Používání Virové truhly v programu Avast Antivirus

Virová truhla je izolovaný prostor, kde můžete bezpečně uchovávat potenciálně nebezpečné soubory. Tyto soubory můžete také odeslat k analýze do Virové laboratoře Avastu. Soubory ve Virové truhle nelze spustit a nemají přístup k systému a datům, takže veškerý škodlivý kód, který obsahují, nemůže vašemu počítači nijak uškodit.

Ve výchozím stavu jsou soubory přesouvány do Virové truhly následujícími způsoby:

 • když spustíte přednastavený test programu Avast Antivirus a ten zjistí podezřelý soubor,
 • když aktivní štít programu Avast Antivirus nalezne podezřelý soubor.

Avast Antivirus v obou výše uvedených případech provede několik akcí, v jejichž důsledku může být soubor přesunut do Virové truhly. Případně můžete soubory přesunout do Virové truhly ručně.

Přístup do Virové truhly

Virovou truhlu lze otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaVirová truhla.
 • Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avastu a vyberte možnost Virová truhla.

Přesun souborů do Virové truhly

Když Avast Antivirus nedokáže škodlivé soubory opravit, automaticky je přesune do Virové truhly. V nastaveních jednotlivých antivirových testů či štítů můžete určit výchozí akce s příslušnými nálezy. Další informace se dozvíte v následujících článcích:

Jak ručně přidat soubory do Virové truhly:

 1. Na obrazovce Virová truhla klikněte na možnost Přidat soubor….
 2. Vyhledejte soubor, který chcete do Virové truhly přesunout („sample.exe“ v příkladu níže), a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Soubor se zobrazí na obrazovce Virová truhla a můžete jej odeslat k analýze.

Obnovení souborů z Virové truhly

Obnovení souborů z Virové truhly představuje velké bezpečnostní riziko. Tento úkon vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti a je vyhrazen pouze pro specifické situace (například, když byl do Virové truhly omylem přesunut důležitý systémový soubor).

Návrat souboru do původního umístění:

Tato možnost slouží k obnovení souboru do jeho původního umístění v počítači. Doporučujeme ji používat jen v případě, že dotyčný soubor neobsahuje malware.

 1. U příslušného souboru ve Virové truhle zaškrtněte políčko.
 2. Klikněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Obnovit.
 3. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.
 

Vrácení souboru do původního umístění a přidání do výjimek:

Tato možnost slouží k obnovení souboru do jeho původního umístění v počítači a k jeho přidání na seznam výjimek. Všechny položky na seznamu výjimek jsou testy a štíty programu Avast Antivirus ignorovány.

 1. U příslušného souboru ve Virové truhle zaškrtněte políčko.
 2. Klikněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Obnovit a přidat výjimku.
 3. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.
Chcete-li zkontrolovat, zda je obnovený soubor přidaný do výjimek, zvolte možnosti MenuNastaveníObecnéVýjimky.

Odeslání souborů z Virové truhly do Virové laboratoře Avastu

Chcete-li svůj počítač ochránit, můžete poslat dotyčné soubory do Virové laboratoře Avastu k další analýze. Doporučujeme takto odesílat následující typy souborů:

 • Potenciální malware: Soubory, které Avast Antivirus neoznačil jako malware, ale vy se domníváte, že mohou být škodlivé.
 • Falešný poplach: Soubory, které Avast Antivirus označil jako malware, ale vy se domníváte, že jsou v pořádku.

Odeslání souboru do Virové laboratoře Avastu:

 1. U příslušného souboru ve Virové truhle zaškrtněte políčko.
 2. Klikněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Odeslat k analýze.
 3. Vyberte možnost Potenciální škodlivý kód nebo Falešný poplach, do textového pole zadejte případné doplňující informace o souboru a klikněte na tlačítko Odeslat.
 4. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.

Soubor bude odeslán do Virové laboratoře Avastu k další analýze. Soubory jsou obvykle ve Virové laboratoři Avastu zpracovány, aniž by vám byla zaslána jakákoli odpověď.

Smazání souborů z Virové truhly

Tento krok je nevratný a trvale jím smažete soubory z počítače.
 1. U příslušného souboru ve Virové truhle zaškrtněte políčko.
 2. Ve spodní části obrazovky Virová truhla klikněte na tlačítko Smazat všechny.
 3. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Ano, smazat.

Nastavení Virové truhly

Ve výchozím stavu má Virová truhla přiděleno v úložišti 5 120 MB, ale v jejích nastaveních můžete velikost přiděleného místa změnit. Nastavení místa přiděleného Virové truhle:

 1. Otevřete Avast Antivirus.
 2. Zvolte možnosti MenuNastavení.
 3. Vyberte možnosti OchranaVirová truhla.
 4. Klikněte do textového pole a zadejte novou maximální velikost úložiště funkce Virová truhla.

Velikost Virové truhly máte změněnou.

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás