Odinstalowywanie programu Avast SecureLine VPN z systemu Windows

Aby odinstalować program Avast SecureLine VPN z komputera, wykonaj instrukcje z poniższych sekcji dotyczące jego odpowiedniej wersji.

Instrukcje

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast SecureLine VPN i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 7. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenia, kliknij przycisk Tak.
 10. Kiedy zostanie wyświetlony Dezinstalator Avast SecureLine VPN, kliknij pozycję Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 11. Poczekaj, aż dezinstalator usunie program Avast SecureLine VPN z komputera.
 12. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję OK.

Program Avast SecureLine VPN został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować program Avast SecureLine VPN, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast SecureLine VPN 5.x dla systemu Windows
   
 • Avast Ultimate 20.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami