Odinstalowywanie programu Avast Premium Security

Ten artykuł zawiera instrukcje pozwalające odinstalować program Avast Premium Security za pomocą kreatora instalacji Avast.

Użycie kreatora instalacji Avast stanowi typową metodę usuwania programu Avast Premium Security z komputera. W przypadku wystąpienia problemów podczas odinstalowywania programu zalecamy użycie Narzędzia do odinstalowywania Avast w celu usunięcia wszystkich plików programu Avast Premium Security. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Aby odinstalować program Avast Premium Security z komputera, wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu operacyjnego:

 

Windows 10

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Premium Security i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Po wyświetleniu kreatora instalacji Avast kliknij pozycję Deinstalacja.
 6. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Premium Security.
 7. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie usunięty z komputera.
 8. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 

Windows 8

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast Premium Security i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Po wyświetleniu kreatora instalacji Avast kliknij pozycję Deinstalacja.
 6. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Premium Security.
 7. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie usunięty z komputera.
 8. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 

Windows 7

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast Premium Security i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 6. Po wyświetleniu kreatora instalacji Avast kliknij pozycję Deinstalacja.
 7. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Premium Security.
 8. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie usunięty z komputera.
 9. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
Przeciągnięcie ikony programu Avast Premium Security do Kosza nie powoduje odinstalowania programu.

Aby odinstalować program Avast Premium Security z komputera Mac:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Premium Security za pomocą jednej z następujących metod:
  • Kliknij ikonę Avast na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Premium Security.
  • Kliknij opcję Idź na pasku menu, wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Premium Security.
 2. Upewnij się, że okno programu Avast Premium Security jest aktywne, a następnie kliknij pozycję Avast po lewej stronie paska menu i wybierz opcję Odinstaluj program Avast Premium Security.
 3. Kliknij opcję Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID lub wprowadź Nazwę użytkownikaHasło administratora, a następnie kliknij opcję OK.
 5. Kliknij opcję Wyjdź.

Program Avast Premium Security został odinstalowany z komputera Mac.

Aby ponownie zainstalować program Avast Premium Security, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast Premium Security z komputera Mac nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji ciągłej zawiera następujący artykuł:
 • Avast Premium Security 20.x dla systemu Windows
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami