Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest zainstalowany i aktywnie chroni komputer

W przypadku wystąpienia problemów z programem Avast Antivirus przed przystąpieniem do ich rozwiązywania zalecamy sprawdzenie, czy program jest poprawnie zainstalowany, aktywny, aktualny oraz czy chroni komputer.

Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest zainstalowany

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Aplikacje i funkcje.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 4. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 5. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 7. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.

Jeśli używana wersja programu Avast Antivirus nie jest wyświetlana na liście programów i funkcji, program nie jest zainstalowany na komputerze. Aby zainstalować preferowaną wersję programu Avast Antivirus, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Ustalanie, czy subskrypcja jest aktywna

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym, a następnie wybierz z wyświetlonego menu polecenie Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Moje subskrypcje sprawdź, czy tekst Aktywne jest widoczny obok używanej wersji programu Avast Antivirus wymienionej w obszarze Subskrypcje na tym komputerze. Możesz również sprawdzić datę wygaśnięcia aktywnej subskrypcji oraz liczbę pozostałych dni.

Jeśli subskrypcja nie jest aktywna, zapoznaj się z odpowiednim artykułem dotyczącym aktywacji preferowanej wersji programu Avast Antivirus:

Starsze produkty Avast Antivirus:

Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest aktualny

Aby zapewnić pełną ochronę, należy zawsze używać aktualnego programu Avast Antivirus. Jeśli nie masz pewności, czy używana jest najnowsza wersja programu lub czy definicje wirusów używane w programie są aktualne, zapoznaj się z następującym artykułem:

Podczas rozwiązywania problemów we współpracy z działem pomocy technicznej Avast doradca może poprosić o podanie informacji na temat wersji programudefinicji wirusów. Aby uzyskać wymagane informacje:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję O programie Avast.
 2. Na ekranie O programie Avast sprawdź następujące informacje wyświetlone w górnej części okna:
  • Wersja programu
  • Wersja definicji wirusów
  • Liczba definicji

Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji programu Avast Antivirus, zobacz następujące referencje:

Ustalanie, czy komputer jest chroniony

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym na pasku zadań systemu Windows i wybierz opcję Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana karta Stan.
 • Zielony ekran stanu z tekstem Jesteś chroniony oznacza, że wszystkie komponenty ochrony są włączone i że program Avast Antivirus aktywnie zabezpiecza Twój komputer. Gdy jest widoczny ten stan, nie jest wymagana żadna akcja.
 • Czerwony ekran stanu wskazuje problem krytyczny dotyczący podstawowych komponentów antywirusa. Problem ten wymaga Twojej natychmiastowej uwagi. Żółty ekran stanu sygnalizuje pilny problem. W przypadku stanu czerwonego lub żółtego wybierz odpowiednią akcję wyświetlaną poniżej stanu, aby zagwarantować pełną ochronę komputera.
  • Rozwiąż: rozwiązuje problem przy użyciu aktywnej ochrony (np. Głównych osłon).
  • Włącz: włącza komponenty zapewniające maksymalną ochronę (np. Zaporę ogniową i aktualizacje automatyczne).
  • Aktualizuj: aktualizuje program Avast Antivirus do najnowszej wersji.
  • Aktywuj/Reaktywuj: monituje o wybranie planu subskrypcji w celu aktywowania programu Avast Antivirus.
  • Uruchom ponownie teraz: uruchamia ponownie komputer w celu ukończenia aktualizacji wszystkich komponentów programu Avast Antivirus.
Jeśli więcej niż jedna kwestia wymaga uwagi, możesz kliknąć opcję Zobacz wszystkie problemy. Następnie wybierz akcję dla poszczególnych problemów przy użyciu odpowiedniego menu rozwijanego.

Aby dokładniej sprawdzić, czy program Avast Antivirus chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami