Korzystanie z Kwarantanny w programie Avast Antivirus

Kwarantanna to bezpieczne miejsce w programie Avast Antivirus umożliwiające przechowywanie potencjalnie szkodliwych plików w całkowitej izolacji od reszty systemu operacyjnego. Plików w Kwarantannie nie mogą otwierać ani uruchamiać zewnętrzne procesy, aplikacje ani wirusy.

Instrukcje dotyczące pracy z plikami umieszczonymi w Kwarantannie można znaleźć w poniższych sekcjach tego artykułu.

Otwieranie Kwarantanny

Aby otworzyć Kwarantannę:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji OchronaKwarantanna.

LUB

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz opcję Kwarantanna.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Program Avast Antivirus automatycznie przenosi do Kwarantanny złośliwe pliki, jeśli nie można ich naprawić (zagrożenia, których nie można naprawić ani przenieść, są automatycznie usuwane). Akcje domyślne można dostosować za pomocą indywidualnych ustawień poszczególnych skanowań antywirusowych lub ochrony. Więcej informacji znajduje się w następujących artykułach:

Aby ręcznie przenieść plik do Kwarantanny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Dodaj plik....
 2. Znajdź plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny, (w poniższym przykładzie jest to plik "sample.exe") i kliknij przycisk Otwórz. Plik pojawi się na ekranie Kwarantanna.

Przywracanie plików z Kwarantanny

Przywracanie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w przypadku przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

Aby przywrócić plik do jego pierwotnej lokalizacji:

 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku lub plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku Usuń i wybierz opcję Przywróć z menu kontekstowego.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Zamknij.

Przesyłanie plików z Kwarantanny do Laboratorium Zagrożeń Avast

Pliki można wysłać do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Zalecamy wysyłanie następujących rodzajów plików:

 • Potencjalny pasożyt: pliki, które nie zostały zakwalifikowane przez program Avast jako złośliwe oprogramowanie, ale uważasz, że mogą być szkodliwe.
 • Fałszywy alarm: pliki zakwalifikowane przez program Avast jako złośliwe oprogramowanie, ale uważasz, że mogą być nieszkodliwe.

Aby wysłać pliki do Laboratorium Zagrożeń Avast:

 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku lub plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku Usuń i wybierz opcję Wyślij do analizy z menu kontekstowego.
 3. W wyświetlonym formularzu zaznacz odpowiednie pole i wpisz informacje dotyczące problemu, a następnie kliknij opcję Wyślij.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Zamknij.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Aby trwale usunąć pliki z Kwarantanny:

 1. Zaznacz pole obok odpowiedniego pliku lub plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij przycisk Usuń na dole ekranu Kwarantanny.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń.

Zarządzanie ustawieniami Kwarantanny

Domyślny rozmiar Kwarantanny wynosi maksymalnie 256 MB. Maksymalna wielkość jednego pliku, który może zostać przesłany do Kwarantanny, jest ustawiona na 16 MB. Aby zmienić przypisaną ilość miejsca, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Przejdź do opcji UstawieniaWłaściwości ogólne, a następnie kliknij opcję Konserwacja.
 3. Przewiń w dół do sekcji Kwarantanna i wpisz preferowane wartości.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami