Řešení problémů s aktivací produktů Avast

Chcete-li vyřešit problémy s aktivací produktů Avast, řiďte se postupně pokyny v níže uvedených částech.

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Premium Security
 • Avast Omni
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Avast Passwords
 • Avast AntiTrack Premium
 • Avast Battery Saver
 • Avast BreachGuard

Stažení předplacené licence

Když při aktivaci pomocí aktivačního kódu nebo licenčního souboru z původního e-mailu s potvrzením objednávky budete mít nějaké problémy, najděte si aktivační kód na účtu Avast, abyste vyloučili možnost, že příčinou daných problémů je aktivační kód nebo samotný licenční soubor.

Podrobné pokyny, jak aktivační kód na účtu Avast najít, naleznete v následujícím článku:

Aktivace produktu

Až si předplacenou licenci stáhnete, postupujte podle pokynů v článku k příslušnému produktu a typu předplatného a aktivujte ji:

Pokud máte problémy a aktivací i nadále, řiďte se pokyny níže.

Opětovná instalace a aktivace produktu

 1. Produkt Avast odinstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 2. Produkt nainstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 3. Produkt znovu aktivujte.

Řešení problémů souvisejících s objednávkou nebo předplatným

Pokud máte nějaký dotaz nebo problém týkající se objednávky či prodloužení předplatného Avastu, přečtěte si následující článek:

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Premium Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Avast AntiTrack
 • Avast Passwords Premium

Stažení předplacené licence

Když při aktivaci pomocí aktivačního kódu nebo licenčního souboru budete mít nějaké problémy, stáhněte si předplacenou licenci z účtu Avast nebo webových stránek Avastu, abyste vyloučili možnost, že příčinou daných problémů je aktivační kód nebo samotný licenční soubor.

Aktivace produktu

Jakmile předplacenou licenci stáhnete, postupujte podle pokynů v článku k příslušnému produktu a aktivujte ji:

Pokud máte problémy a aktivací i nadále, řiďte se pokyny níže.

Opětovná instalace a aktivace produktu

 1. Produkt Avast odinstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 2. Produkt nainstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 3. Produkt znovu aktivujte.

Řešení problémů souvisejících s objednávkou nebo předplatným

Pokud máte nějaký dotaz nebo problém týkající se objednávky či prodloužení předplatného Avastu, přečtěte si následující článek:

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup

Aktivace produktu

Pokud se při aktivaci setkáte s nějakými problémy, přečtěte si článek s podrobnými pokyny k příslušnému produktu:

Odinstalace produktu

Pokud předplatné stále nedokážete aktivovat, aplikaci Avast odinstalujte přes nastavení Androidu nebo přes Google Play.

Před odinstalací aplikace Avast Mobile Security, deaktivujte oprávnění Správci zařízení, které jste této aplikaci udělili. V zařízení přejděte do nabídky NastaveníAplikace. Klepněte na možnost Správci zařízení a poté na aplikaci Avast Mobile Security. Následně klepnutím na možnost Deaktivovat dané oprávnění deaktivujte. Tento postup se v závislosti na modelu zařízení, verzi Androidu a dodavatelských úpravách systému může mírně lišit.

Produkt odinstalujte jedním z následujících způsobů:

 • Odinstalace aplikace přes nastavení Androidu: V zařízení přejděte do nabídky NastaveníAplikace a ze seznamu aplikací vyberte tu, kterou chcete odinstalovat. Klepněte na možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.
 • Odinstalace aplikace přes Obchod Google Play: Ve službě Obchod Google Play vyhledejte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klepněte na ni. Klepněte na možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.

Ověřte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Google

Pokud si nepamatujete, který účet jste k nákupu použili, otevřete nabídku Obchodu Google Play a výběrem možností ÚčetPředplatná zobrazte seznam předplatných, jež máte k vybranému účtu Google momentálně aktivní.
 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play a v levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu nabídky.
 2. Pokud jste nákup uskutečnili přes jiný účet, než ke kterému jste přihlášeni, zvolte jeden z následujících postupů:
  • Klepnutím na aktuální název účtu nebo e-mailovou adresu zobrazte úplný seznam účtů a klepněte na účet Google, který jste použili k nákupu.
  • Pokud zde požadovaný účet uveden není, řiďte se postupem v části Přepínání mezi účtyPřepnutí účtů na webu Google Play v mobilním zařízení v tomto článku podpory Google:

Instalace a aktivace produktu

Pokud jste přihlášeni ke správnému účtu Google, produkt znovu nainstalujte a aktivujte:

 1. Na zařízení otevřete Obchod Google Play.
 2. Vyhledejte klíčové slovo avast, vyberte produkt, který chcete nainstalovat, a na následující obrazovce klepněte na tlačítko Nainstalovat.
 3. Klepnutím na tlačítko Přijmout aplikaci udělte potřebná oprávnění.
 4. Produkt znovu aktivujte.

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN

Aktivace produktu

Pokud se při aktivaci setkáte s nějakými problémy, přečtěte si článek s pokyny k příslušnému produktu:

Odinstalace produktu

Pokud předplatné stále nedokážete aktivovat, produkt Avast následujícím způsobem odinstalujte:

 1. Na hlavní obrazovce zařízení na několik sekund podržte ikonu aplikace, kterou chcete nainstalovat.
 2. Klepněte na malý symbol X, který se zobrazí v levém horním rohu ikony.
 3. Potvrďte, že aplikaci chcete ze zařízení odebrat.

Ověřte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu ve službě iCloud

Po odinstalaci zkontrolujte, zda jste v zařízení přihlášeni ke stejnému účtu iCloud, který jste použili při nákupu. Postupujte následovně:

 1. Otevřete nastavení zařízení a klepněte na možnost iTunes a App Store.
 2. V horní části obrazovky zkontrolujte, zda se uvedené Apple ID shoduje s ID, které jste použili k nákupu. Příslušné pokyny najdete v následujícím článku:

Instalace a opětovná aktivace produktu

Pokud jste přihlášeni ke správnému účtu ve službě iCloud, produkt znovu nainstalujte a aktivujte:

 1. Podrobné pokyny k instalaci najdete v příslušném článku níže podle produktu:
 2. Produkt znovu aktivujte.

Přenos předplatného do jiného zařízení

Pokyny k přenosu předplatného Avastu z jednoho zařízení do druhého naleznete v následujícím článku:

Řešení problémů s běžnými chybovými zprávami ohledně aktivace

Když produkt Avast zobrazí při aktivaci chybovou zprávu, řiďte se pokyny k řešení problémů v následujícím článku:

 • Všechny placené spotřebitelské produkty Avast
 • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás