Řešení problémů s aktivací produktů Avast

V tomto článku najdete řešení nejběžnějších problémů s aktivací produktů Avast zakoupených online přes oficiální web Avastu.

Tento článek se netýká aplikací Avast koupených přes Obchod Google Play nebo App Store. Pokyny k řešení problémů s aktivací těchto aplikací najdete v následujícím článku:

Pokud máte problémy s aktivací produktu Avast pomocí aktivačního kódu, řiďte se postupně níže uvedenými pokyny:

Zkontrolujte aktivační kód

Než se pokusíte produkt Avast znovu aktivovat, doporučujeme zkontrolovat správnost aktivačního kódu. Podrobné pokyny k tomu, jak najít správný aktivační kód, naleznete v následujícím článku:

Až správný aktivační kód najdete, podle pokynů níže aktivujte produkt.

Aktivace produktu

Až najdete správný aktivační kód, aktivujte produkt Avast. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:

Pokud tím problém nevyřešíte, podle pokynů níže přeinstalujte produkt.

Opětovná instalace produktu

Zcela odinstalujte a znovu nainstalujte produkt. Tím můžete vyřešit potíže způsobené nesprávnou konfigurací nebo poškozenými soubory.

Řiďte se následujícím postupem:

 1. Odinstalujte produkt Avast. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 2. Znovu nainstalujte produkt Avast. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 3. Až produkt Avast znovu nainstalujte, zkuste jej znovu aktivovat zadáním aktivačního kódu.

Pokud tím problém nevyřešíte, doporučujeme se podívat níže na další řešení.

Další řešení

Pokud máte problémy s aktivací produktu Avast pomocí účtu Avast, řiďte se postupně níže uvedenými pokyny:

Podívejte se na účet Avast

Než se produkt Avast pokusíte znovu aktivovat, doporučujeme nejprve zkontrolovat, zda je vaše předplatné platné a zda je propojené a vaším účtem Avast.

Řiďte se následujícím postupem:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Avast a klikněte na dlaždici Předplatná.
 2. Zkontrolujte, zda je předplatné, které chcete aktivovat, uvedené na obrazovce Moje předplatná.
 3. Pokud předplatné nevidíte na obrazovce Moje předplatná, není připojené k vašemu účtu Avast. V tomto případě doporučujeme ručně připojit předplatné k vašemu účtu Avast. Pokyny najdete v následujícím článku:
 4. Pokud předplatné vidíte na obrazovce Moje předplatná, zkontrolujte jeho stav. Stav může být jeden z následujících:
  • Vypršela platnost: Platnost vašeho předplatného vypršela. Než produkt aktivujete a začnete používat, je nutné si koupit nové předplatné.
  • Předplaceno / Platnost končí: Máte platné předplatné. Aktivujte produkt podle pokynů níže.

Aktivace produktu

Až ověříte, že máte platné předplatné, které je připojené k vašemu účtu Avast, aktivujte produkt Avast. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:

Pokud tím problém nevyřešíte, podle pokynů níže přeinstalujte produkt.

Opětovná instalace produktu

Zcela odinstalujte a znovu nainstalujte produkt. Tím můžete vyřešit potíže způsobené nesprávnou konfigurací nebo poškozenými soubory.

Řiďte se následujícím postupem:

 1. Odinstalujte produkt Avast. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 2. Znovu nainstalujte produkt Avast. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 3. Až produkt Avast nainstalujete, zkuste jej znovu aktivovat přihlášením ke svému účtu Avast.

Pokud tím problém nevyřešíte, doporučujeme se podívat níže na další řešení.

Další řešení

Další doporučení

Chcete-li vyřešit problémy související s fakturací a nákupem produktů Avast, přečtěte si následující článek:

Pokyny k přenosu předplatného Avastu z jednoho mobilního zařízení na jiné najdete v následujícím článku:

 • Všechny placené spotřebitelské produkty Avast
 • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás