Rozwiązywanie problemów z aktywowaniem produktów firmy Avast

Aby rozwiązać problem dotyczący aktywowania produktu firmy Avast, wybierz jedną z następujących kart odpowiadających używanej platformie:

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Premium Security
 • Avast Omni
 • Avast Premier
 • Avast Premium Security
 • Avast Pro Antivirus
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Hasła Avast
 • Avast AntiTrack Premium

Aby rozwiązać problem z aktywacją, skorzystaj z poniższych sekcji (w podanej kolejności):

Pobieranie kopii licencji

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktywacji przy użyciu pliku licencji lub kodu aktywacyjnego pobierz kopię swojej licencji z witryny internetowej firmy Avast lub konta Avast. Pozwoli to wykluczyć, że przyczyną problemu jest sama licencja.

Aktywacja produktu

Po pobraniu kopii licencji spróbuj aktywować produkt, korzystając z poniższych artykułów (odpowiadających posiadanemu produktowi i typowi licencji):

Jeśli problemy z aktywacją nadal występują, postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wymienionymi poniżej.

Ponowne instalowanie i aktywowanie produktu

 1. Odinstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji produktu:
 2. Zainstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji produktu:
 3. Ponownie aktywuj produkt.

Rozwiązywanie problemów z zamówieniem lub subskrypcją

W przypadku pytań lub problemów dotyczących zamówienia lub subskrypcji produktu firmy Avast przeczytaj następujący artykuł:

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Premium Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Pro

Aby rozwiązać problem z aktywacją, skorzystaj z poniższych sekcji (w podanej kolejności):

Pobieranie kopii licencji

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktywacji pobierz kopię swojej licencji z witryny internetowej firmy Avast lub konta Avast. Pozwoli to wykluczyć, że przyczyną problemu jest sama licencja.

Aktywacja produktu

Po pobraniu kopii licencji spróbuj aktywować produkt, korzystając z poniższych artykułów (odpowiadających posiadanemu produktowi):

Jeśli problemy z aktywacją nadal występują, postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wymienionymi poniżej.

Ponowne instalowanie i aktywowanie produktu

 1. Odinstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniego produktu:
 2. Zainstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji produktu:
 3. Ponownie aktywuj produkt.

Rozwiązywanie problemów z zamówieniem lub subskrypcją

W przypadku pytań lub problemów dotyczących zamówienia lub subskrypcji produktu firmy Avast przeczytaj następujący artykuł:

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup
 • Avast Battery Saver

Aby rozwiązać problem z aktywacją, skorzystaj z poniższych sekcji (w podanej kolejności):

Aktywacja produktu

Jeśli podczas aktywacji wystąpią problemy, poszukaj rozwiązania w dostępnym poniżej szczegółowym artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Odinstalowywanie produktu

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, odinstaluj swój produkt firmy Avast, korzystając z opcji odinstalowywania dostępnej w ustawieniach systemu Android lub ze sklepu Google Play.

Przed rozpoczęciem odinstalowywania aplikacji Avast Mobile Security dezaktywuj przydzielone dla niej uprawnienia Administratorzy urządzenia. Przejdź do opcji UstawieniaAplikacje na urządzeniu. Naciśnij opcję Administratorzy urządzenia, a następnie naciśnij opcje Avast Mobile SecurityDezaktywuj, aby wyłączyć uprawnienia. Te kroki mogą nieco się różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez producenta.

Wykonaj poniższe kroki, aby odinstalować produkt, korzystając z preferowanej metody:

 • Odinstalowywanie aplikacji z poziomu ustawień systemu Android: na swoim urządzeniu przejdź do opcji UstawieniaAplikacje i z listy aplikacji wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.
 • Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu Google Play: wyszukaj w sklepie Google Play aplikację, którą chcesz odinstalować, i naciśnij ją. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.

Sprawdź, czy masz połączenie z odpowiednim kontem Google.

Jeśli nie pamiętasz, za pomocą którego konta został dokonany zakup, przejdź do menu Sklep Google Play i wybierz opcję KontoSubskrypcje, aby wyświetlić listę subskrypcji przypisanych do wybranego obecnie konta Google.
 1. Otwórz menu Sklep Google Play i naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Jeśli konto, z którego obecnie korzystasz, nie jest kontem użytym do dokonania zakupu, wykonaj jedną z tych instrukcji:
  • Kliknij nazwę bieżącego konta lub adres e-mail, aby wyświetlić pełną listę kont, a następnie naciśnij konto Google użyte podczas dokonywania zakupu.
  • Jeśli na liście nie ma odpowiedniego konta, wykonaj instrukcję z sekcji Przełączanie się między kontamiPrzełączanie kont na stronie internetowej Google Play na urządzeniu mobilnym w tym artykule pomocy Google:

Instalowanie i aktywowanie produktu

Jeśli masz połączenie z odpowiednim kontem Google, ponownie zainstaluj i aktywuj swój produkt:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play na urządzeniu.
 2. Wyszukaj słowo kluczowe avast i wybierz produkt, który chcesz zainstalować, po czym naciśnij przycisk Zainstaluj na następnym ekranie.
 3. Naciśnij opcję Akceptuj, aby zaakceptować niezbędne warunki.
 4. Ponownie aktywuj produkt.

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Blokada połączeń

Aby rozwiązać problem z aktywacją, skorzystaj z poniższych sekcji (w podanej kolejności):

Aktywacja produktu

Jeśli podczas aktywacji wystąpią problemy, poszukaj rozwiązania w dostępnym poniżej szczegółowym artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Odinstalowywanie produktu

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, odinstaluj swój produkt firmy Avast, wykonując kroki opisane poniżej:

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować.
 2. Naciśnij mały symbol X w lewym górnym rogu ikony.
 3. Potwierdź chęć usunięcia aplikacji z urządzenia.

Sprawdź, czy masz połączenie z odpowiednim kontem iCloud.

Kiedy dezinstalacja zostanie ukończona, sprawdź, czy korzystasz na urządzeniu z tego samego konta iCloud, które zostało użyte podczas dokonywania zakupu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz ustawienia urządzenia i naciśnij opcję iTunes Store i App Store.
 2. Sprawdź, czy identyfikator Apple ID widoczny u góry ekranu jest taki sam jak identyfikator użyty podczas zakupu. Instrukcje, jak to sprawdzić, znajdują się w następującym artykule:

Ponowne instalowanie i aktywowanie produktu

Jeśli masz połączenie z odpowiednim kontem iCloud, ponownie zainstaluj i aktywuj swój produkt:

 1. Aby zainstalować produkt, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 2. Ponownie aktywuj produkt.
 • Wszystkie płatne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami