Przenoszenie subskrypcji Avast na inne urządzenie

Ten artykuł zawiera opis czynności, jakie należy wykonać, by przenieść subskrypcję Avast z jednego urządzenia na inne. Zależnie od posiadanego produktu Avast zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej.

Niektóre subskrypcje produktów Avast są objęte warunkami ograniczającymi, ile razy można przenosić subskrypcję na inne urządzenie. Aby upewnić się, która opcja subskrypcji została zakupiona, sprawdź treść e-maila z potwierdzeniem zamówienia lub zapoznaj się z informacjami na koncie Avast.

Avast Premium Security

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Premium Security sprawdź następujące warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Premium Security (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Premium Security (Jedno urządzenie): Subskrypcję można aktywować na jednym urządzeniu, na platformie wskazanej podczas zakupu. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inne urządzenie z tą samą platformą, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym urządzeniu w danym momencie.
W celu aktywowania subskrypcji Avast Premium Security na nowym urządzeniu wymagany jest kod aktywacyjny lub dane logowania do konta Avast. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu kodu aktywacyjnego, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby przenieść subskrypcję Avast Premium Security na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj posiadaną wersję programu Avast Premium Security ze starego urządzenia. Instrukcje znajdziesz w odpowiednim artykule dotyczącym Twojego produktu:
 2. Zainstaluj wybraną wersję programu Avast Premium Security na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:
 3. Aktywuj subskrypcję programu Avast Premium Security na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Subskrypcja Avast Premium Security została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Ultimate

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Ultimate sprawdź następujące warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Ultimate (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 10 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Ultimate (Jedno urządzenie): Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym urządzeniu z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inne urządzenie, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym urządzeniu w danym momencie.
W celu aktywowania subskrypcji Avast Ultimate na nowym urządzeniu wymagany jest kod aktywacyjny. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu kodu aktywacyjnego, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby przenieść subskrypcję Avast Ultimate na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj wszystkie produkty powiązane z subskrypcją Avast Ultimate ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj wybrany produkt Avast Ultimate na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję programu Avast Ultimate na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Subskrypcja Avast Ultimate została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Cleanup

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Cleanup sprawdź następujące warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Cleanup (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 5 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Cleanup (Jedno urządzenie): Subskrypcję można aktywować na jednym urządzeniu, na platformie wskazanej podczas zakupu. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inne urządzenie z tą samą platformą, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym urządzeniu w danym momencie.
W celu aktywowania subskrypcji Avast Cleanup na nowym urządzeniu wymagany jest kod aktywacyjny. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu kodu aktywacyjnego, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby przenieść subskrypcję programu Avast Cleanup Premium dla systemu Windows lub Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj posiadaną wersję programu Avast Cleanup ze starego urządzenia. Instrukcje znajdziesz w odpowiednim artykule dotyczącym Twojego produktu:
 2. Zainstaluj wybraną wersję programu Avast Cleanup na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:
 3. Aktywuj subskrypcję programu Avast Cleanup na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:

Subskrypcja Avast Cleanup została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Cleanup dla urządzeń mobilnych

Subskrypcję aplikacji Avast Cleanup Premium dla systemu Android zakupioną za pośrednictwem Sklepu Google Play można przenieść na inne urządzenie, logując się na tym samym koncie Google, którego użyto do zakupu subskrypcji.

Subskrypcje kupione za pośrednictwem innego kanału sprzedaży Avast, na przykład w Sklepie Avast, w ramach oferty z innym produktem Avast lub pakietu produktów Avast, przed przeniesieniem na inne urządzenie muszą zostać odłączone.

Aby przenieść subskrypcję Avast Cleanup Premium dla systemu Android na inne urządzenie, wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej:

 1. Odinstaluj aplikację Avast Cleanup Premium ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Na nowym urządzeniu zaloguj się na tym samym koncie Google, którego użyto do zakupu subskrypcji Avast Cleanup Premium.
 3. Zainstaluj program Avast Cleanup Premium na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast Cleanup Premium na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Cleanup Premium została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast SecureLine VPN

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast SecureLine VPN sprawdź następujące warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast SecureLine VPN (Wiele urządzeń): Subskrypcja może być jednocześnie aktywna na maksymalnie 5 urządzeniach (bez względu na platformę). Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast SecureLine VPN (Jedno urządzenie): Subskrypcję można aktywować na jednym urządzeniu, na platformie wskazanej podczas zakupu. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inne urządzenie z tą samą platformą, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym urządzeniu w danym momencie.
W celu aktywowania subskrypcji Avast SecureLine VPN na nowym urządzeniu wymagany jest kod aktywacyjny. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu kodu aktywacyjnego, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby przenieść subskrypcję programu Avast SecureLine VPN dla systemu Windows lub Avast SecureLine VPN dla komputerów Mac na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj posiadaną wersję programu Avast SecureLine VPN ze starego urządzenia. Instrukcje znajdziesz w odpowiednim artykule dotyczącym Twojego produktu:
 2. Zainstaluj wybraną wersję programu Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:
 3. Aktywuj subskrypcję programu Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu, wykonując instrukcje z artykułu dotyczącego odpowiedniego produktu:

Subskrypcja Avast SecureLine VPN została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast SecureLine VPN dla urządzeń mobilnych

Subskrypcję aplikacji Avast SecureLine dla systemu Android lub Avast SecureLine dla systemu iOS zakupioną za pośrednictwem Sklepu Google Play lub App Store można przenieść na inne urządzenie, logując się na tym samym koncie Google lub koncie Apple ID, którego użyto do zakupu subskrypcji. Subskrypcje kupione za pośrednictwem innego kanału sprzedaży Avast, na przykład w Sklepie Avast, w ramach oferty z innym produktem Avast lub pakietu produktów Avast, przed przeniesieniem na inne urządzenie muszą zostać odłączone.

Aby przenieść subskrypcję aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android lub Avast SecureLine VPN dla systemu iOS na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj posiadaną wersję programu Avast SecureLine VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Na nowym urządzeniu zaloguj się na to samo konto Google, którego użyto do zakupu subskrypcji Avast SecureLine VPN.
 3. Zainstaluj aplikację Avast SecureLine VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast SecureLine VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast SecureLine VPN została aktywowana na nowym urządzeniu.

 1. Odinstaluj posiadaną wersję programu Avast SecureLine VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Na nowym urządzeniu zaloguj się na tym samym koncie Apple ID, którego użyto do zakupu subskrypcji Avast SecureLine VPN.
 3. Zainstaluj aplikację Avast SecureLine VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast SecureLine VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast SecureLine VPN została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Passwords

Subskrypcję Avast Passwords można aktywować na jednym urządzeniu, na platformie wskazanej podczas zakupu. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inne urządzenie z tą samą platformą, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym urządzeniu w danym momencie.

W celu aktywowania subskrypcji Avast Passwords na nowym urządzeniu z systemem Windows lub komputerze Mac wymagany jest kod aktywacyjny. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu kodu aktywacyjnego, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby przenieść subskrypcję Avast Passwords na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj posiadaną wersję programu Avast Passwords ze starego urządzenia. Instrukcje znajdziesz w odpowiednim artykule dotyczącym Twojego produktu:
 2. Zainstaluj wybraną wersję Avast Passwords na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast Passwords na nowym urządzeniu, wykonując czynności opisane w artykule dotyczącym odpowiedniego produktu:
  Nie ma potrzeby aktywowania aplikacji Avast Passwords w wersji dla systemu Android lub iOS.

Subskrypcja Avast Passwords została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast AntiTrack

Aby przenieść subskrypcję Avast AntiTrack na inne urządzenie, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast.

Avast Driver Updater

Aby przenieść subskrypcję Avast Driver Updater na inne urządzenie, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast.

Avast Mobile Security

Subskrypcję aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android lub Avast Mobile Security dla systemu iOS zakupioną za pośrednictwem Sklepu Google Play lub App Store można przenieść na inne urządzenie, logując się na tym samym koncie Google lub koncie Apple ID, którego użyto do zakupu subskrypcji. Subskrypcje Avast Mobile Security dla systemu Android kupione za pośrednictwem innego kanału sprzedaży Avast, na przykład w Sklepie Avast, w ramach oferty z innym produktem Avast lub pakietu produktów Avast, przed przeniesieniem na inne urządzenie muszą zostać odłączone.

Aby przenieść subskrypcję aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android lub Avast Mobile Security dla systemu iOS na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj posiadaną wersję aplikacji Avast Mobile Security ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Na nowym urządzeniu zaloguj się na tym samym koncie Google, którego użyto do zakupu subskrypcji Avast Mobile Security.
 3. Zainstaluj aplikację Avast Mobile Security na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
   Instalowanie aplikacji Avast Mobile Security
  • Aktywuj subskrypcję Avast Mobile Security na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

  Subskrypcja Avast Mobile Security została aktywowana na nowym urządzeniu.

  1. Odinstaluj posiadaną wersję aplikacji Avast Mobile Security ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
  2. Na nowym urządzeniu zaloguj się na tym samym koncie Apple ID, którego użyto do zakupu subskrypcji Avast Mobile Security.
  3. Zainstaluj aplikację Avast Mobile Security na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
    Instalowanie aplikacji Avast Mobile Security
   • Aktywuj subskrypcję Avast Mobile Security na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

   Subskrypcja Avast Mobile Security została aktywowana na nowym urządzeniu.

   • Wszystkie produkty Avast
   • Wszystkie obsługiwane platformy

   Czy ten artykuł był pomocny?

   Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

   Skontaktuj się z nami