Změny nastavení základních štítů v aplikaci Avast Antivirus

Základní štíty jsou hlavními ochrannými komponentami aplikace Avast Antivirus. K dispozici máte následující základní štíty: Souborový štít, Behaviorální štít, Webový štítPoštovní štít. Na základě pokynů v jednotlivých částech tohoto článku se dozvíte, jak v aplikaci Avast Antivirus spravovat základní štíty.

Zapnutí nebo vypnutí všech základních štítů

Z důvodu vaší ochrany jsou všechny základní štíty ve výchozím stavu zapnuté. Pro účely řešení problémů je ale můžete kdykoli vypnout. Dočasné vypnutí všech základních štítů:

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte možnosti OchranaHlavní štíty.
 3. Klikněte na zelený posuvník (Zapnuto) a ze seznamu vyberte délku vypnutí základních štítů.
Výběr možnosti Zastavit na neurčito nedoporučujeme.
 1. Klikněte na tlačítko OK, zastavit.

Všechny základní štíty se dočasně vypnou. Po uplynutí nastavené doby vypnutí se základní štíty automaticky znovu zapnou. Chcete-li všechny základní štíty ručně zapnout, řiďte se kroky 1–2 výše a kliknutím přepněte červený posuvník (Vypnuto) do zelené polohy (Zapnuto).

Nastavení citlivosti

Citlivost základních štítů můžete z výchozího nastavení Střední citlivost změnit na jinou. Vysoká citlivost zlepšuje ochranu a zvyšuje možnost výskytu falešných poplachů na malware. Nízká citlivost snižuje možnost výskytu falešných poplachů, ale také může snížit účinnost základních štítů. Jak změnit citlivost základních štítů:

Klikněte na bílou značku, podržte ji a přetáhněte ji na požadované nastavení citlivosti.

Nastavení chování

Určete, co mají základní štíty dělat, když zjistí viry a potenciálně nežádoucí programy (PUP).

 1. Vyberte kartu Malware, nebo kartu Potenciálně nežádoucími programy a nástroje.
 2. Vyberte požadovanou možnost:
  • Automaticky vyčistit (doporučeno): Avast se pokusí o opravu souboru. Pokud oprava není možná, soubor je přesunut do Karantény. Pokud se mu nepovede ani to, smaže soubor z počítače.
  • Zeptat se: Pokaždé, když Avast najde hrozbu, zobrazí výzvu, kterou akci chcete provést.

Další nastavení chování

Volitelně můžete zaškrtnout (zapnout) následující nastavení chování, případně můžete jejich zaškrtnutí zrušit (vypnout):

 1. Zapnout CyberCapture: Dodatečná ochrana, která analyzuje neznámé soubory.
  • Automaticky odesílat soubory do Virové laboratoře: Automaticky odesílá všechny hrozby do Virové laboratoře.
  • Ptát se, zda chci odeslat soubory do Virové laboratoře: Pokaždé, když najdeme hrozbu, se zobrazí výzva, kterou akci chcete provést.
 2. Zapnout Striktní režim: Doporučeno nezkušeným uživatelům, kteří chtějí lépe zabezpečit svůj počítač. Striktní režim na základě informací z reputačních služeb určuje, zda můžete spustitelné soubory bezpečně otevřít.
 3. Zapnout detekci rootkitů: Sleduje hrozby ukryté v systému. Když zaškrtnutí této možnosti zrušíte, můžete vyřešit problémy s kompatibilitou, které způsobují nestabilitu systému.
 4. Zapnout detekci exploitů: Zjišťuje a blokuje hrozby a škodlivé procesy v paměti systému, které mohou zneužívat zranitelné aplikace v počítači. Když zaškrtnutí této možnosti zrušíte, může dojít k problémům s kompatibilitou a v jejich důsledku k nestabilitě systému.

Správa nastavení jednotlivých štítů

Souborový štít aktivně testuje všechny programy a soubory na pevném disku, když jsou otevřeny, spuštěny, změněny nebo uloženy. Souborový štít v případě nálezu malwaru zabrání příslušnému programu či souboru v infikování počítače.

Vyberte kartu Souborový štít a poté volitelně zaškrtněte (zapněte) následující nastavení, případně jejich zaškrtnutí zrušte (vypněte je):

 1. Zapnout Souborový štít: Testuje všechny soubory, které byly v počítači přidány nebo otevřeny. Chcete-li Souborový štít dočasně vypnout, zrušte zaškrtnutí pole a vyberte dobu vypnutí. Souborový štít se po uplynutí nastavené doby automaticky znovu zapne.
 2. Při připojení vyměnitelného média otestovat jeho automaticky spouštěné položky: Testuje soubory, které mají nastaveno automatické spouštění z vyměnitelných jednotek (například USB disků), když tyto jednotky připojíte k počítači.
 3. Vyberte typy souborů k testování:
  • Soubory s doporučenými příponami: Testuje jen typy souborů doporučené Avastem.
  • Všechny soubory: Testuje všechny typy souborů.
 4. Testovat programy při spouštění: Testuje programy, skripty a knihovny při každém jejich spuštění.
 5. Testovat soubory při otevírání: Testuje každý soubor, který otevřete.
 6. Testovat soubory při zápisu: Testuje všechny vytvářené a upravované soubory.
 7. Vytvářet report: Automaticky generuje reporty s výsledky testů.

Behaviorální štít sleduje programy nainstalované v počítači, zda se nechovají podezřele, což může značit, že obsahují nebezpečný kód.

Vyberte kartu Behaviorální štít a poté volitelně zaškrtněte (zapněte) následující nastavení, případně jejich zaškrtnutí zrušte (vypněte je):

 1. Zapnout Behaviorální štít: Varuje před podezřelým chováním aplikací. Chcete-li Behaviorální štít dočasně vypnout, zrušte zaškrtnutí pole a vyberte dobu vypnutí. Behaviorální štít se po uplynutí nastavené doby automaticky znovu zapne.
 2. Vytvářet report: Automaticky generuje reporty s výsledky testů.

Webový štít aktivně testuje data přenášená při procházení internetu, čímž brání stažení malwaru a jeho spuštění v počítači.

Vyberte kartu Webový štít a poté volitelně zaškrtněte (zapněte) následující nastavení, případně jejich zaškrtnutí zrušte (vypněte je):

 1. Zapnout Webový štít: Blokuje webové útoky a nebezpečné stahované soubory. Chcete-li Webový štít dočasně vypnout, zrušte zaškrtnutí pole a vyberte dobu vypnutí. Webový štít se po uplynutí nastavené doby automaticky znovu zapne.
 2. Zapnout testování HTTPS: Testuje i šifrované webové stránky.
 3. Zapnout testování QUIC/HTTP3: Testuje odchozí a příchozí komunikaci přes protokol QUIC od Googlu.
 4. Chránit před botnety: Znemožňuje botnetům využívat váš počítač k napadení jiných počítačů.
 5. Zapnout testování skriptů: Brání prohlížečům a ostatním aplikacím ve spuštění potenciálně škodlivých skriptů. Mezi ně patří vzdálené hrozby z internetu a vnějších zdrojů.
 6. Zapnout blokování stránek: Umožňuje blokovat přístup ke konkrétním webovým stránkám. Chcete-li v počítači zablokovat přístup na nějakou webovou stránku, klikněte na možnosti Zobrazit blokované stránkyPřidat webovou stránku a zadejte adresu dotyčné stránky. Kliknutím na tlačítko Zavřít potvrďte přidání a vraťte se do nastavení Webového štítu.
 7. Vytvářet report: Automaticky generuje reporty s výsledky testů.

Poštovní štít testuje příchozí a odchozí e-mailové zprávy na přítomnost hrozeb. Testovány jsou pouze zprávy přijímané nebo odesílané poštovními klienty, jako jsou Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird.

Vyberte kartu Poštovní štít a poté volitelně zaškrtněte (zapněte) následující nastavení, případně jejich zaškrtnutí zrušte (vypněte je):

 1. Zapnout Poštovní štít: Blokuje nebezpečné e-mailové přílohy. Chcete-li E-mailový štít dočasně vypnout, zrušte zaškrtnutí pole a vyberte dobu vypnutí. E-mailový štít se po uplynutí nastavené doby automaticky znovu zapne.
 2. Testovat příchozí e-maily (POP3, IMAP4): Testuje všechny příchozí e-maily poslané přes šifrované připojení SSL/TLS.
 3. Testovat odchozí e-maily (SMTP): Testuje všechny odchozí e-maily poslané přes šifrované připojení SSL/TLS.
 4. Přidávat podpis na konec odesílaných e-mailů: Přidá zprávu pro příjemce, že byl odchozí e-mail otestován na přítomnost malwaru a že je bezpečný.
 5. Označit předmět infikované zprávy: Do tohoto textového pole můžete zadat konkrétní slovo nebo výraz, který se má automaticky přidávat do předmětů e-mailů s nalezeným virem.
 6. Testovat přílohy při připojování (pouze MS Outlook): Testuje přílohy odchozích e-mailů z aplikace Microsoft Outlook.
 7. Vytvářet report: Automaticky generuje reporty s výsledky testů.

Další doporučení

Informace o pokročilých nastaveních jednotlivých základních štítů naleznete v následujícím článku:

 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás