Rozwiązywanie problemów z aktywowaniem produktów firmy Avast

Aby rozwiązać problemy dotyczące aktywowania produktów firmy Avast, skorzystaj z jednej z poniższych sekcji.

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Premium Security
 • Avast Omni
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Avast Passwords
 • Avast AntiTrack Premium
 • Avast Battery Saver
 • Avast BreachGuard

Pobieranie subskrypcji

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktywacji przy użyciu kodu aktywacyjnego lub pliku licencji z wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia pobierz swój kod aktywacyjny z Konta Avast. Pozwoli to wykluczyć, że przyczyną problemu jest kod aktywacyjny lub plik licencji.

Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób znaleźć kod aktywacyjny na Koncie Avast, znajdują się w następującym artykule:

Aktywowanie produktu

Po pobraniu kopii subskrypcji spróbuj aktywować produkt, korzystając z poniższych artykułów (odpowiadających posiadanemu produktowi i typowi subskrypcji):

Jeśli problemy z aktywacją nadal występują, postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wymienionymi poniżej.

Ponowne instalowanie i aktywowanie produktu

 1. Odinstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji produktu:
 2. Zainstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji produktu:
 3. Ponownie aktywuj produkt.

Rozwiązywanie problemów z zamówieniem lub subskrypcją

W przypadku pytań lub problemów dotyczących zamówienia lub subskrypcji produktu firmy Avast przeczytaj następujący artykuł:

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Premium Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Avast AntiTrack
 • Avast Passwords Premium

Pobieranie subskrypcji

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktywacji przy użyciu kodu aktywacyjnego lub pliku licencji pobierz kopię swojej subskrypcji z Konta Avast lub strony internetowej firmy Avast. Pozwoli to wykluczyć, że przyczyną problemu jest kod aktywacyjny lub plik licencji.

Aktywowanie produktu

Po pobraniu kopii subskrypcji spróbuj aktywować produkt, korzystając z poniższych artykułów (odpowiadających posiadanemu produktowi):

Jeśli problemy z aktywacją nadal występują, postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wymienionymi poniżej.

Ponowne instalowanie i aktywowanie produktu

 1. Odinstaluj produkt Avast, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniego produktu:
 2. Zainstaluj produkt, wykonując instrukcje z poniższego artykułu dotyczącego odpowiedniego produktu:
 3. Ponownie aktywuj produkt.

Rozwiązywanie problemów z zamówieniem lub subskrypcją

W przypadku pytań lub problemów dotyczących zamówienia lub subskrypcji produktu firmy Avast przeczytaj następujący artykuł:

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup

Aktywowanie produktu

Jeśli podczas aktywacji wystąpią problemy, poszukaj rozwiązania w dostępnym poniżej szczegółowym artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Odinstalowywanie produktu

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, odinstaluj swój produkt firmy Avast, korzystając z opcji odinstalowywania dostępnej w ustawieniach systemu Android lub ze sklepu Google Play.

Przed rozpoczęciem odinstalowywania aplikacji Avast Mobile Security dezaktywuj przydzielone dla niej uprawnienia Administratorzy urządzenia. Wybierz kolejno opcje Ustawienia ▸ Aplikacje na urządzeniu. Naciśnij opcję Administratorzy urządzenia, a następnie naciśnij opcje Avast Mobile SecurityDezaktywuj, aby wyłączyć uprawnienia. Te kroki mogą nieco się różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez producenta.

Wykonaj poniższe kroki, aby odinstalować produkt, korzystając z preferowanej metody:

 • Odinstalowywanie aplikacji z poziomu ustawień systemu Android: na swoim urządzeniu przejdź do opcji Ustawienia ▸ Aplikacje i z listy aplikacji wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.
 • Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu Google Play: wyszukaj w sklepie Google Play aplikację, którą chcesz odinstalować, i naciśnij ją. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.

Sprawdź, czy masz połączenie z odpowiednim kontem Google.

Jeśli nie pamiętasz, za pomocą którego konta został dokonany zakup, przejdź do menu Sklep Google Play i wybierz kolejno opcje Konto ▸ Subskrypcje, aby wyświetlić listę subskrypcji przypisanych do wybranego obecnie konta Google.
 1. Otwórz menu Sklep Google Play i naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Jeśli konto, z którego obecnie korzystasz, nie jest kontem użytym do dokonania zakupu, wykonaj jedną z tych instrukcji:
  • Kliknij nazwę bieżącego konta lub adres e-mail, aby wyświetlić pełną listę kont, a następnie naciśnij konto Google użyte podczas dokonywania zakupu.
  • Jeśli na liście nie ma odpowiedniego konta, wykonaj instrukcję z sekcji Przełączanie się między kontami ▸ Przełączanie kont na stronie internetowej Google Play na urządzeniu mobilnym w tym artykule pomocy Google:

Instalowanie i aktywowanie produktu

Jeśli masz połączenie z odpowiednim kontem Google, ponownie zainstaluj i aktywuj swój produkt:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play na urządzeniu.
 2. Wyszukaj słowo kluczowe avast i wybierz produkt, który chcesz zainstalować, po czym naciśnij przycisk Zainstaluj na następnym ekranie.
 3. Naciśnij opcję Akceptuj, aby zaakceptować niezbędne warunki.
 4. Ponownie aktywuj produkt.

Instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą następujących produktów:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN

Aktywowanie produktu

Jeśli podczas aktywacji wystąpią problemy, poszukaj rozwiązania w dostępnym poniżej artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Odinstalowywanie produktu

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, odinstaluj swój produkt firmy Avast, wykonując kroki opisane poniżej:

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować.
 2. Naciśnij mały symbol X w lewym górnym rogu ikony.
 3. Potwierdź chęć usunięcia aplikacji z urządzenia.

Sprawdź, czy masz połączenie z odpowiednim kontem iCloud.

Kiedy dezinstalacja zostanie ukończona, sprawdź, czy korzystasz na urządzeniu z tego samego konta iCloud, które zostało użyte podczas dokonywania zakupu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz ustawienia urządzenia i naciśnij opcję iTunes Store i App Store.
 2. Sprawdź, czy identyfikator Apple ID widoczny u góry ekranu jest taki sam jak identyfikator użyty podczas zakupu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:

Ponowne instalowanie i aktywowanie produktu

Jeśli masz połączenie z odpowiednim kontem iCloud, ponownie zainstaluj i aktywuj swój produkt:

 1. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji produktu, przeczytaj poniżej odpowiedni artykuł dotyczący Twojego produktu:
 2. Ponownie aktywuj produkt.

Przenoszenie subskrypcji na inne urządzenie

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji Avast z jednego urządzenia na inne znajdziesz w następującym artykule:

Rozwiązywanie najczęstszych problemów z aktywacją, którym towarzyszą komunikaty o błędach

Jeśli w produkcie firmy Avast podczas próby aktywacji wyświetla się komunikat o błędzie, zapoznaj się z tym artykułem, w którym opisano czynności pozwalające rozwiązać problemy:

 • Wszystkie płatne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami