Zarządzanie kontami z uprawnieniami administracyjnymi na komputerze z systemem Windows

System Windows domyślnie wymaga aktywnego autoryzowania instalacji i ponownej instalacji każdego oprogramowania. Taki mechanizm zapobiega niezauważonemu instalowaniu bez Twojej zgody wirusów oraz złośliwego i nieautoryzowanego oprogramowania. Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Avast zalecamy zalogowanie się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora w celu uproszczenia procesu autoryzacji.

Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami tego artykułu, aby sprawdzić, które istniejące konta na Twoim komputerze mają przyznane uprawnienia administratora, i dowiedzieć się, jak zainstalować produkt firmy Avast jako administrator. Artykuł zawiera także opis kroków, które mogą być pomocne podczas rozwiązywania problemów z brakiem dostępu do konta z uprawnieniami administratora.

Sprawdzenie kont pod kątem uprawnień administratora

 1. Kliknij przycisk Start  systemu Windows, zacznij wpisywać panel sterowania, aby otworzyć pole wyszukiwania, i wybierz opcję Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.
 2. Wybierz opcję Konta użytkowników, a następnie kliknij ponownie opcję Konta użytkowników.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj innym kontem.
 4. Zostanie wyświetlone okno bieżących kont użytkowników. Pod nazwami użytkowników z uprawnieniami administratora znajduje się podpis Administrator.

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Avast zaloguj się do konta w systemie Windows z uprawnieniami administracyjnymi.

Może być możliwe utworzenie na komputerze dodatkowego konta użytkownika i przyznanie mu uprawnień administratora. Instrukcje znajdują się w poniższym artykule z centrum pomocy technicznej firmy Microsoft:
 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X na klawiaturze i z wyświetlonego menu wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Wybierz opcję Konta i Bezpieczeństwo rodzinne, a następnie kliknij opcję Konta użytkowników.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj innym kontem.
 4. Zostanie wyświetlone okno bieżących kont użytkowników. Pod nazwami użytkowników z uprawnieniami administratora znajduje się podpis Administrator.

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Avast zaloguj się do konta w systemie Windows z uprawnieniami administracyjnymi.

 1. Kliknij przycisk Start , wpisz konta użytkowników w polu wyszukiwania i wybierz opcję Konta użytkowników w wynikach wyszukiwania.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj innym kontem.
 3. Zostanie wyświetlone okno bieżących kont użytkowników. Pod nazwami użytkowników z uprawnieniami administratora znajduje się podpis Administrator.

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Avast zaloguj się do konta w systemie Windows z uprawnieniami administracyjnymi.

Instalowanie produktu firmy Avast

 1. Pobierz plik instalacyjny produktu firmy Avast, korzystając z odpowiedniego linku znajdującego się poniżej (domyślnie pobrane pliki zostają zapisane w folderze Pobrane):

  Avast Premium Security | Avast Free Antivirus | Avast Cleanup Premium | Avast Secureline VPN | Avast AntiTrack | Avast Driver Updater | Avast Battery Saver | Avast BreachGuard
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avast_(...)_setup_(...).exe i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. Informacje na temat autoryzacji instalacji można znaleźć w opisie odpowiednich czynności poniżej:
  • Jeśli konto użytkownika, z którego korzystasz w systemie Windows, ma przyznane uprawnienia administratora, kliknij opcję Tak, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z prośbą o autoryzację.
  • Jeśli konto, z którego korzystasz w systemie Windows, nie ma przyznanych uprawnień administratora, wpisz w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika hasło administratora i kliknij opcję Tak, aby autoryzować instalację.
Jeśli nie możesz zainstalować oprogramowania Avast ze względu na brak dostępu do konta z uprawnieniami administratora, pomoc znajdziesz w sekcji tego artykułu poświęconej rozwiązywaniu problemów.
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć instalację produktu firmy Avast. Szczegółowe instrukcje instalacji znajdziesz w odpowiednim artykule poniżej:

  Avast Premium Security | Avast Free Antivirus | Avast Cleanup Premium | Avast Secureline VPN | Avast AntiTrack | Avast Driver Updater | Avast Battery Saver | Avast BreachGuard

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konta użytkownika z przyznanymi uprawnieniami administratora, zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami dostępnymi poniżej:

Użycie innego konta z uprawnieniami administratora

Może być możliwe autoryzowanie instalacji oprogramowania firmy Avast poprzez podanie danych logowania do konta innego użytkownika, któremu przyznano uprawnienia administratora. W wyświetlonym oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij pozycję Więcej wyborów, aby zobaczyć listę kont użytkowników z uprawnieniami administratora, a następnie wybierz inne konto. Jeśli w systemie istnieje tylko jedno konto z przyznanymi uprawnieniami administratora, opcja Więcej wyborów nie będzie dostępna.

Resetowanie hasła do konta administratora

W niektórych przypadkach może być możliwe zresetowanie hasła do konta administratora. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z odpowiednim artykułem pomocy technicznej firmy Microsoft:

Dalsze zalecenia

Jeśli powyższe rozwiązania nie umożliwią rozwiązania problemu, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 • Wszystkie produkty Avast dostępne dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami