Przenoszenie subskrypcji Avast na inne urządzenie

Instrukcje zawarte w tym artykule nie dotyczą aplikacji Avast zakupionych za pośrednictwem Sklepu Google Play lub sklepu App Store. Aby dowiedzieć się, jak przenieść subskrypcję zakupioną za pośrednictwem jednego z tych dostawców, zapoznaj się z poniższym artykułem:

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób należy przenieść subskrypcję Avast z jednego urządzenia na inne. Zależnie od posiadanego produktu Avast zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej.

Avast Premium Security

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Premium Security sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Premium Security (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami. Ta opcja subskrypcji obejmuje program Avast Premium Security dla komputerów PC i Mac, a także aplikację Avast Mobile Security Premium dla urządzeń z systemem Android i iOS.
 • Avast Premium Security dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Premium Security na inny komputer PC z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Premium Security dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Premium Security na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Premium Security na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Odinstaluj aplikację Avast Premium Security ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Odinstaluj aplikację Avast Mobile Security Premium ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Zdezaktywuj subskrypcję na starym urządzeniu. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz aplikację Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje.
  • Naciśnij ikonę (trzy kropki) obok subskrypcji i wybierz opcję Usuń.
 4. Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Mobile Security ze starego urządzenia. Możesz też dalej korzystać z bezpłatnej wersji aplikacji.
 5. Zainstaluj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:
 6. Aktywuj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:

Subskrypcja Avast Premium Security została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Ultimate

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Ultimate sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Ultimate (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Ultimate dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Ultimate na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Ultimate dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Ultimate na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Ultimate na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Secureline VPN, subskrypcję należy w tej aplikacji zdezaktywować. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje subskrypcje.
  • Naciśnij strzałkę w dół obok subskrypcji i wybierz opcję Dezaktywuj tę subskrypcję.
  Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Secureline VPN, subskrypcję należy w tej aplikacji zdezaktywować. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Subskrypcje.
  • Kliknij opcję Dezaktywuj obok subskrypcji.
  Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Na starym urządzeniu należy zdezaktywować subskrypcję w produktach wymienionych poniżej:
  • Avast Secureline VPN: Wybierz kolejno  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja. Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji.
  • Avast Mobile Security Premium: Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje. Naciśnij ikonę (trzy kropki) obok subskrypcji i wybierz opcję Usuń.
  • Avast Cleanup Premium: Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaSubskrypcja. Naciśnij opcję Odłącz obok subskrypcji.
  Następnie możesz zdecydować, czy chcesz odinstalować aplikacje wymienione powyżej ze starego urządzenia, czy też kontynuować korzystanie z ich darmowych wersji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące odinstalowywania, przeczytaj następujące artykuły:
 4. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Secureline VPN, subskrypcję należy w tej aplikacji zdezaktywować. Wykonaj następujące kroki:
  • Uruchom aplikację Avast Secureline VPN i wybierz kolejno  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja.
  • Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji.
  Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 5. Odinstaluj ze starego urządzenia pozostałe produkty powiązane z subskrypcją Avast Ultimate. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następujących artykułach:
 6. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast AntiTrack, należy ją odinstalować. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 7. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Mobile Security Premium, należy ją odinstalować. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 8. Zainstalujaktywuj wybrany produkt Avast Ultimate na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Ultimate została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Cleanup Premium

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Cleanup Premium sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Cleanup Premium (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Cleanup Premium dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Cleanup Premium na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Cleanup Premium na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Cleanup Premium na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Odinstaluj program Avast Cleanup Premium ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zdezaktywuj subskrypcję na starym urządzeniu. Wykonaj następujące kroki:
  • Uruchom aplikację Avast Cleanup i wybierz kolejno opcje  Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
  • Wybierz opcję Subskrypcja.
  • Naciśnij opcję Odłącz obok subskrypcji.
 3. Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Cleanup ze starego urządzenia. Możesz też dalej korzystać z bezpłatnej wersji aplikacji.
 4. Zainstaluj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 5. Aktywuj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Cleanup Premium została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Secureline VPN

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast SecureLine VPN sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Secureline VPN na 5 urządzeń: Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 5 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Secureline VPN dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Secureline VPN na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Secureline VPN dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Secureline VPN na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Secureline VPN na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Zdezaktywuj subskrypcję na starym urządzeniu. Wykonaj następujące czynności:
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje subskrypcje.
  • Naciśnij strzałkę w dół obok subskrypcji i wybierz subskrypcję Avast SecureLine VPN.
  • Wybierz opcję Dezaktywuj tę subskrypcję.
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Subskrypcje.
  • Kliknij opcję Dezaktywuj obok subskrypcji.
  • Uruchom aplikację Avast Secureline VPN i wybierz kolejno  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja.
  • Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji.
 2. Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Zainstaluj aplikację Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Secureline VPN została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast AntiTrack

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast AntiTrack sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast AntiTrack (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast AntiTrack dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast AntiTrack dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast AntiTrack na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast AntiTrack na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Odinstaluj program Avast AntiTrack ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj program Avast AntiTrack na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast AntiTrack na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast AntiTrack została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Driver Updater

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Driver Updater sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Driver Updater dla komputera PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Driver Updater na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Driver Updater na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj aplikację Avast Driver Updater ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj aplikację Avast Driver Updater na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast Driver Updater na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Driver Updater została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast BreachGuard

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast BreachGuard sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast BreachGuard (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast BreachGuard dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast BreachGuard na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast BreachGuard dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast BreachGuard na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast BreachGuard na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Wyloguj się z aplikacji Avast BreachGuard na starym urządzeniu. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz aplikację Avast BreachGuard i kliknij ikonę  Menu w prawym górnym rogu.
  • Kliknij opcję Wyloguj się z aplikacji Avast BreachGuard.
  • Otwórz aplikację Avast BreachGuard i kliknij ikonę  Menu w prawym górnym rogu.
  • Kliknij Wyloguj się.
 2. Możesz opcjonalnie odinstalować program Avast BreachGuard na starym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Zainstaluj program Avast BreachGuard na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast BreachGuard na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast BreachGuard została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Battery Saver

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Battery Saver sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Battery Saver dla komputerów PC: Subskrypcję możesz aktywować na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Battery Saver na inny komputer PC z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Battery Saver na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj program Avast Battery Saver ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj program Avast Battery Saver na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast Battery Saver na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Battery Saver została aktywowana na nowym urządzeniu.

 • Wszystkie produkty Avast
 • Wszystkie obsługiwane platformy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami