Dostosowywanie ustawień Głównych osłon w programie Avast Antivirus

Główne osłony to podstawowe komponenty programu Avast Antivirus zapewniające ochronę. Główne osłony: Osłona plików, Monitorowanie zachowań, Osłona WWW oraz Osłona poczty. Z poszczególnych sekcji tego artykułu dowiesz się, jak zarządzać ustawieniami głównych osłon dostępnych w programie Avast Antivirus.

Włączanie i wyłączanie wszystkich głównych osłon

W celu zapewnienia użytkownikowi pełnej ochrony wszystkie główne osłony są domyślnie włączone, jednak w razie potrzeby można je wyłączyć na czas rozwiązywania problemów. Aby tymczasowo wyłączyć wszystkie główne osłony:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje OchronaGłówne osłony.
 3. Kliknij zielony suwak (WŁ.), a następnie wybierz odpowiedni czas, przez jaki główne osłony mają pozostać wyłączone.
Nie zalecamy wybierania opcji Wyłącz na czas nieokreślony.
 1. Kliknij opcję OK, wyłącz.

Wykonanie tych czynności spowoduje tymczasowe wyłączenie wszystkich głównych osłon. Po upływie podanego czasu wszystkie główne osłony zostaną automatycznie ponownie włączone. Aby ręcznie włączyć wszystkie główne osłony, wykonaj kroki 1–2 opisane powyżej, a następnie kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Dostosowywanie czułości

Dla głównych osłon jest domyślnie wybrana czułość Średnia czułość, którą jednak można zmienić. Wybór opcji Wysoka czułość spowoduje zwiększenie ochrony, a jednocześnie także ryzyka potencjalnego pojawienia się fałszywych wykryć złośliwego oprogramowania. Wybór ustawienia Niska czułość zmniejszy liczbę fałszywych wykryć, ale może także obniżyć skuteczność głównych osłon. Aby zmienić czułość głównych osłon:

Kliknij i przytrzymaj biały znacznik, a następnie przesuń go do położenia odpowiadającego pożądanemu ustawieniu czułości.

Konfiguracja ustawień zachowania

Wybierz działania, jakie główne osłony mają wykonywać w przypadku wykrycia wirusów I potencjalnie niepożądanych programów.

 1. Wybierz odpowiednio kartę Złośliwe oprogramowanie lub Potencjalnie niepożądane programy i narzędzia.
 2. Wybierz preferowaną opcję:
  • Napraw automatycznie (zalecane): Avast podejmie próbę naprawienia pliku. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Jeśli nie uda się tego zrobić, plik zostanie usunięty z komputera.
  • Zapytaj: Avast wyświetli pytanie, co zrobić, za każdym razem po wykryciu zagrożenia.

Dodatkowe ustawienia dotyczące zachowania

Opcjonalnie możesz także zaznaczyć (włączyć) lub odznaczyć (wyłączyć) następujące dodatkowe ustawienia dotyczące zachowania:

 1. Włącz CyberCapture: Dodatkowa ochrona, w ramach której są analizowane nierozpoznane pliki.
  • Automatycznie wysyłaj pliki do Laboratorium Zagrożeń: Wszystkie zagrożenia są automatycznie wysyłane do Laboratorium Zagrożeń.
  • Pytaj, czy wysłać pliki do Laboratorium Zagrożeń: Po każdym wykryciu zagrożenia zostanie wyświetlony monit z pytaniem o działanie, jakie ma zostać podjęte.
 2. Włącz Tryb utwardzenia ochrony systemu: Wybór tej opcji jest zalecany w przypadku mniej doświadczonych użytkowników, którzy chcą lepiej zabezpieczyć swój komputer. Tryb utwardzenia ochrony systemu określa, które pliki wykonywalne można bezpiecznie otworzyć, korzystając z informacji pochodzących z usług reputacyjnych.
 3. Włącz wykrywanie rootkitów: umożliwia monitorowanie złośliwych zagrożeń ukrytych w systemie. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może pomóc w rozwiązaniu potencjalnych problemów ze zgodnością, które mogą być przyczyną awarii systemu.
 4. Włącz wykrywanie exploitów: umożliwia wykrywanie i blokowanie prób uruchomienia w pamięci systemu złośliwych procesów i zagrożeń, które mogą wykorzystać znajdujące się na komputerze aplikacje z lukami zabezpieczeń. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może spowodować potencjalne problemy ze zgodnością, które mogą być przyczyną awarii systemu.

Zarządzanie ustawieniami poszczególnych osłony

Osłona plików umożliwia aktywne skanowanie wszystkich programów i plików na dysku twardym po ich otwarciu, uruchomieniu, zmodyfikowaniu i zapisaniu. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania Osłona plików zapobiega zainfekowaniu komputera PC przez dany program lub plik.

Po wybraniu karty Osłona plików możesz także zaznaczyć (włączyć) lub odznaczyć (wyłączyć) następujące ustawienia:

 1. Włącz Osłonę plików: skanuje każdy plik dodawany lub otwierany na komputerze. Aby tymczasowo wyłączyć Osłonę plików, odznacz pole, a następnie określ czas, na jaki chcesz wyłączyć osłonę. Po upływie podanego czasu Osłona plików zostanie automatycznie ponownie włączona.
 2. Skanuj elementy uruchamiające się automatycznie po podłączeniu nośnika wymiennego: Skanuje pliki zaprogramowane w taki sposób, by uruchamiały się automatycznie z dysku wymiennego (np. pamięci USB) podłączonego do komputera.
 3. Określ typy plików do skanowania:
  • Pliki z zalecanymi rozszerzeniami: Skanuje tylko typy plików zalecane przez Avast.
  • Wszystkie pliki: Skanuje wszystkie typy plików.
 4. Skanuj programy podczas wykonywania: Skanuje programy, skrypty i biblioteki podczas ich każdego uruchomienia.
 5. Skanuj pliki podczas otwierania: Skanuje każdy plik podczas jego otwierania.
 6. Skanuj pliki podczas zapisywania: Skanuje pliki w chwili ich utworzenia lub zmodyfikowania.
 7. Wygeneruj plik raportu: automatycznie generuje raporty z wynikami skanowania.

Monitorowanie zachowań monitoruje programy zainstalowane na komputerze PC pod kątem podejrzanych zachowań, które mogą wskazywać na obecność złośliwego kodu.

Po wybraniu karty Monitorowanie zachowań możesz także zaznaczyć (włączyć) lub odznaczyć (wyłączyć) następujące ustawienia:

 1. Włącz Monitorowanie zachowań: ostrzega o podejrzanym zachowaniu aplikacji. Aby tymczasowo wyłączyć Monitorowanie zachowań, odznacz pole, a następnie określ czas, na jaki chcesz wyłączyć tę funkcję. Po upływie podanego czasu Monitorowanie zachowań zostanie automatycznie ponownie włączone.
 2. Wygeneruj plik raportu: automatycznie generuje raporty z wynikami skanowania.

Osłona WWW aktywnie skanuje dane przesyłane podczas przeglądania Internetu, aby zapobiec pobieraniu i uruchamianiu złośliwego oprogramowania na komputerze PC.

Po wybraniu karty Osłona WWW możesz także zaznaczyć (włączyć) lub odznaczyć (wyłączyć) następujące ustawienia:

 1. Włącz Osłonę WWW: blokuje ataki w Internecie i niebezpieczne pobierane pliki. Aby tymczasowo wyłączyć Osłonę WWW, odznacz pole, a następnie określ czas, na jaki chcesz wyłączyć tę funkcję. Po upływie podanego czasu Osłona WWW zostanie automatycznie ponownie włączona.
 2. Włącz skanowanie HTTPS: Funkcja obejmuje skanowanie zaszyfrowanych stron internetowych.
 3. Włącz skanowanie QUIC/HTTP3: Skanuje komunikaty wysyłane i odbierane za pośrednictwem protokołu QUIC firmy Google.
 4. Włącz ochronę przed botnetami: Uniemożliwia botnetom wykorzystanie komputera do atakowania innych komputerów.
 5. Włącz skanowanie skryptów: uniemożliwia przeglądarkom i innym aplikacjom uruchamianie potencjalnie złośliwych skryptów. Dotyczy to zagrożeń zdalnych pochodzących z Internetu oraz z zewnętrznych źródeł.
 6. Włącz blokowanie witryn: Umożliwia blokowanie dostępu do określonych stron internetowych. Aby zablokować dostęp do strony internetowej z poziomu komputera, kliknij kolejno Pokaż zablokowane witryny ▸ Dodaj witrynę, a następnie wprowadź adres strony internetowej. Kliknij opcję Zamknij, aby potwierdzić działanie i wrócić na ekran ustawień funkcji Osłona WWW.
 7. Wygeneruj plik raportu: automatycznie generuje raporty z wynikami skanowania.

Osłona poczty umożliwia skanowanie przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail w poszukiwaniu zagrożeń. Skanowanie dotyczy tylko wiadomości wysyłanych lub odbieranych za pomocą takiego oprogramowania do zarządzania pocztą, jak Microsoft Outlook czy Mozilla Thunderbird.

Po wybraniu karty Osłona poczty możesz także zaznaczyć (włączyć) lub odznaczyć (wyłączyć) następujące ustawienia:

 1. Włącz Osłonę poczty: blokuje niebezpieczne załączniki do wiadomości e-mail. Aby tymczasowo wyłączyć funkcję Osłona poczty e-mail, odznacz pole, a następnie określ czas, na jaki chcesz wyłączyć tę funkcję. Po upływie podanego czasu Osłona poczty e-mail zostanie automatycznie ponownie włączona.
 2. Skanuj przychodzące wiadomości e-mail (POP3, IMAP4): Skanuje wszystkie przychodzące wiadomości e-mail przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL/TLS.
 3. Skanuj wychodzące wiadomości e-mail (SMTP): Skanuje wszystkie wychodzące wiadomości e-mail przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL/TLS.
 4. Dodaj podpis na końcu wysyłanych wiadomości e-mail: Dołącza do wychodzącej wiadomości e-mail informację, że została ona przeskanowana pod kątem złośliwego oprogramowania i nie zawiera wirusów.
 5. Wpisz w polu tematu wiadomości zawierającej wirusa: Pozwala określić słowo lub wyrażenie, które będzie automatycznie dodawane do tematu każdej wiadomości e-mail zawierającej wirusa.
 6. Skanuj załącznik podczas załączania (tylko MS Outlook): Skanuje załączniki wychodzących wiadomości e-mail wysyłanych za pomocą programu Microsoft Outlook.
 7. Wygeneruj plik raportu: automatycznie generuje raporty z wynikami skanowania.

Dalsze zalecenia

Szczegółowe informacje na temat ustawień zaawansowanych poszczególnych głównych osłon można znaleźć w następującym artykule:

 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami