Avast AntiTrack dla Mac — wprowadzenie

Avast AntiTrack to aplikacja do ochrony prywatności, która zabezpiecza tożsamość użytkownika przed najnowszymi metodami śledzenia online.

W tym artykule przyjęto założenie, że program Avast AntiTrack jest już zainstalowany na komputerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Aby rozpocząć, kliknij ikonę Avast AntiTrack na pasku menu i wybierz opcję Pokaż Avast AntiTrack. Aby otworzyć aplikację, możesz też otworzyć Launchpad i kliknąć ikonę Avast AntiTrack.

Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny zawiera przegląd danych zarejestrowanych przez program Avast AntiTrack i uwzględnia aktualnie skonfigurowane ustawienia:

 • Ochrona cyfrowego odcisku palca: bieżący stan ochrony przeglądarki, który można skonfigurować, włączając we wszystkich używanych przez siebie przeglądarkach funkcję zabezpieczania swojego cyfrowego śladu.
 • Wynik ochrony prywatności: bieżący wynik ochrony prywatności, który można poprawić, włączając więcej funkcji dostępnych w programie Avast AntiTrack.
 • Dane przeglądania: data wyczyszczenia danych przeglądarki oraz liczba elementów wyczyszczonych podczas podanej sesji.
 • Łączna liczba plików cookie: łączna liczba plików cookie wyczyszczonych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.
 • Najnowsza aktywność związana ze śledzeniem: ostatnie próby śledzenia wykryte przez program Avast AntiTrack. Klikaj strzałki, by zmienić widok, lub kliknij polecenie Wyświetl pełny raport, aby wyświetlić wszystkie próby śledzenia.
 • Najczęściej odwiedzane śledzące strony: 5 witryn internetowych, które najczęściej podejmowały próby śledzenia.
 • Łączna liczba zablokowanych prób śledzenia: łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.

Włączanie ochrony przeglądarki

Zabezpiecz swoją tożsamość oraz prywatne dane podczas korzystania z sieci, włączając ochronę przeglądarki dla wszystkich obsługiwanych przeglądarek internetowych. Program Avast AntiTrack obsługuje obecnie przeglądarki Safari, Chrome, Firefox i Opera.

 1. Kliknij Przeglądarki w panelu z lewej strony.
 2. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.) obok wybranej przeglądarki, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Ochrona przeglądarki jest teraz włączona dla wybranej przeglądarki internetowej. Powtórz kroki opisane powyżej dla wszystkich używanych przeglądarek internetowych.

Czyszczenie plików cookie i danych przeglądarki

Na ekranie Moje ślady możesz zaplanować czyszczenie plików cookie dla każdej z obsługiwanych przeglądarek, wyczyścić swoje dane przeglądania oraz dodać określoną witrynę do swojej białej listy, by jej pliki cookie nie były czyszczone.

Czyszczenie plików cookie

Pliki cookie to zapisywane w Twojej przeglądarce przez witryny internetowe, programy śledzące i firmy zewnętrzne pliki, które umożliwiają rejestrowanie Twoich działań online. Aby skonfigurować regularne czyszczenie plików cookie w przeglądarkach przez program Avast AntiTrack w celu ochrony prywatności online:

 1. Kliknij Moje ślady w panelu z lewej strony.
 2. Kliknij menu rozwijane w kolumnie Zaplanowane czyszczenie plików cookie dotyczącej odpowiedniej przeglądarki, a następnie wybierz opcję z listy.
  Przed ustawieniem harmonogramu czyszczenia plików cookie dla przeglądarki Safari wymagane jest nadanie pełnego dostępu do dysku. Kliknij opcję Zezwalaj na dostęp do dysku, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zezwolić programowi Avast AntiTrack na wyczyszczenie plików cookie z przeglądarki Safari.

Pliki cookie są teraz automatycznie usuwane z wybranej przeglądarki zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Czyszczenie danych przeglądania

Dane przeglądania to informacje zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzin w witrynach internetowych. Program Avast AntiTrack umożliwia określenie typów danych przeglądania, które mają zostać usunięte:

 1. Kliknij Moje ślady w panelu z lewej strony.
 2. Kliknij przycisk Wybierz dane do wyczyszczenia obok wybranej przeglądarki.
 3. Zaznacz pola obok typów danych przeglądania, które chcesz usunąć (lub zaznacz opcję Włącz wszystkie).
  Typy danych przeglądania, które można wyczyścić, różnią się w zależności od wybranej przeglądarki.
 4. Kliknij Wyczyść zaznaczone dane.

Wybrane dane przeglądania zostaną usunięte z wybranej przeglądarki.

Biała lista plików cookie

Aby zapobiec czyszczeniu plików cookie z niektórych witryn:

 1. Kliknij Moje ślady w panelu z lewej strony.
 2. Kliknij opcję Otwórz białą listę.
 3. Kliknij pole tekstowe i wpisz adres URL (taki jak www.przyklad.com) lub kliknij polecenie Wybierz spośród popularnych opcji, aby otworzyć menu rozwijane i wybrać witrynę z listy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Wybrana witryna zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie i zostanie wpisana na białą listę. Aby usunąć witrynę z białej listy, kliknij ikonę kosza obok znajdującej się na białej liście witryny.

Monitorowanie prób śledzenia i zmian odcisku palca oraz poprawa wyniku ochrony prywatności

Na ekranie Raporty jest widoczna historia aktywności śledzenia, szczegóły zmian odcisku palca oraz ustawienia wpływające na wynik ochrony prywatności.

Próby monitorowania śledzenia

Program Avast AntiTrack umożliwia obserwowanie zdarzeń blokowania prób śledzenia oraz poznawanie witryn, które próbują Cię śledzić. Powiadomienie w wyskakującym okienku ostrzega o przejściu do witryny podejmującej próby śledzenia.

Aby wyświetlić pełny raport z godzinami, datami i adresami URL wszystkich ostatnich prób śledzenia zablokowanymi przez program Avast AntiTrack, wybierz kolejno Raporty ▸ Historia śledzenia.

Aby wyczyścić dane historii aktywności śledzenia, kliknij opcję Wyczyść historię aktywności śledzenia.

Monitorowanie zmian odcisku palca

Program Avast AntiTrack nieustannie zmienia Twój odcisk palca według losowego harmonogramu, aby chronić Twoją tożsamość online. Aby wyświetlić rejestr zmian Twojego odcisku palca, wybierz kolejno Raporty ▸ Zmiany odcisku palca.

Aby wyczyścić historię zmian odcisku palca, kliknij opcję Wyczyść historię zmian odcisku palca.

Poprawa wyniku ochrony prywatności

Program Avast AntiTrack obejmuje kilka składników, które współdziałają ze sobą, aby chronić Twoją prywatność online. Wynik ochrony prywatności jest najlepszy, gdy wszystkie składniki są włączone, a biała lista — pusta. Aby poprawić wynik ochrony prywatności:

 1. Kliknij pozycję Raporty w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz kartę Wynik ochrony prywatności.
 2. Przejrzyj wyświetlone informacje odnoszące się do każdego ze składników:
  • Stany w kolorze czerwonym: poważne problemy, które uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack ochronę Twojej prywatności online.
  • Stany w kolorze zielonym: składniki włączone lub skonfigurowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności online.
 3. Kliknij składnik, aby dostosować jego ustawienia i zmienić wynik ochrony prywatności.

Zarządzanie ustawieniami

Na ekranie Ustawienia można modyfikować następujące ustawienia:

 • Włącz wykrywanie śledzenia: umożliwia dokonywanie przez program AntiTrack zapisów w rejestrze aktywności śledzenia. Po wyłączeniu tego ustawienia przeglądarka pozostanie chroniona, ale program Avast AntiTrack nie będzie rejestrował danych podczas prób śledzenia.
 • Włącz filtrowanie HTTPS (domyślnie włączone): umożliwia programowi Avast AntiTrack sprawdzanie ruchu HTTPS pod kątem prób śledzenia.
 • Pokazuj powiadomienia o zmianie odcisku palca (domyślnie włączone): wyświetla powiadomienie o każdej zmianie odcisku palca.
 • Uruchom AntiTrack po uruchomieniu systemu (domyślnie włączone): powoduje automatyczne uruchamianie programu Avast AntiTrack po włączeniu komputera.
 • Powiadamiaj mnie o zablokowanych próbach śledzenia po kliknięciu menu rozwijanego pozwala zdefiniować częstotliwość wyświetlania powiadomień o zablokowanych próbach śledzenia. Wybierz Nigdy, aby wyłączyć powiadomienia.
 • Avast AntiTrack dla Mac 1.x
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami