Zarządzanie subskrypcjami za pośrednictwem Konta Avast

Konto Avast to Twój osobisty portal, w którym możesz zarządzać płatnymi subskrypcjami Avast.

Na ekranie Moje subskrypcje dostępne są następujące opcje:

 • Anulowanie subskrypcji ciągłej programu Avast
 • Pobranie prawidłowego kodu aktywacyjnego płatnej subskrypcji
 • Pobranie najnowszej wersji kupionego produktu
Jeśli masz już Konto Avast i nie pamiętasz danych logowania lub chcesz utworzyć nowe Konto Avast, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Pobieranie szczegółowych informacji o subskrypcji

Szczegółowe informacje o swoich subskrypcjach możesz wyświetlić przy użyciu portalu Konto Avast.

 1. Zaloguj się do swojego Konta Avast, a następnie kliknij opcję Subskrypcje.
 2. Dla każdej subskrypcji możesz sprawdzić następujące informacje:
   1. Czas trwania subskrypcji
   2. Liczba urządzeń uprawnionych do aktywacji
   3. Stan subskrypcji
   4. Data wygaśnięcia
   5. Kod aktywacyjny
 3. Kliknij opcję Kopiuj do schowka, a następnie wklej kod aktywacyjny bezpośrednio w produkcie Avast, aby go aktywować, lub w obszarze Zainstaluj na urządzeniach pobierz i zainstaluj najnowszą wersję produktu bezpośrednio na urządzeniu.

Dodawanie kolejnego adresu e-mail do konta

Istniejącą subskrypcję możesz ręcznie połączyć z Kontem Avast, nawet jeśli Konto Avast zostało zarejestrowane na inny adres e-mail niż podany podczas zakupu.

Aby ręcznie połączyć płatną subskrypcję Avast z Kontem Avast:

 1. Zaloguj się do Konta Avast, kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia konta.
 2. W obszarze Zarządzanie adresem e-mail kliknij opcję + Dodaj inny adres e-mail.
 3. Wpisz nowy adres e-mail i kliknij opcję Dodaj.
 4. Sprawdź skrzynkę odbiorczą na koncie e-mail i otwórz wiadomość e-mail od firmy Avast, której temat brzmi: Zweryfikuj swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Zweryfikuj adres e-mail.
 5. Twój nowo dodany adres e-mail został zweryfikowany. Jeśli stan nie został zaktualizowany, odśwież witrynę internetową w przeglądarce lub ponownie zaloguj się na swoje Konto Avast.

Wszystkie Twoje subskrypcje Avast są widoczne na Koncie Avast w obszarze Moje subskrypcje.

Anulowanie subskrypcji

 1. Zaloguj się do swojego Konta Avast, a następnie kliknij opcję Subskrypcje.
 2. Kliknij pozycję Anuluj subskrypcję poniżej odpowiedniej subskrypcji.
 3. Wybierz pozycję Chcę anulować subskrypcję przyszłych odnowień i pozwolić, by moja subskrypcja wygasła DD/MM/RRRR, a następnie kliknij opcję Potwierdź.
 4. Kliknij przycisk Rozumiem.

Twoja subskrypcja została anulowana.

Opcja anulowania subskrypcji jest obsługiwana osobno dla poszczególnych subskrypcji. Jeśli masz kilka subskrypcji Avast, musisz wykonać powyższą procedurę dla każdej subskrypcji, którą chcesz anulować.

Jeśli anulowanie subskrypcji za pośrednictwem Konta Avast jest niemożliwe, przeczytaj następujący artykuł, aby poznać inne metody:

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło” lub „Serwery MyAvast są tymczasowo niedostępne”, przeczytaj następujący artykuł, aby poznać kroki rozwiązywania problemów:

Jeśli wiadomość e-mail Konta Avast zawiera niedziałający link, przeczytaj następujący artykuł, aby poznać kroki rozwiązywania problemów:

Dodatkowe zalecenia

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu Kontem Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji Avast z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

 • Wszystkie dostępne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami