Instalowanie programu Avast SecureLine VPN w systemie Windows

Avast SecureLine VPN to wirtualna sieć prywatna, która chroni połączenie internetowe użytkownika przy użyciu zaszyfrowanego tunelu, aby ukryć jego rzeczywistą lokalizację i uniemożliwić innym obserwowanie jego działań online w publicznych sieciach Wi-Fi i w sieciach, które nie są zabezpieczone.

Aby korzystać z tej usługi VPN, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie Avast SecureLine VPN. Jeśli używasz programu Avast Antivirus, narzędzie SecureLine VPN jest już zainstalowane na komputerze (jako składnik tego programu). W takiej sytuacji nie trzeba wykonywać tych instrukcji dotyczących instalacji.

Instalowanie oprogramowania Avast SecureLine VPN

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast SecureLine VPN i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie wszystkie pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobierz program Avast SecureLine VPN
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avast_secureline_setup.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak (lub przycisk Kontynuuj w starszych wersjach systemu Windows).
 5. Z menu rozwijanego wybierz preferowany język, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 6. Przejrzyj Umowę licencyjną, wybierz opcję Akceptuję umowę, aby potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie warunków licencji, a następnie kliknij opcję Dalej.
 7. Kliknij opcję Przeglądaj..., jeśli chcesz zmienić domyślną lokalizację, w której mają zostać zapisane pliki programu Avast SecureLine VPN, a następnie kliknij opcję Dalej.
 8. Kliknij opcję Zainstaluj, aby kontynuować.
 9. Poczekaj, aż instalator zainstaluje program Avast SecureLine VPN na Twoim komputerze.
 10. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Zakończ.

Program Avast SecureLine VPN jest już zainstalowany na komputerze i gotowy do użycia. Interfejs użytkownika można otworzyć, klikając ikonę  w zasobniku systemowym na pasku zadań systemu Windows lub ikonę Avast SecureLine na pulpicie.

Program Avast SecureLine VPN trzeba aktywować za pomocą ważnego kodu aktywacyjnego lub pliku licencji znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem albo przy użyciu konta Avast zarejestrowanego na adres e-mail użyty do dokonania zakupu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Instalowanie rozszerzenia przeglądarki Avast SecureLine VPN

Rozszerzenie przeglądarki Avast SecureLine VPN to opcjonalny składnik, który można zainstalować, by zyskać wygodną kontrolę nad określonymi aspektami zachowania oprogramowania Avast SecureLine VPN bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Avast Secure Browser. Instrukcje instalowania rozszerzenia przeglądarki Avast SecureLine VPN oraz korzystania z niej można znaleźć w następującym artykule:

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy z instalacją:

 1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe i że system Windows jest zaktualizowany.
 • Windows 10 z wyjątkiem Mobile i IoT Core Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 8/8.1 z wyjątkiem RT i Starter Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 7 SP1 lub nowszy, dowolna wersja (32- lub 64-bitowy)
 • Komputer w pełni zgodny z systemem Windows, z procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 albo nowszym (musi zapewniać obsługę instrukcji SSE2)
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej)
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Połączenie internetowe jest potrzebne do pobrania i aktywowania usługi VPN oraz do korzystania z niej
 • Zalecana jest optymalna rozdzielczość standardowa nie mniejsza niż 800 x 600 pikseli
 1. Sprawdź, czy pobrany plik instalacyjny nie jest uszkodzony. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz zainstalować program Avast SecureLine VPN, wykonując procedurę z tego artykułu.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast.

Najnowsza wersja programu Avast SecureLine VPN nie jest obsługiwana przez systemy Windows VistaWindows XP i nie może być w nich uruchamiana. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows Vista lub Windows XP, możesz pobrać program Avast SecureLine VPN w wersji 5.0.407. Uwaga: to starsza wersja programu, której użytkownicy nie otrzymują aktualizacji.
 • Avast SecureLine VPN 5.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami