Odinstalowywanie programu Avast BreachGuard z systemu Windows

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast BreachGuard i wybierz opcję Deinstalacja.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast BreachGuard i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj/zmień.
 8. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 9. Gdy pojawi się okno Konfiguracja programu BreachGuard, kliknij opcję Deinstalacja.
 10. Kliknij opcję Deinstalacja.
 11. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Gotowe.

Program Avast BreachGuard został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast BreachGuard, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast BreachGuard z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 • Avast BreachGuard 20.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami