Odinstalowywanie programu Avast SecureLine VPN z systemu Windows

Aby odinstalować program Avast SecureLine VPN z komputera, wykonaj instrukcje z poniższych sekcji dotyczące jego odpowiedniej wersji.

Instrukcje dotyczące autonomicznego programu Avast SecureLine VPN

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i upewnij się, że na komputerze nie działa żadna inna aplikacja ani oprogramowanie antywirusowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast SecureLine VPN i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 7. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 10. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 12. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 13. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 14. Wybierz pozycję Avast SecureLine VPN, klikając ją raz, a następnie kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu wyróżnionego obszaru.
 15. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak Kontynuuj.
 16. Kiedy zostanie wyświetlony Dezinstalator Avast SecureLine VPN, kliknij pozycję Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 17. Poczekaj, aż dezinstalator usunie program Avast SecureLine VPN z komputera.
 18. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję OK.

Program Avast SecureLine VPN został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować autonomiczny program Avast SecureLine VPN, zapoznaj się z następującym artykułem:

Instrukcje dotyczące składnika SecureLine VPN programu Avast Antivirus

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij pozycję MenuUstawienia.
 2. W lewym panelu wybierz kartę Komponenty, przewiń w dół i kliknij panel SecureLine VPN, aby rozwinąć tę sekcję. Następnie kliknij pozycję Odinstaluj komponent.
 3. Kliknij pozycję Ponownie uruchom komputer u góry ekranu Komponenty, a następnie kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz, aby zakończyć dezinstalację komponentu SecureLine VPN.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Komponent SecureLine VPN został usunięty z programu Avast Antivirus. Aby zainstalować ponownie SecureLine VPN, powtórz powyższe kroki i kliknij opcję Instaluj komponent w kroku 2.

 1. Otwórz kreator instalacji Avast programu Avast Antivirus.
 2. Kliknij pozycję Modyfikuj w kreatorze instalacji Avast.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru SecureLine VPN i kliknij pozycję Zmień.
 4. Poczekaj, aż instalator zaktualizuje program Avast Antivirus na Twoim komputerze.
 5. Kliknij pozycję Ponownie uruchom komputer, aby zakończyć dezinstalację komponentu SecureLine VPN.

Komponent SecureLine VPN został usunięty z programu Avast Antivirus. Aby ponownie zainstalować komponent SecureLine VPN, powtórz powyższe kroki i zaznacz pole wyboru SecureLine VPN w kroku 3.

 • Avast SecureLine VPN 2.x do systemu Windows
   
 • Avast Ultimate 19.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami