Aktywowanie programu Avast Cleanup Premium

Aplikacja Avast Cleanup jest dostępna w wersji darmowej i płatnej. Do korzystania z wersji płatnej, Avast Cleanup Premium, wymagana jest subskrypcja. Po zainstalowaniu programu Avast Cleanup należy aktywować subskrypcję przy użyciu ważnego kodu aktywacyjnego lub Konta Avast.

Subskrypcje Avast Cleanup Premium kupione w sklepie Google Play są aktywowane automatycznie na urządzeniu użytym do dokonania zakupu. Nie jest konieczna ich ręczna aktywacja.

Kod aktywacyjny

Aby aktywować aplikację Avast Cleanup Premium przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Premium na pulpicie w systemie Windows, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje licencje.
 3. Kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij Wprowadź.
 5. Sprawdź szczegóły subskrypcji, a następnie kliknij opcję Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Premium w folderze Aplikacje, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Wprowadź kod aktywacyjny.
 3. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij Aktywuj.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna. Jeśli na urządzeniu nie został jeszcze włączony pełny dostęp do dysku, zapoznaj się z następującym artykułem zawierającym instrukcje dotyczące przeprowadzenia wstępnej konfiguracji produktu Avast Cleanup Premium:

 1. Dotknij ikony Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij opcję Rozszerz.
 3. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Potwierdź.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna.

Konto Avast

Aby aktywować program Avast Cleanup Premium przy użyciu Konta Avast:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Premium na pulpicie w systemie Windows, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje licencje.
 3. Kliknij przycisk Zaloguj się na konto Avast.
 4. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Zaloguj się. Zamiast tego możesz też użyć opcji Facebook lub Google, aby zalogować się na swoje konto Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google, lub wybrać kartę Utwórz konto, aby utworzyć nowe Konto Avast.
 5. Sprawdź szczegóły subskrypcji. Jeśli z Twoim kontem jest powiązanych wiele subskrypcji, wybierz tę, której chcesz użyć. Kliknij opcję Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna.

Plik licencji

Aby aktywować program Avast Cleanup Premium przy użyciu pliku licencji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dołączony plik License.avastic i zapisz go na komputerze.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Premium na pulpicie, aby otworzyć aplikację.
 4. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje licencje.
 5. Kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 6. Kliknij Użyj pliku licencji.
 7. Zlokalizuj plik licencji na komputerze i kliknij przycisk Otwórz.
 8. Sprawdź szczegóły subskrypcji, a następnie kliknij opcję Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje licencje.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna.

Ponowna aktywacja

Jeśli masz nowy kod aktywacyjny i chcesz zmienić bieżącą subskrypcję na nową lub przenieść subskrypcję na inne urządzenie, użyj tej opcji, aby odłączyć swoją subskrypcję, a następnie ponownie aktywuj aplikację Avast Cleanup Premium.

Odłącz „starą” subskrypcję

 1. Dotknij ikony Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Subskrypcja.
 4. Zapisz swój Kod aktywacyjny lub zrób zrzut ekranu, jeśli chcesz przenieść subskrypcję na inne urządzenie.
 5. Naciśnij opcję Odłącz.
 

Aktywuj „nową” subskrypcję

 1. Naciśnij opcję Rozszerz.
 2. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Wprowadź kod aktywacyjny.
 3. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Potwierdź, aby ukończyć aktywację.

Twoja subskrypcja Avast Cleanup Premium jest teraz aktywna.

Przywrócenie ze sklepu Google Play

Jeśli urządzenie z systemem Android zostało zmienione lub zresetowane, możesz ponownie aktywować aplikację Avast Cleanup Premium za pośrednictwem konta w sklepie Google Play, przy użyciu którego dokonano zakupu subskrypcji.

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja aplikacji Avast Cleanup Premium została kupiona za pośrednictwem sklepu Google Play.

Aby ponownie aktywować aplikację Avast Cleanup Premium za pośrednictwem sklepu Google Play:

 1. Zaloguj się do sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono aplikację Avast Cleanup Premium. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 2. Dotknij ikony Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. Naciśnij opcję Rozszerz.
 4. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Przywróć licencję.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast Cleanup Premium ze sklepu Google Play i ją aktywuje.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją:

 1. Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie.
 2. Jeśli aktywacja przy użyciu kodu aktywacyjnego nadal nie działa, spróbuj wykonać instrukcje aktywacji przy użyciu Konta Avast.
 3. Upewnij się, że Konto Avast zostało zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został użyty do zakupu subskrypcji Avast Cleanup. Jeśli podczas zakupu podano inny adres e-mail, zapoznaj się z następującym artykułem, aby dowiedzieć się, jak dodać do swojego Konta Avast kolejny adres e-mail:
 4. W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z programu Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z tymi artykułami:

 

Instrukcje dotyczące przenoszenia subskrypcji na inne urządzenie znajdują się w następującym artykule:

 • Avast Cleanup Premium 20.x dla systemu Windows
 • Avast Cleanup Premium 4.x dla komputerów Mac
 • Avast Cleanup Premium 5.x dla systemu Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)
   
 • Google Android 6.0 (Marshmellow, API 23) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami