Zarządzanie subskrypcjami za pośrednictwem Konta Avast

Konto Avast to portal, który ułatwia zarządzanie wszystkimi płatnymi subskrypcjami Avast. Na ekranie Moje subskrypcje dostępne są następujące opcje:

 • Anulowanie subskrypcji ciągłej programu Avast
 • Pobranie prawidłowego kodu aktywacyjnego płatnej subskrypcji
 • Pobranie najnowszej wersji kupionego produktu

Tworzenie Konta Avast

Konto Avast nie jest tworzone automatycznie, gdy dokonujesz zakupu lub rejestrujesz się w celu pobrania darmowego produktu. Konto trzeba utworzyć ręcznie. Jeśli jednak zarejestrujesz Konto Avast przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został użyty do zakupu produktu Avast, Twoja subskrypcja automatycznie pojawi się na Koncie Avast.

Konto Avast możesz utworzyć, odwiedzając naszą stronę rejestracyjną. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Jeśli utworzysz Konto Avast przy użyciu innego adresu e-mail, niż został użyty podczas zakupu produktu, możesz ręcznie połączyć subskrypcję Avast z Kontem Avast.

Anulowanie subskrypcji ciągłej

 1. Przejdź na stronę https://subscriptions.avast.com/, aby otworzyć ekran Moje subskrypcje.
Jeśli nie nastąpiło jeszcze logowanie na Konto Avast, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.
 1. Kliknij pozycję Anuluj subskrypcję poniżej odpowiedniej subskrypcji.
 2. Wybierz pozycję Chcę anulować subskrypcję przyszłych odnowień i pozwolić, by moja subskrypcja wygasła DD/MM/RRRR, a następnie kliknij opcję Potwierdź.
 3. Kliknij przycisk Rozumiem.

Twoja subskrypcja ciągła zostanie wyłączona.

Opcją wyłączania zarządza się osobno w przypadku każdej subskrypcji. Jeśli masz włączonych kilka subskrypcji ciągłych Avast, musisz wykonać tę procedurę dla każdej subskrypcji, którą chcesz wyłączyć.

Jeśli anulowanie subskrypcji ciągłej za pośrednictwem Konta Avast jest niemożliwe, wypróbuj jedną z następujących opcji:

Łączenie subskrypcji Avast z Kontem Avast

Subskrypcję Avast możesz ręcznie połączyć z istniejącym Kontem Avast, nawet jeśli zostało ono zarejestrowane na inny adres e-mail niż podany podczas zakupu subskrypcji.

Aby ręcznie połączyć płatną subskrypcję Avast z Kontem Avast:

 1. Zaloguj się na Konto Avast.
 2. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu nazwę konta, a następnie wybierz opcję Mój profil.
 3. W obszarze Zarządzanie adresem e-mail wybierz opcję + Dodaj inny adres e-mail.
 4. Wpisz nowy adres e-mail, który został użyty do zakupu subskrypcji, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
 5. Sprawdź skrzynkę odbiorczą na koncie e-mail i otwórz wiadomość e-mail od firmy Avast, której temat brzmi: Zweryfikuj swój adres e-mail. Kliknij link Zweryfikuj adres e-mail w weryfikacyjnej wiadomości e-mail.
 6. Twój nowo dodany adres e-mail został zweryfikowany. Jeśli stan nie został zaktualizowany, odśwież witrynę internetową w przeglądarce lub ponownie zaloguj się na swoje Konto Avast.

Wszystkie Twoje subskrypcje Avast są widoczne na Koncie Avast w obszarze Moje subskrypcje.

Rozwiązywanie problemów

Podczas tworzenia Konta Avast lub logowania się na nie mogą wystąpić następujące problemy:

Nie znasz hasła do Konta Avast:

Nie możesz zalogować się na Konto Avast:

 • Jeśli podczas próby zalogowania się na Konto Avast zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło” lub „Serwery MyAvast są tymczasowo niedostępne”, przeczytaj następujący artykuł, aby poznać kroki rozwiązywania problemów:

Link w wiadomości e-mail na temat aktywacji jest uszkodzony:

Dodatkowe zalecenia

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu Kontem Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji Avast z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

 • Wszystkie dostępne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami