Používání Virové truhly v programu Avast Antivirus

Virová truhla je v programu Avast Antivirus bezpečné umístění, kam můžete umisťovat potenciálně škodlivé soubory, a tím je zcela izolovat od zbytku operačního systému. Soubory ve Virové truhle nejsou zvnějšku nijak přístupné. Nemohou k nim přistupovat žádné procesy, aplikace ani viry. Pokud na soubor ve Virové truhle dvakrát kliknete, zobrazí se pouze jeho vlastnosti.

V následujících částech tohoto článku se dozvíte, jak se soubory ve Virové truhle pracovat:

Přístup k Virové truhle

Virovou truhlu můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

  1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti OchranaAntivirus a klikněte na položku Virová truhla.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu programu Avast a vyberte možnost Virová truhla.
 1. Jakmile Virovou truhlu otevřete, můžete si prohlédnout její obsah, přidat do ní nové soubory nebo provést akce se soubory, které již obsahuje.

Přesun souborů do Virové truhly

Když Avast Antivirus nedokáže škodlivé soubory opravit, automaticky je přesune do Virové truhly (hrozby, které nelze opravit ani přesunout, jsou automaticky smazány). V nastaveních jednotlivých antivirových testů či štítů můžete určit výchozí akce s příslušnými nálezy. Další informace se dozvíte v následujících článcích:

Chcete-li soubor přesunout do Virové truhly ručně, postupujte v okně Virové truhly následovně:

 1. Pravým tlačítkem klikněte v okně Virová truhla na libovolné místo v tabulce a z kontextové nabídky vyberte možnost Přidat....
 2. Vyhledejte soubor, který chcete do Virové truhly přesunout („sample.exe“ v příkladu níže), a klikněte na tlačítko Otevřít. Soubor se přidá do tabulky v okně Virová truhla.

Testování souborů ve Virové truhle

Soubory ve Virové truhle můžete ručně či opakovaně otestovat na přítomnost známých virů dle následujícího postupu:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na konkrétní soubor (či výběr souborů) a z kontextové nabídky vyberte možnost Otestovat. Po dokončení testu se zobrazí příslušné výsledky.
 2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno výsledků testů.

Obnovení souborů z Virové truhly

Soubory, které do Virové truhly nepatří, můžete vrátit do původního umístění.

Obnovení a extrakce souborů z Virové truhly představuje velké bezpečnostní riziko. Tento úkon vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti a je vyhrazen pouze pro specifické situace (například, když byl do Virové truhly přesunut důležitý systémový soubor).

Chcete-li nějaký soubor či soubory vrátit do původního umístění, pravým tlačítkem klikněte ve Virové truhle na konkrétní soubor (či výběr souborů) a z kontextové nabídky vyberte možnost Obnovit.

Obnovení souborů a jejich přidání do výjimek

V případě potřeby můžete soubory ve Virové truhle vrátit do původního umístění a vyloučit je z příštích testů, aby je už Avast znovu neoznačoval za škodlivé.

Obnovení souborů z Virové truhly a jejich přidání do výjimek představuje velké bezpečnostní riziko. Tento úkon vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti a je vyhrazen pouze pro specifické situace (například, když byl do Virové truhly přesunut důležitý systémový soubor).

Chcete-li nějaký soubor obnovit a vyloučit z příštích testů, pravým tlačítkem klikněte ve Virové truhle na konkrétní soubor (či výběr souborů) a z kontextové nabídky vyberte možnost Obnovit a přidat do výjimek.

Více informací o nastavení výjimek se dozvíte v následujícím článku:

Extrakce souborů z Virové truhly

Soubory ve Virové truhle můžete v případě potřeby extrahovat do požadovaného umístění.

Obnovení a extrakce souborů z Virové truhly představuje velké bezpečnostní riziko. Tento úkon vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti a je vyhrazen pouze pro specifické situace (například, když byl do Virové truhly přesunut důležitý systémový soubor).

Chcete-li soubor extrahovat, v okně Virové truhly postupujte následovně:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na konkrétní soubor (či výběr souborů) a z kontextové nabídky vyberte možnost Zkopírovat....
 2. V zobrazeném dialogovém okně Vyhledat složku vyberte požadované umístění a klikněte na tlačítko OK. Soubor zůstane ve Virové truhle a také se zkopíruje do vybraného umístění (například na plochu).

Odeslání souborů z Virové truhly do Virové laboratoře Avast

Podezřelé soubory či soubory, které byly nesprávně identifikovány jako hrozby, můžete přímo z Virové truhly odeslat k další analýze ve Virové laboratoři Avast. Postupujte následovně:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na konkrétní soubor (či výběr souborů) a z kontextové nabídky vyberte možnost Odeslat do virové laboratoře.... Zobrazí se formulář pro odeslání.
 2. Z rozevírací nabídky Typ vyberte typ vzorku (Potenciální škodlivý kód nebo Falešný poplach).
 3. Formulář vyplňte, jak je třeba:
  • Pokud odesíláte soubor označený jako Falešný poplach, zadejte Jméno programu:, Vydavatel programu:, číslo Verze programu a důvod, proč si myslíte, že daný soubor nebo program není škodlivý (do textového pole Doplňující informace (v českém či anglickém jazyce):).
  • Pokud odesíláte soubor označený jako Potenciální škodlivý kód, do textového pole Doplňující informace (v českém či anglickém jazyce): zadejte co nejvíce informací (například, odkud tento soubor máte).
 4. Volitelně můžete uvést svoji e-mailovou adresu.
 5. Po vyplnění formuláře odeslání potvrďte zaškrtnutím pole Vím, co dělám a klikněte na možnost Odeslat.
 6. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko OK.
  Pokud soubor k analýze není možné odeslat, zkontrolujte, zda nepřekračuje maximální velikost zvolenou v nastaveních Virové truhly.

Smazání souborů z Virové truhly

Soubory ve Virové truhle můžete trvale smazat. Postupujte následovně:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na konkrétní soubor (či výběr souborů) a z kontextové nabídky vyberte možnost Smazat.
 2. Kliknutím na tlačítko Ano vše potvrďte. Smazaný soubor se z tabulky v okně Virové truhly odstraní.

Nastavení Virové truhly

Ve výchozím nastavení má Virová truhla přiděleno maximální místo 256 MB a maximální velikost jednotlivých souborů, které lze z Virové truhly odeslat, je 16 MB. Chcete-li velikost přiděleného místa změnit, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast.
 2. Zvolte možnosti NastaveníObecné a poté klikněte na možnost Údržba.
 3. Přejděte dolů do části Virová truhla a zadejte upřednostňované hodnoty.
 4. Klepnutím na tlačítko OK provedené změny uložte.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás