Korzystanie z Kwarantanny w programie Avast Antivirus

Kwarantanna to bezpieczne miejsce w programie Avast Antivirus umożliwiające przechowywanie potencjalnie szkodliwych plików w całkowitej izolacji od reszty systemu operacyjnego. Plików w Kwarantannie nie mogą otwierać ani uruchamiać zewnętrzne procesy, aplikacje ani wirusy. Dwukrotne kliknięcie pliku w Kwarantannie powoduje jedynie wyświetlenie jego właściwości.

Instrukcje dotyczące pracy z plikami umieszczonymi w Kwarantannie można znaleźć w następujących sekcjach tego artykułu:

Otwieranie Kwarantanny

Kwarantannę można otworzyć za pomocą jednej z następujących metod:

  1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast, przejdź do opcji OchronaAntywirus i kliknij opcję Kwarantanna.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz opcję Kwarantanna.
 1. Po otworzeniu Kwarantanny można wyświetlić jej zawartość, dodać nowe pliki lub wykonywać działania na istniejących plikach.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Program Avast Antivirus automatycznie przenosi do Kwarantanny złośliwe pliki, jeśli nie można ich naprawić (zagrożenia, których nie można naprawić ani przenieść, są automatycznie usuwane). Akcje domyślne można dostosować za pomocą indywidualnych ustawień poszczególnych skanowań antywirusowych lub ochrony. Więcej informacji znajduje się w następujących artykułach:

Aby ręcznie przenieść plik do Kwarantanny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w tabeli Kwarantanna i wybierz z menu kontekstowego opcję Dodaj....
 2. Znajdź plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny, („sample.exe” na poniższym przykładzie) i kliknij przycisk Otwórz. Plik pojawi się w tabeli Kwarantanna.

Skanowanie plików w Kwarantannie

Ręczne skanowanie lub ponowne skanowanie plików w Kwarantannie w poszukiwaniu znanych wirusów można przeprowadzić, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij dany plik (lub więcej zaznaczonych plików) prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Skanuj. Kiedy skanowanie zostanie ukończone, wyświetlą się jego wyniki.
 2. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe z wynikami skanowania.

Przywracanie plików w Kwarantannie

Pliki, które nie powinny znaleźć się w Kwarantannie, można przenieść w zajmowane pierwotnie miejsca.

Przywracanie i wyodrębnianie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w przypadku przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

Aby przenieść dany plik do jego pierwotnej lokalizacji, kliknij go (lub więcej zaznaczonych plików) prawym przyciskiem myszy w tabeli Kwarantanny i z menu kontekstowego wybierz opcję Przywróć.

Przywracanie plików i dodawanie ich do wyjątków

Jeśli to konieczne, pliki z Kwarantanny można przenieść do ich pierwotnej lokalizacji i wykluczyć z przyszłych operacji skanowania, aby program Avast nie oznaczał ich już jako złośliwych.

Przywracanie plików z Kwarantanny i dodawanie ich do wykluczeń stwarza bardzo wysokie zagrożenie bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w przypadku przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

Aby przenieść dany plik do jego pierwotnej lokalizacji i wykluczyć go z przyszłych skanowań, kliknij go (lub więcej zaznaczonych plików) prawym przyciskiem myszy w tabeli Kwarantanny i z menu kontekstowego wybierz opcję Przywróć i dodaj do wyjątków.

Więcej informacji o ustawianiu wykluczeń znajduje się w następującym artykule:

Wyodrębnianie plików z Kwarantanny

Jeśli jest to konieczne, pliki z Kwarantanny można wyodrębnić do określonej lokalizacji.

Przywracanie i wyodrębnianie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w przypadku przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o newralgicznym znaczeniu).

Aby wyodrębnić plik, wykonaj w Kwarantannie następujące czynności:

 1. Kliknij dany plik (lub więcej zaznaczonych plików) prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Wydobądź....
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz lokalizację i kliknij opcję OK. Plik pozostanie w Kwarantannie, ale będzie też znajdował się w określonej lokalizacji (np. na pulpicie).

Przesyłanie plików z Kwarantanny do Laboratorium Zagrożeń Avast

Podejrzane pliki lub pliki, które zostały nieprawidłowo oznaczone jako zagrożenie, można bezpośrednio z Kwarantanny przesłać do Laboratorium Zagrożeń Avast do dalszej analizy. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij dany plik (lub więcej zaznaczonych plików) prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Prześlij do laboratorium badania wirusów.... Pojawi się formularz przesyłania.
 2. Wybierz typ próbki (Potencjalny pasożyt lub Fałszywe trafienie) z menu rozwijanego Typ.
 3. Wypełnij formularz:
  • Jeśli przesyłasz plik Fałszywe trafienie, wypełnij pola Nazwa programu:, Wydawca programu:, Wersja programu (numer) i napisz, dlaczego sądzisz, że dany plik lub program nie powinien zostać oznaczony (w polu tekstowym Dodatkowe informacje (tylko po angielsku):).
  • Jeśli przesyłasz plik Potencjalny pasożyt, podaj jak najwięcej informacji na temat pliku, korzystając z pola tekstowego Dodatkowe informacje (tylko po angielsku): (np. skąd masz dany plik).
 4. Opcjonalnie możesz też podać swój adres e-mail.
 5. Po wypełnieniu formularza potwierdź chęć przesłania, zaznaczając pole Wiem co robię, i kliknij przycisk Prześlij.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję OK.
  Jeśli nie możesz przesłać pliku do analizy, sprawdź, czy jego rozmiar nie przekracza maksymalnego rozmiaru określonego w ustawieniach Kwarantanny.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Pliki znajdujące się w Kwarantannie można trwale usunąć. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij dany plik (lub więcej zaznaczonych plików) prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Usuń.
 2. Kliknij Tak, aby potwierdzić. Usunięty plik znika z Kwarantanny i nie jest już wyświetlany w tabeli.

Zarządzanie ustawieniami Kwarantanny

Domyślny rozmiar Kwarantanny wynosi maksymalnie 256 MB. Maksymalna wielkość jednego pliku, który może zostać przesłany do Kwarantanny, jest ustawiona na 16 MB. Aby zmienić przypisaną ilość miejsca, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Przejdź do opcji UstawieniaWłaściwości ogólne, a następnie kliknij opcję Konserwacja.
 3. Przewiń w dół do sekcji Kwarantanna i wpisz preferowane wartości.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy