Zarządzanie subskrypcjami za pośrednictwem Konta Avast

Konto Avast to portal przeznaczony do zarządzania płatnymi subskrypcjami Avast. Ten artykuł zawiera informacje o różnych opcjach zarządzania subskrypcjami, które są dostępne na Koncie Avast.

Jeśli nie masz jeszcze Konta Avast, możesz je utworzyć.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz w następującym artykule:

Wyświetlanie subskrypcji

Aby otworzyć listę płatnych subskrypcji Avast:

 1. Zaloguj się do Konta Avast, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij kafelek Subskrypcje.

Na ekranie Moje subskrypcje wyświetlana jest lista wszystkich subskrypcji Avast obecnie powiązanych z Kontem Avast.

Jeśli jedna z subskrypcji Avast nie jest widoczna na ekranie Moje subskrypcje, przeczytaj sekcję Dodawanie subskrypcji do konta w tym artykule.

Dla każdej subskrypcji Avast można sprawdzić następujące szczegóły:

 • For devices (Na urządzenia): Maksymalna liczba urządzeń, na których można aktywować subskrypcję, i liczba urządzeń, na których jest ona obecne aktywna. Ta opcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich subskrypcji Avast.
 • Period (Okres): Długość okresu subskrypcji. Jest to czas ważności subskrypcji po zakupie, a przed pierwszym odnowieniem. Jeśli nie chcesz odnawiać subskrypcji, możesz anulować przyszłe odnowienia subskrypcji.
 • Dostępne dla: Maksymalna liczba urządzeń, na których można aktywować subskrypcję w dowolnym momencie okresu subskrypcji.
 • Stan subskrypcji: Obecny stan subskrypcji.
 • Następne obciążenie (widoczne tylko, gdy stan subskrypcji to Zasubskrybowano): Data następnego rozliczenia subskrypcji.
 • Wygasa (widoczne tylko, gdy stan subskrypcji to Wygasa): Data wygaśnięcia subskrypcji. W tym dniu utracisz dostęp do płatnych produktów Avast.
 • Kod aktywacyjny: Prawidłowy kod aktywacyjny powiązany z subskrypcją. Po zainstalowaniu zakupionego produktu na nowym urządzeniu możesz wprowadzić ten kod aktywacyjny w celu aktywacji subskrypcji i odblokowania płatnych funkcji.

Sprawdzanie stanu subskrypcji

Na ekranie Moje subskrypcje można sprawdzić stan każdej ze swoich subskrypcji Avast. Może zostać wyświetlony jeden z następujących stanów:

 • Zasubskrybowano: Subskrypcja jest obecnie ważna. Subskrypcja jest ciągła i odnawia się pod koniec każdego okresu subskrypcji, chyba że ręcznie anulujesz jej przyszłe odnowienia.
 • Wygasa: Subskrypcja jest obecnie ważna, ale wygasa pod koniec obecnego okresu subskrypcji, ponieważ opcja ciągłej subskrypcji została wyłączona. Możesz sprawdzić dokładna datę wygaśnięcia obok pozycji Wygasa. W tym dniu utracisz dostęp do płatnych produktów Avast.
 • Niedostępny: Subskrypcja jest obecnie ważna, ale nie mamy informacji o jej obecnym stanie. Może się to zdarzyć, kiedy ręcznie dodasz subskrypcję Avast zakupioną przez innego dostawcę (na przykład subskrypcja została zakupiona w Sklepie Google Play).
 • Wygasła: Subskrypcja wygasła i nie jest już ważna. Możesz kliknąć przycisk Odnów teraz, aby kupić nową subskrypcję.

Anuluj subskrypcję

Produkty firmy Avast są sprzedawane jako subskrypcje ciągłe. Oznacza to, że pod koniec okresu subskrypcji subskrypcja odnawia się, chyba że ręcznie ją anulujesz przed datą następnego rozliczenia.

Data następnego rozliczenia każdej z subskrypcji jest widoczna obok pozycji Następne obciążenie.

Aby anulować subskrypcję przy użyciu konta Avast:

 1. Kliknij pozycję Anuluj subskrypcję poniżej odpowiedniej subskrypcji.
 2. Wybierz pozycję Chcę anulować subskrypcję przyszłych odnowień i pozwolić, by moja subskrypcja wygasła DD/MM/RRRR, a następnie kliknij opcję Potwierdź.
 3. Kliknij przycisk Rozumiem.

Anulujesz subskrypcję przyszłych odnowień dla tej subskrypcji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Jeśli chcesz anulować przyszłe odnowienia wielu subskrypcji Avast, powtórz powyższe kroki dla każdej subskrypcji.

Szczegółowe instrukcje na temat anulowania subskrypcji przy użyciu Konta Avast znajdziesz w następującym artykule:

Dodawanie brakującej subskrypcji

Jeśli jedna z zakupionych subskrypcji Avast nie jest widoczna na ekranie Moje subskrypcje, oznacza to, że nie została ona połączona z Kontem Avast.

Aby ręcznie połączyć subskrypcję z Kontem Avast:

 1. Sprawdź, który adres e-mail został podany podczas zakupu subskrypcji. Jest to adres e-mail, na który została przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Zaloguj się na Konto Avast i kliknij opcję Ustawienia konta.
 3. W obszarze Zarządzanie adresem e-mail kliknij opcję + Dodaj inny adres e-mail.
 4. Wpisz adres e-mail podany podczas zakupu subskrypcji Avast, wpisz hasło do Konta Avast, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zweryfikować nowy adres e-mail.

Podczas weryfikowania nowego adresu e-mail wszystkie subskrypcje zakupione przy użyciu tego adresu e-mail są dodawane do ekranu Moje subskrypcje na Koncie Avast.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat Konta Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Instrukcje na temat przenoszenia subskrypcji Avast z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących zarządzania subskrypcjami na Koncie Avast skontaktuj się z pomocą techniczną Avast.

 • Wszystkie dostępne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami