Aktualizowanie definicji wirusów i wersji aplikacji Avast Antivirus

Korzystając z bazy danych znanych definicji wirusów, program Avast Antivirus identyfikuje złośliwe oprogramowanie i inne zagrożenia na komputerze. Dlatego warto dbać o to, aby definicje wirusów były regularnie aktualizowane.

Wersja aplikacji odnosi się do interfejsu użytkownika i wszystkich komponentów programu Avast Antivirus. Aktualizacje wersji aplikacji zawierają poprawki błędów i ogólne ulepszenia programu.

Domyślnie program Avast Antivirus jest tak skonfigurowany, aby definicje wirusów i wersja aplikacji były aktualizowane automatycznie. Zdecydowanie zalecamy, aby pozostawić włączone aktualizacje automatyczne.

Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące sposobu ręcznego aktualizowania definicji wirusów i wersji aplikacji Avast Antivirus oraz zarządzania opcjami automatycznej aktualizacji.

Ręczne aktualizowanie definicji wirusów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję AktualizujMechanizm programu i definicje wirusów.
 2. Jeśli program Avast Antivirus nie zacznie automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji, kliknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Poczekaj na zakończenie sprawdzania dostępności aktualizacji definicji wirusów przez program Avast Antivirus.
 4. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się komunikat Definicje wirusów są aktualne.
 5. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wyświetli się monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.

Ręczne aktualizowanie aplikacji

Aktualizacja programu Avast Antivirus powoduje także zaktualizowanie silnika i definicji wirusów.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję AktualizujProgram.
 2. Jeśli program Avast Antivirus nie zacznie automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji, kliknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
 3. Poczekaj na zakończenie sprawdzania dostępności aktualizacji aplikacji Avast Antivirus.
 4. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się komunikat Twoja aplikacja jest aktualna.
 5. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wyświetli się monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.

Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami definicji wirusów

 1. Otwórz aplikację Avast Antivirus i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana karta Ogólne, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
 3. W sekcji definicji wirusów kliknij opcję Więcej opcji.
 4. Zaznacz preferowaną opcję:
  • Aktualizacja automatyczna (opcja włączona domyślnie): aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane automatycznie. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wyświetli się monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: otrzymujesz powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji.
  • Włącz aktualizacje strumieniowe (opcja włączona domyślnie): mikroaktualizacje są pobierane w sposób ciągły po wykryciu nowego złośliwego oprogramowania.

Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami aplikacji

 1. Otwórz aplikację Avast Antivirus i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana karta Ogólne, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
 3. W sekcji aplikacji kliknij opcję Więcej opcji.
 4. Zaznacz preferowaną opcję:
  • Aktualizacja automatyczna (opcja domyślnie włączona): aktualizacje są regularnie pobierane i instalowane. W celu ukończenia aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wyświetli się monit, kliknij polecenie Uruchom ponownie teraz, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja zostanie pobrana: otrzymujesz powiadomienie, gdy aktualizacje są pobierane. Do ukończenia aktualizacji wymagane jest Twoje potwierdzenie.
  • Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna: otrzymujesz powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji (przed pobraniem). Aby przeprowadzić aktualizację, musisz ręcznie uruchomić proces pobierania i instalacji.
  • Aktualizacja ręczna (opcja niezalecana): aktualizacje nie są instalowane automatycznie i nie otrzymujesz powiadomień o udostępnieniu nowej aktualizacji.

Konfigurowanie ustawień serwera proxy

Sekcja ustawień serwera proxy jest przeznaczona dla użytkowników nawiązujących połączenie z internetem za pośrednictwem serwera proxy. W tej sekcji można dopasować ustawienia serwera proxy tak, aby uniknąć problemów związanych z pobieraniem aktualizacji definicji wirusów i aplikacji.

Jeśli łączysz się z Internetem bezpośrednio, możesz pominąć tę sekcję, ponieważ opcja Używaj określonego serwera proxy jest domyślnie wyłączona.

Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy na potrzeby aktualizacji aplikacji:

 1. Otwórz aplikację Avast Antivirus i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana karta Ogólne, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
 3. W sekcji aplikacji kliknij opcję Więcej opcji.
 4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Używaj określonego serwera proxy i wpisz szczegółowe dane serwera proxy w poszczególnych polach tekstowych.
  • Typ: wybierz opcję HTTP lub SOCKS4.
  • Adres: wpisz adres serwera proxy.
  • Typ uwierzytelnienia: jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania, wybierz typ uwierzytelniania, a następnie uzupełnij pola Nazwa użytkownika i Hasło.
Jeśli nie znasz szczegółowych danych serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych (ISP).
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami