Przesyłanie pliku pomocy technicznej przy użyciu Narzędzia Pomocy Technicznej Avast

Narzędzie Pomocy Technicznej Avast to narzędzie diagnostyczne, które sprawdza program Avast Antivirus pod kątem typowych problemów i proponuje odpowiednie rozwiązania. Narzędzie gromadzi także pliki, które można wysłać do firmy Avast jako materiały pomocnicze dla przedstawicieli i inżynierów Pomocy technicznej Avast.

Pomoc techniczna Avast nie sprawdza automatycznie, czy zostały przesłane nowe pliki pomocy technicznej. Przed wysłaniem pliku pomocy technicznej za pośrednictwem Narzędzia Pomocy Technicznej Avast powiadom o tym zamiarze pomoc techniczną Avast, używając portalu pomocy technicznej.

Uruchamianie Narzędzia Pomocy Technicznej Avast

Narzędzie Pomocy Technicznej Avast można uruchomić dwiema metodami. Metoda Pobieranie polega na zainstalowaniu i uruchomieniu pliku wykonywalnego na komputerze. Jest ona przydatna, jeśli nie możesz otworzyć produktu Avast. Metoda Ustawienia polega na uruchomieniu Narzędzia Pomocy Technicznej Avast z interfejsu użytkownika programu Avast Antivirus.

 1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać Narzędzie Pomocy Technicznej Avast, a następnie zapisz je w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobierz Narzędzie Pomocy Technicznej Avast
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik avastsupport.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
Jeśli nie możesz autoryzować instalacji Narzędzia Pomocy Technicznej Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:
 1. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 2. Jeśli Narzędzie Pomocy Technicznej Avast nie rozpocznie skanowania automatycznie, kliknij opcję Uruchom.
 1. Otwórz program Avast Antivirus i kliknij kolejno opcje Menu ▸ Ustawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana karta Ogólne, a następnie kliknij opcję Rozwiązywanie problemów.
 3. Przewiń do pozycji Wyślij dzienniki do naszego zespołu pomocy technicznej i kliknij opcję Wyślij dzienniki.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Jeśli Narzędzie Pomocy Technicznej Avast nie rozpocznie skanowania automatycznie, kliknij opcję Uruchom.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w następnej sekcji tego artykułu, aby wysłać dziennik pliku do pomocy technicznej Avast.

Wysyłanie dziennika pliku do pomocy technicznej Avast

 1. Po wykonaniu powyższych instrukcji w celu uruchomienia Narzędzia Pomocy Technicznej Avast kliknij opcję Dalej, aby utworzyć dziennik pliku pomocy technicznej.
Zatrzymuj kursor myszy na ikonach informacji , aby dowiedzieć się, jak działają poszczególne funkcje. Dodatkowo kliknij opcję Dowiedz się więcej, aby wyświetlić pomoc i sugestie.
 1. Na nowym ekranie, który zostanie wyświetlony, wpisz następujące informacje:
  1. Adres e-mail podany pomocy technicznej Avast podczas przesyłania zgłoszenia za pośrednictwem portalu pomocy technicznej.
  2. Numer zgłoszenia otrzymany od pomocy technicznej Avast po przesłaniu zgłoszenia.
  3. Opcjonalnie podaj dodatkowe szczegóły dotyczące problemu.
Domyślnie pliki pomocy technicznej są wysyłane na serwery Avast. Możesz zmienić to ustawienie, klikając pozycję Opcje...
 1. Kliknij przycisk Wygeneruj, aby narzędzie zebrało potrzebne pliki. Proces może potrwać kilka minut.
 2. Jeśli masz połączenie z Internetem, plik pomocy zostanie automatycznie przesłany zespołowi pomocy Avast. Identyfikator pliku i jego lokalizacja mogą Ci się przydać w przyszłości, dlatego warto je zapisać. Gdy następnym razem będziesz kontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej Avast, możesz podać naszemu przedstawicielowi Identyfikator pliku.
 3. Kliknij opcję Zakończ, aby zakończyć proces przesyłania pliku zespołowi pomocy technicznej Avast.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami