Zarządzanie subskrypcjami za pośrednictwem Konta Avast

Konto Avast to portal, który ułatwi Ci zarządzanie wszystkimi płatnymi subskrypcjami Avast. W poszczególnych sekcjach tego artykułu omówiono, jak utworzyć Konto Avast i z niego korzystać oraz jak rozwiązywać typowe problemy.

Tworzenie Konta Avast

Konto Avast nie jest tworzone automatycznie, gdy dokonujesz zakupu lub rejestrujesz się w celu pobrania darmowego produktu. Konto trzeba utworzyć ręcznie. Jeśli jednak zarejestrujesz Konto Avast przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został użyty do zakupu produktu Avast, Twoja subskrypcja automatycznie pojawi się na Koncie Avast.

Konto Avast możesz utworzyć, odwiedzając stronę https://my.avast.com i klikając pozycję Zarejestruj, aby się zarejestrować. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Jeśli utworzysz Konto Avast przy użyciu innego adresu e-mail, niż został użyty podczas zakupu produktu, możesz ręcznie połączyć subskrypcję Avast z Kontem Avast.

Nawigowanie po ekranie Moje subskrypcje

Przejdź na stronę https://subscriptions.avast.com/, aby otworzyć ekran Moje subskrypcje.

Jeśli nie nastąpiło jeszcze logowanie do Konto Avast, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj. Jeśli nie masz Konta Avast, kliknij Zarejestruj.

Ekran Moje subskrypcje umożliwia przeglądanie płatnych subskrypcji Avast użytkownika i zarządzanie nimi. W przypadku każdego produktu są dostępne następujące opcje:

 1. Przeglądanie informacji o subskrypcji, takich jak data wygaśnięcia i liczba urządzeń objętych subskrypcją.
 2. Kliknięcie pozycji Kopiuj do schowka w celu skopiowania Kod aktywacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
 3. Kliknięcie pozycji Anuluj subskrypcję w celu anulowania subskrypcji ciągłej.
 4. Pobranie najnowszej wersji produktu.

Łączenie subskrypcji Avast z Kontem Avast

Subskrypcję Avast możesz ręcznie połączyć z istniejącym Kontem Avast, nawet jeśli zostało ono zarejestrowane na inny adres e-mail niż podany podczas zakupu subskrypcji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje ręcznego łączenia płatnej subskrypcji Avast z Kontem Avast, przeczytaj następujący artykuł:

Anulowanie subskrypcji ciągłej

 1. Przejdź na stronę https://subscriptions.avast.com/, aby otworzyć ekran Moje subskrypcje.
Jeśli nie nastąpiło jeszcze logowanie do Konto Avast, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj.
 1. Aby anulować odpowiednią subskrypcję AVG, kliknij Anuluj subskrypcję:
 2. Wybierz Anuluj subskrypcję przyszłych odnowień i pozwól wygasnąć subskrypcji w dniu MM/DD/RRRR, a następnie kliknij opcję Potwierdź.
 3. Kliknij przycisk Rozumiem.

Twoja subskrypcja ciągła zostanie wyłączona.

Opcją wyłączania zarządza się osobno w przypadku każdej subskrypcji. Jeśli masz kilka subskrypcji ciągłych Avast, powtórz powyższe kroki w przypadku każdej subskrypcji, którą chcesz anulować.

Jeśli anulowanie subskrypcji ciągłej za pośrednictwem Konta Avast jest niemożliwe, przeczytaj następujący artykuł, aby poznać inne metody:

Rozwiązywanie problemów

Podczas tworzenia Konta Avast lub logowania się na nie mogą wystąpić następujące problemy:

Nie znasz hasła do Konta Avast:

Nie możesz zalogować się na Konto Avast:

 • Jeśli podczas próby zalogowania się na Konto Avast zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło” lub „Serwery MyAvast są tymczasowo niedostępne”, przeczytaj następujący artykuł, aby poznać kroki rozwiązywania problemów:

Link w wiadomości e-mail na temat aktywacji jest uszkodzony:

Dodatkowe zalecenia

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu Kontem Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji Avast z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

 • Wszystkie dostępne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami