Změny nastavení antivirových štítů programu Avast Antivirus

Štíty programu Avast Antivirus v počítači aktivně analyzují příchozí a odchozí data, zda neobsahují něco potenciálně škodlivého. Tyto komponenty zjišťují a blokují škodlivé soubory, nebezpečné webové stránky, neoprávněná připojení a jiné hrozby.

Informace o nastaveních jednotlivých antivirových štítů naleznete v následujících částech.

Výchozí nastavení jsou pro většinu systémů optimální, takže pokud vám zrovna nezpůsobují nějaké problémy, nedoporučujeme je měnit.

Zapnutí a vypnutí štítu

Štít můžete aktivovat či deaktivovat následujícím způsobem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části NastaveníKomponenty.
 2. U příslušného pole klikněte na posuvník ZAP./VYP.:
  • Chcete-li štít deaktivovat, klikněte na zelený posuvník ZAP. a vyberte, na jak dlouho tak chcete učinit (10 minut, 1 hodina, do restartu počítače nebo trvale).
  • Chcete-li štít povolit, klikněte na červený posuvník (VYP.). Tento posuvník změní barvu na zelenou (ZAP.).

Na systémové liště také můžete aktivovat či deaktivovat všechny štíty, Firewall a Ověřené weby najednou. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avastu , vyberte možnost Ovládání štítů programu Avast a poté z kontextové nabídky vyberte požadovanou akci.

Všechny důležité bezpečnostní komponenty, jako jsou antivirové štíty nebo Firewall, důrazně doporučujeme ponechat aktivované. Díky nim máte k dispozici maximální ochranu. Tyto možnosti nedoporučujeme vypínat trvale (výběrem možností Ukončit permanentně nebo Vypnout natrvalo).

Nastavení Štítu souborového systému

Štít souborového systému aktivně testuje všechny programy a soubory na pevném disku, když jsou otevřeny, spuštěny, změněny nebo uloženy. Štít souborového systému v případě nálezu malwaru znemožní příslušnému programu či souboru infikovat počítač.

Chcete-li nastavení Štítu souborového systému změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Štít souborového systému. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Testovat při spouštění: Určete, zda má Štít souborového systému testovat programy, skripty a knihovny při každém jejich spuštění.
 • Testovat při otevírání: Určete, které typy souborů má Štít souborového systému testovat při každém otevírání.
 • Testovat při zápisu: Určete typy souborů, které má Štít souborového systému testovat při jejich vytváření či úpravách.
 • Testovat při připojování: Určete typy souborů, které má Štít souborového systému testovat na výměnných médiích (např. jednotkách USB či discích DVD).
 • Výjimky: Určete soubory a složky, které má Štít souborového systému ignorovat.
 • Pokročilé: Určete nastavení testů, která mají vliv na výkon systému a přesnost testování.
 • Akce: Určete soubory a složky, které má Štít souborového systému ignorovat.
 • Archivy: Určete typy komprimovaných souborů, které má Štít souborového systému při kontrole na přítomnost malwaru rozbalovat.
 • Citlivost: Určete nastavení heuristické analýzy, která zjišťuje neznámý malware.
 • Report: Určete, zda má Štít souborového systému vytvářet reporty výsledků testů.

Nastavení Behaviorálního štítu

Behaviorální štít sleduje programy nainstalované v počítači, zda se nechovají podezřele, což může značit, že obsahují nebezpečný kód.

Chcete-li nastavení Behaviorálního štítu změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Behaviorální štít. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Hlavní nastavení: Určete, jak postupovat v případě nálezu hrozby.
 • Výjimky: Určete složky, které chcete z testů Behaviorálního štítu vyloučit.

Nastavení Poštovního štítu

Poštovní štít testuje příchozí a odchozí e-mailové zprávy na přítomnost hrozeb. Testovány jsou pouze zprávy přijímané nebo odesílané poštovními klienty, jako jsou Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird.

Chcete-li nastavení Poštovního štítu změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Poštovní štít. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Hlavní nastavení: Určete, které typy zpráv mají být Poštovním štítem testovány – příchozí či odchozí zprávy a zprávy v diskusních skupinách. Chcete-li si zajistit úplné zabezpečení, doporučujeme aktivovat testování všech typů e-mailů.
 • Chování: Aktivujte nebo deaktivujte podpisy Avastu v e-mailech, které vás a příjemce informují, zda jsou zprávy čisté nebo infikované. Dále můžete určit, co se má provádět při testech, a nastavit možnosti pro Microsoft Outlook.
 • Testování SSL: Aktivujte nebo deaktivujte testování přijatých nebo odeslaných e-mailů pomocí šifrovaného připojení SSL/TLS. Někdy je nutné, abyste na obrazovce Testování SSL exportovali certifikát a importovali jej do úložiště certifikátů příslušného poštovního klienta.
 • Akce: Nastavte automatické reakce na nalezené hrozby.
 • Archivy: Určete typy komprimovaných souborů, které má Poštovní štít při kontrole na přítomnost malwaru rozbalovat.
 • Citlivost: Určete nastavení heuristické analýzy, která zjišťuje neznámý malware.
 • Report: Určete, zda má Poštovní štít vytvářet reporty výsledků testů.

Nastavení Webového štítu

Webový štít aktivně testuje data přenášená při procházení internetu, čímž brání stažení malwaru a jeho spuštění v počítači.

Chcete-li nastavení Webového štítu změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Webový štít. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Hlavní nastavení: Určete nastavení testování webu, testování skriptů a testování HTTPS a dalších funkcí. Můžete tím zrychlit testování nebo zvýšit přesnost testů.
 • Testování webu: Určete, který typ obsahu má být testován.
 • Výjimky: Určete adresy URL, typy MIME (přípony poštovních souborů) a procesy, které chcete z testování vyloučit. Tato možnost se hodí, když z jednoho důvěryhodného zdroje stahujete mnoho souborů.
 • Akce: Nastavte automatické reakce na jakékoli online hrozby nalezené Webovým štítem.
 • Archivy: Určete typy komprimovaných souborů, které má Webový štít při kontrole na přítomnost malwaru rozbalovat.
 • Citlivost: Určete nastavení heuristické analýzy, která zjišťuje neznámý malware.
 • Blokování stránek: Zablokujte přístup ke konkrétním webovým stránkám.
 • Testování skriptů: Vyberte prohlížeče, ve kterých má Webový štít blokovat škodlivé skripty. Mezi ně patří vzdálené hrozby z internetu a vnějších zdrojů nebo místní hrozby uložené na pevný disk či do mezipaměti prohlížeče. Testování skriptů také dokáže zjistit a zablokovat skripty, jež pocházejí ze šifrovaných připojení (HTTPS).
 • Výjimky pro skripty: Určete adresy webových stránek, které chcete z testování skriptů vyloučit. Je možné vyloučit konkrétní webové adresy, abyste mohli přistupovat k veškerému jejich obsahu. Zaškrtněte pole a zadejte adresu URL, kterou chcete vyloučit. Výjimky nastavujte, pouze pokud víte, že webová stránka, kterou chcete z testování vyloučit, je bezpečná.
 • Report: Určete, zda má Webový štít vytvářet reporty výsledků testů.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás