De viruskluis in Avast Antivirus gebruiken

De Viruskluis is een veilige plek in Avast Antivirus voor het opslaan van mogelijk schadelijke bestanden. In de kluis zijn ze compleet geïsoleerd van de rest van uw besturingssysteem. Bestanden in de viruskluis kunnen niet worden geopend of uitgevoerd door externe processen, softwaretoepassingen of virussen. Als u dubbelklikt op een bestand in de viruskluis, worden alleen de bestandseigenschappen weergegeven.

Raadpleeg de instructies in dit artikel voor het werken met bestanden in de viruskluis:

De viruskluis openen

Open de viruskluis op een van de volgende manieren:

  1. Open de gebruikersinterface van Avast, ga naar BeschermingAntivirus en klik op Viruskluis.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het Avast -pictogram in het systeemvak en selecteer Viruskluis.
 1. Zodra de viruskluis is geopend, kunt u de inhoud ervan bekijken, nieuwe bestanden toevoegen of bewerkingen uitvoeren voor bestaande bestanden.

Bestanden naar de viruskluis verplaatsen

Avast Antivirus verplaatst schadelijke bestanden die niet kunnen worden hersteld automatisch naar de viruskluis (dreigingen die niet kunnen worden opgelost en of bestanden niet kunnen worden verplaatst, worden automatisch verwijderd). U kunt de standaardbewerkingen aanpassen in de instellingen voor de afzonderlijke antivirusscans of beveiligingsschilden. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

Als u handmatig een bestand naar de viruskluis wilt verplaatsen, voert u de volgende stappen uit in de viruskluis:

 1. Klik met de rechtermuisknop ergens in de Viruskluis-tabel en selecteer Toevoegen... in het contextmenu.
 2. Zoek het bestand dat u naar de viruskluis wilt verplaatsen ('sample.exe' in het voorbeeld hieronder) en klik op Openen. Het bestand wordt weergegeven in de Viruskluis-tabel.

Bestanden in de viruskluis scannen

Voer de volgende stappen uit om bestanden in de viruskluis (opnieuw) te scannen op bekende virussen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bestand (of een selectie van bestanden) en selecteer Scannen in het contextmenu. Wanneer de scan is voltooid, worden de scanresultaten weergegeven.
 2. Klik op OK om het venster met scanresultaten te sluiten.

Bestanden in de viruskluis herstellen

U kunt bestanden die niet in de viruskluis thuishoren, terugzetten op hun oorspronkelijke locatie.

Bestanden herstellen en uitpakken vanuit de viruskluis houdt een groot beveiligingsrisico in. Deze bewerking mag alleen worden uitgevoerd door gebruikers die weten wat ze doen, in specifieke situaties (bijvoorbeeld als er een belangrijk systeembestand naar de viruskluis is verplaatst).

Als u een bestand op de oorspronkelijke locatie wilt terugzetten, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand (of een selectie van bestanden) in de Viruskluis-tabel en selecteert u Herstellen in het contextmenu.

Bestanden herstellen en toevoegen aan uitsluitingen

U bestanden in de viruskluis zo nodig terugzetten op de oorspronkelijke locatie en uitsluiten van toekomstige scans, zodat Avast ze niet meer als schadelijk aanmerkt.

Bestanden herstellen vanuit de viruskluis en toevoegen aan uitsluitingen houdt een zeer groot beveiligingsrisico in. Deze bewerking mag alleen worden uitgevoerd door gebruikers die weten wat ze doen, in specifieke situaties (bijvoorbeeld als er een belangrijk systeembestand naar de viruskluis is verplaatst).

Als u een bestand wilt herstellen en uitsluiten van toekomstige scans, klikt u met de rechtermuisknop op een bestand (of een selectie van bestanden) in de Viruskluis-tabel en selecteert u Herstellen en toevoegen aan uitsluitingen in het contextmenu.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over het instellen van uitsluitingen:

Bestanden in de viruskluis uitpakken

U kunt bestanden in de viruskluis zo nodig op een specifieke locatie uitpakken.

Bestanden herstellen en uitpakken vanuit de viruskluis houdt een groot beveiligingsrisico in. Deze bewerking mag alleen worden uitgevoerd door gebruikers die weten wat ze doen, in specifieke situaties (bijvoorbeeld als er een belangrijk systeembestand naar de viruskluis is verplaatst).

Voer de volgende stappen uit in Viruskluis om een bestand uit te pakken:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand (of een selectie van bestanden) en selecteer Extraheren... in het contextmenu.
 2. In het dialoogvenster Map selecteren dat verschijnt, selecteert u een locatie en klikt u op OK. Het bestand blijft in de viruskluis aanwezig, maar bevindt zich nu ook op de locatie die u hebt opgegeven, bijvoorbeeld op het bureaublad.

Bestanden in de viruskluis naar Avast Threat Labs verzenden

Verzend verdachte bestanden of bestanden die ten onrechte zijn als schadelijk zijn aangemerkt rechtstreeks vanuit Viruskluis naar Avast Threat Labs voor verdere analyse. Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bestand (of een selectie van bestanden) en selecteer Naar viruslab verzenden... in het contextmenu. Er wordt een verzendformulier weergegeven.
 2. Selecteer type voorbeeldbestand (Potentiële malware of Fout-positief) in de vervolgkeuzelijst Type.
 3. Vul het formulier in:
  • Als u een bestand van het type Fout-positief verzendt, geeft u de Programmanaam:, Uitgever van programma: en de Programmaversie op, en de reden waarom u denkt dat het bestand of programma niet had moeten worden aangemerkt (in het tekstvak Extra informatie (alleen in het Engels):).
  • Als u een bestand van het type Potentiële malware verzendt, verstrekt u zo veel mogelijk informatie over het bestand in het tekstvak Extra informatie (alleen in het Engels):, bijvoorbeeld hoe u het bestand hebt verkregen.
 4. U kunt hier ook uw e-mailadres opgeven, maar dat hoeft niet.
 5. Nadat u het formulier hebt ingevuld, bevestigt u de verzending door het selectievakje bij Akkoord in te schakelen en te klikken op Verzenden.
 6. Klik op OK in het dialoogvenster dat verschijnt.
  Als u het te analyseren bestand niet kunt verzenden, controleert u of het bestand niet de maximumgrootte overschrijdt die is opgegeven in de instellingen voor de viruskluis.

Bestanden uit de viruskluis verwijderen

U kunt bestanden permanent uit de viruskluis verwijderen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bestand (of een selectie van bestanden) en selecteer Verwijderen in het contextmenu.
 2. Klik ter bevestiging op Ja. Het verwijderde bestand verdwijnt uit de viruskluis en wordt niet meer weergegeven in de tabel.

De instellingen voor de viruskluis beheren

Aan de viruskluis wordt standaard een maximumgrootte toegewezen van 256 MB. De maximumgrootte van een afzonderlijk bestand dat vanuit de viruskluis kan worden verzonden, bedraagt 16 MB. Voer de volgende stappen om de toegewezen ruimte te wijzigen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast.
 2. Ga naar InstellingenAlgemeen en klik op Onderhoud.
 3. Schuif omlaag naar het gedeelte Viruskluis en voer de gewenste waarden in.
 4. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate - Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate - Service Pack 2, 32-/ 64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition - Service Pack 3, 32-bits

Extra hulp nodig?

Contact opnemen