De viruskluis gebruiken in Avast Antivirus

De Viruskluis is een geïsoleerde ruimte waarin u mogelijk schadelijke bestanden veilig kunt bewaren of ter analyse naar Avast Viruslab kunt sturen. Omdat bestanden in de viruskluis niet kunnen worden uitgevoerd en geen toegang tot uw systeem en gegevens hebben, kan schadelijke programmacode in een bestand geen schade aanrichten op uw computer.

Standaard worden bestanden in de volgende gevallen naar de viruskluis verplaatst:

 • Als u een vooraf gedefinieerde scan van Avast Antivirus uitvoert en er een verdacht bestand wordt gedetecteerd.
 • Als er een verdacht bestand wordt aangetroffen door een actief schild van Avast Antivirus.

In bovenstaande gevallen worden er verschillende acties uitgevoerd door Avast Antivirus die ertoe kunnen leiden dat het bestand wordt verplaatst naar de viruskluis. U kunt bestanden ook handmatig naar de viruskluis verplaatsen.

De viruskluis openen

U kunt de viruskluis op een van de volgende manieren openen:

 • Open Avast Antivirus en ga naar BeschermingViruskluis.
 • Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Avast in het systeemvak en selecteer Viruskluis.

Bestanden naar de viruskluis verplaatsen

Avast Antivirus verplaatst schadelijke bestanden automatisch naar de viruskluis als ze niet kunnen worden hersteld. U kunt de standaardbewerkingen aanpassen in de instellingen voor de afzonderlijke virusscans of beveiligingsschilden. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

Bestanden handmatig toevoegen aan de viruskluis:

 1. Klik op het scherm Viruskluis op Bestand toevoegen....
 2. Zoek het bestand dat u naar de viruskluis wilt verplaatsen ('sample.exe' in het voorbeeld hieronder) en klik op Openen.
 3. Het bestand wordt nu weergegeven in Viruskluis en kan worden verzonden voor analyse.

Bestanden in de viruskluis terugzetten

Het terugzetten van bestanden vanuit de viruskluis houdt een groot beveiligingsrisico in. Deze bewerking mag alleen worden uitgevoerd in specifieke situaties (bijvoorbeeld als er een belangrijk systeembestand per ongeluk naar de viruskluis is verplaatst) en door gebruikers die weten wat ze doen.

Een bestand terugzetten op de oorspronkelijke locatie:

Met deze optie zet u het bestand terug op zijn oorspronkelijke locatie op de pc. Het is raadzaam deze optie alleen te gebruiken als het bestand vrij is van malware.

 1. Plaats een vinkje naast het bestand in de viruskluis.
 2. Klik op (drie punten), en selecteer Herstellen.
 3. Klik op Sluiten in het dialoogvenster dat verschijnt.
 

Een bestand terugzetten op de oorspronkelijke locatie en toevoegen aan uitzonderingen:

Met deze optie zet u het bestand terug op zijn oorspronkelijke locatie en voegt u het toe aan de lijst met uitzonderingen. Alle items in de lijst worden uitgesloten van de scanbewerkingen en schilden van Avast Antivirus.

 1. Plaats een vinkje naast het bestand in de viruskluis.
 2. Klik op (drie punten), en selecteer Herstellen en uitzondering toevoegen.
 3. Klik op Sluiten in het dialoogvenster dat verschijnt.
Als u wilt controleren of een teruggezet bestand is opgeslagen als uitzondering, gaat u naar MenuInstellingenAlgemeenUitzonderingen.

Bestanden in de viruskluis naar Avast Viruslab verzenden

Stuur bestanden voor verdere analyse naar het Avast Viruslab om ervoor te zorgen dat uw pc beschermd blijft. Het is raadzaam de volgende typen bestanden te verzenden:

 • Potentiële malware: bestanden die door Avast Antivirus niet zijn aangemerkt als malware, maar volgens u wel schadelijk zijn.
 • Fout-positief: bestanden die door Avast Antivirus zijn geïdentificeerd als malware, maar volgens u niet schadelijk zijn.

Ga als volgt te werk om een bestand naar Avast Viruslab te verzenden:

 1. Plaats een vinkje naast het bestand in de viruskluis.
 2. Klik op (drie punten), en selecteer Voor analyse verzenden.
 3. Selecteer Potentiële malware of Fout-positief, geef zoveel mogelijk aanvullende informatie over het bestand op in het tekstvak en klik op Verzenden.
 4. Klik op Sluiten in het dialoogvenster dat verschijnt.

Het bestand wordt voor nader onderzoek verzonden naar Avast Viruslab. In de meeste gevallen zal Avast Viruskluis de ontvangen bestanden verwerken zonder u een reactie te sturen.

Bestanden uit de viruskluis verwijderen

Met deze actie verwijdert u bestanden voorgoed van uw pc. U kunt deze stap niet ongedaan maken.
 1. Plaats een vinkje naast het bestand in de viruskluis.
 2. Klik Alles verwijderen onder op het scherm Viruskluis.
 3. Klik op Ja, verwijderen in het dialoogvenster dat verschijnt.

De instellingen voor de viruskluis beheren

Standaard wordt er aan de viruskluis maximaal 5120 MB aan ruimte toegewezen, maar u kunt dit aanpassen in de instellingen van Viruskluis. Het toewijzen van ruimte aan de viruskluis configureren:

 1. Open Avast Antivirus.
 2. Ga naar MenuInstellingen.
 3. Selecteer BeschermingViruskluis.
 4. Klik in het tekstvak en typ een nieuwe maximumgrootte voor uw Viruskluis.

De toewijzing van ruimte voor de viruskluis is nu aangepast.

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen