Avast Cleanup Pro na komputery Mac — Często zadawane pytania

Zakup i instalacja

Jak zainstalować program Cleanup Pro?

Aby zainstalować program Avast Cleanup Pro, wykonaj poniższe kroki opisane w witrynie internetowej firmy Avast:

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny Avast Cleanup Pro.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij dwukrotnie ikonę Zainstaluj Avast Cleanup Pro.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji wyświetlanymi na ekranie.
 4. Wpisz poświadczenia systemowe i kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie.
 5. Kliknij opcję Zamknij.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji nastąpi automatyczne otwarcie interfejsu programu Cleanup Pro.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jak aktywować program Cleanup Pro?

Program Avast Cleanup Pro jest automatycznie aktywowany po zakupie. W przypadku ponownej instalacji programu Cleanup Pro lub jego instalacji na innym komputerze Mac konieczne jest jednak wprowadzenie kodu aktywacyjnego z wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymanej po zakupie programu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij ikonę Avast Cleanup Pro na pasku menu, aby otworzyć program.
 2. Kliknij opcję Avast Cleanup Pro na pasku menu i wybierz z menu aplikacji opcję Subskrypcja.
 3. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymaną po zakupie programu Cleanup Pro i skopiuj kod aktywacyjny.
 4. Wklej lub wpisz kod aktywacyjny do pola tekstowego.

Jak kupić program Cleanup Pro?

Możesz pobrać program Avast Cleanup Pro z witryny internetowej firmy Avast i zainstalować go. Możesz przeprowadzić wstępne skanowanie, a następnie kliknąć opcję Wyczyść, aby kupić program Cleanup Pro.

Funkcje

Co to jest funkcja Oczyść?

Funkcja Oczyść skanuje kilka obszarów dysku twardego i wykrywa niepotrzebne pliki, które można usunąć w celu zwolnienia miejsca na komputerze Mac.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Skanuj w obszarze Oczyść na ekranie głównym programu Cleanup Pro. Po zakończeniu skanowania można wyświetlić ilość miejsca, jaką zajmuje każda kategoria. Kategorie z symbolem oznaczenia są wybierane do czyszczenia. Aby wybrać konkretne pozycje z danej kategorii, kliknij kategorię po lewej stronie i zaznacz pozycje, które chcesz wyczyścić.

Kliknij opcję Wyczyść u dołu ekranu, aby usunąć wybrane pozycje z systemu.

Co to jest funkcja Znajdź duplikaty?

Funkcja Znajdź duplikaty wykrywa powielone pliki o takiej samej zawartości.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję ZNAJDŹ w obszarze Znajdź duplikaty na ekranie głównym programu Cleanup Pro. Po przeprowadzeniu skanowania możesz kliknąć kategorię po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić zduplikowane pliki wykryte przez program Cleanup Pro.

Aby usunąć wybrane pliki, kliknij opcję Wyczyść u dołu ekranu.

Które duplikaty usunąć?

Po przeprowadzeniu skanowania z użyciem funkcji Znajdź duplikaty program Cleanup Pro wyświetla listę plików z taką samą zawartością. Aby określić, które duplikaty powinny zostać usunięte, użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu ekranu wyników i wybierz opcję:

 • Wybór niestandardowy: umożliwia ręczne wskazanie plików, które program Cleanup Pro ma usunąć z systemu.
 • Zachowaj najstarsze: pozwala zachować najstarsze pliki z każdego zbioru duplikatów i usunąć nowsze pliki.
 • Zachowaj najnowsze: pozwala zachować najnowsze pliki z każdego zbioru duplikatów i usunąć starsze pliki.
 • Nie zaznaczaj nic: usuwa zaznaczenie wszystkich plików.

Opcja wybrana z menu rozwijanego będzie mieć zastosowanie do wszystkich kategorii Znajdź duplikaty.

Co to jest funkcja Wyświetl alert?

Wyświetl alert to funkcja powiadomień, która pozwala programowi Cleanup Pro stale skanować system i powiadamiać użytkownika w razie wykrycia określonej ilości niepotrzebnych plików. Funkcja Wyświetl alert jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij suwak — powinien zmienić kolor z zielonego (WŁ.) na czerwony (WYŁ.).

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego program Cleanup Pro nie usuwa żadnej zawartości z systemu?

Do korzystania z programu Avast Cleanup Pro wymagana jest płatna subskrypcja. Instalacja programu Cleanup Pro bez wykupienia subskrypcji nie umożliwia wyczyszczenia systemu.

Dlaczego program Cleanup Pro wymaga nadania mu uprawnień?

W razie wykrycia, że foldery systemowe są zaśmiecone, program Cleanup Pro wyświetla monit o wprowadzenie poświadczeń systemowych w celu kontynuowania procesu czyszczenia. Taki mechanizm uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom usuwanie składników z folderów systemowych.

Dlaczego muszę zamknąć otwarte programy, zanim program Cleanup Pro będzie mógł kontynuować proces czyszczenia?

Podczas przeprowadzania skanowania Oczyść program Cleanup Pro wykrywa zbędne pliki, w tym pliki zapisane w przeglądarkach i aplikacjach. Jeśli aplikacje zawierające tego rodzaju pliki będą uruchomione w chwili kliknięcia opcji Wyczyść, w programie Cleanup Pro zostanie wyświetlony monit o zamknięcie aplikacji w celu uniknięcia ich błędów lub nieprawidłowego działania.

Jak przesłać opinię na temat programu Cleanup Pro?

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Pro na pulpicie, aby otworzyć program.
 2. Kliknij opcję Pomoc na pasku menu, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Prześlij opinię.
 3. Wprowadź niezbędne informacje w polach tekstowych, a następnie kliknij opcję Prześlij opinię.

Jak odinstalować program Cleanup Pro?

Aby odinstalować program Avast Cleanup Pro, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Avast Cleanup Pro na pasku menu, aby otworzyć program.
 2. Kliknij opcję Avast Cleanup Pro na pasku menu, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Odinstaluj Avast Cleanup Pro.
 3. W oknie dialogowym Dezinstalacja Avast Cleanup Pro kliknij opcję Kontynuuj.
 4. Wpisz poświadczenia systemowe i kliknij opcję OK.

Wykonanie tych czynności powoduje odinstalowanie programu Cleanup Pro.

 • Avast Cleanup Pro 1.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami