Odinstalowywanie aplikacji Avast SecureLine VPN z systemu Windows

Aby odinstalować aplikację Avast SecureLine VPN z systemu Windows, wykonaj instrukcje z poniższych sekcji dotyczące odpowiedniej wersji aplikacji SecureLine.

Odinstalowywanie SecureLine VPN komponentu Avast Antivirus

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk Ustawienia.
 2. Na karcie Komponenty kliknij strzałkę w dół obok opcji SecureLine VPN, a następnie kliknij opcję Odinstaluj komponent.
 3. Kliknij OK.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Aby zainstalować ponownie SecureLine VPN, powtórz powyższe kroki i kliknij opcję Instaluj komponent w kroku 2.

 1. Otwórz kreatora instalacji Avast za pośrednictwem Panelu sterowania systemu Windows.
 2. Kliknij opcję Modyfikuj w kreatorze instalacji Avast.
 3. Odznacz opcję SecureLine VPN w sekcji Prywatność i kliknij opcję Zmień.
 4. Kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Aby ponownie zainstalować SecureLine VPN, powtórz powyższe kroki i zaznacz opcję SecureLine VPN w kroku 3.

Odinstalowywanie autonomicznej aplikacji Avast SecureLine VPN

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator i upewnij się, że nie są uruchomione inne programy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania.
 7. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij opcję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania, ...lub wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij opcję Panel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 10. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast SecureLine VPN i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 12. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania, ...lub wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij opcję Panel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 13. Kliknij opcję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie opcję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 14. Wybierz opcję Avast SecureLine VPN, klikając ją raz, a następnie kliknij opcję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu wyróżnionego obszaru.
 15. Kliknij Tak.
 16. Kliknij OK.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację SecureLine VPN, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tym artykule.

 • Avast SecureLine VPN 1.x dla systemu Windows

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy