dokładnie problem i naciśnij pozycję Wyślij do nas wiadomość.
 • Avast Cleanup: Uruchom aplikację Avast Cleanup i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Pomoc i uwagi. Naciśnij pozycję Często zadawane pytania pięć razy. Wypełnij wszystkie pola, opisz dokładnie problem i naciśnij pozycję Prześlij.
 • Avast SecureLine VPN: Przejdź do formularza pomocy technicznej Avast. Wypełnij wszystkie pola, opisz dokładnie problem i naciśnij pozycję Prześlij żądanie.

Przedstawiciel działu pomocy technicznej Avast skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

W tym artykule wyjaśniono, jak rozwiązać problem polegający na tym, że aplikacja Avast dla systemu iOS nie wykrywa płatnej subskrypcji kupionej za pośrednictwem sklepu App Store.

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązywać problemy z aktywacją subskrypcji kupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby rozwiązać problem z aktywacją za pośrednictwem sklepu App Store, wykonaj czynności opisane w sekcjach poniżej w podanej kolejności:

Przywracanie subskrypcji

Spróbuj przywrócić subskrypcję, dokładnie wykonując kroki opisane w odpowiedniej sekcji poniżej:

Aplikacja Avast dla systemu iOS:

 

Avast Mobile Security

 1. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i naciśnij pozycję Rozszerz w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz opcję Już masz?.
 3. Naciśnij opcję Przywróć z iTunes.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security ze sklepu App Store i aktywuje ją. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym kontem Apple ID.

 

Avast SecureLine VPN

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i naciśnij pozycję Już masz?, ...lub naciśnij kolejno pozycje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż masz?.
 2. Wybierz opcję Przywróć ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast SecureLine VPN ze sklepu App Store i aktywuje ją. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym kontem Apple ID.

Łączenie się z prawidłowym kontem Apple ID

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby upewnić się, że zalogowano się za pomocą prawidłowego konta Apple ID:

 1. Odinstaluj aplikację Avast dla systemu iOS. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia na urządzeniu.
 3. Sprawdź, czy konto Apple ID widoczne w górnej części ekranu Ustawienia, jest tym samym kontem Apple ID, którego użyto podczas zakupu.
 4. Aby zalogować się za pomocą innego konta Apple ID:
  • Naciśnij bieżące konto Apple ID w górnej części ekranu Ustawienia.
  • Przewiń w dół i naciśnij pozycję Wyloguj się.
  • Po wylogowaniu się zaloguj się za pomocą konta Apple ID użytego podczas zakupu.
Jeśli nie masz pewności, które konto Apple ID zostało użyte podczas zakupu, możesz sprawdzić, które subskrypcje są połączone z bieżącym kontem Apple ID:
 1. Otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Naciśnij ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz pozycję Zakupione, aby otworzyć listę połączonych subskrypcji.

Teraz zalogowano się za pomocą prawidłowego konta Apple ID. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji, aby ponownie zainstalować aplikację i przywrócić subskrypcję.

Ponowne instalowanie aplikacji

Zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej, aby uzyskać instrukcje ponownego instalowania aplikacjiprzywracania subskrypcji.

Aplikacja Avast dla systemu iOS:

 

Avast Mobile Security

 1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security ze sklepu App Store.
 2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację i naciśnij pozycję Nie teraz.
 3. Naciśnij opcję Rozszerz w prawym górnym rogu.
 4. Naciśnij opcję Już masz?.
 5. Wybierz opcję Przywróć z iTunes.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Mobile Security ze sklepu App Store i aktywuje ją. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Nadal potrzebujesz pomocy?.

 

Avast SecureLine VPN

 1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN ze sklepu App Store.
 2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację i naciśnij pozycję Już masz?.
 3. Wybierz opcję Przywróć ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast SecureLine VPN ze sklepu App Store i aktywuje ją. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Nadal potrzebujesz pomocy?.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie pomogły Ci w przywróceniu subskrypcji, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Avast, aby uzyskać dalszą pomoc. Wykonaj odpowiednie czynności w zależności od posiadanej aplikacji:

 • Avast Mobile Security: Przejdź do formularza pomocy technicznej Avast. Wypełnij wszystkie pola, opisz dokładnie problem i naciśnij pozycję Prześlij żądanie.
 • Avast SecureLine VPN: Przejdź do formularza pomocy technicznej Avast. Wypełnij wszystkie pola, opisz dokładnie problem i naciśnij pozycję Prześlij żądanie.

Przedstawiciel działu pomocy technicznej Avast skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

 • Avast Mobile Security 6.x dla systemu Android
 • Avast Cleanup 5.x dla systemu Android
 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu Android
   
 • Avast Mobile Security 2.x dla systemu iOS
 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu iOS
 • Google Android 6.0 (Lollipop, API 23) lub nowszy
 • Apple iOS 12.0 lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami