Przenoszenie subskrypcji Avast na inne urządzenie

Instrukcje zawarte w tym artykule nie dotyczą aplikacji Avast zakupionych za pośrednictwem Sklepu Google Play lub sklepu App Store. Aby dowiedzieć się, jak przenieść subskrypcję zakupioną za pośrednictwem jednego z tych dostawców, zapoznaj się z poniższym artykułem:

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób należy przenieść subskrypcję Avast z jednego urządzenia na inne. Zależnie od posiadanego produktu Avast zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej.

Avast Premium Security

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Premium Security sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Premium Security (Wiele urządzeń): Subskrypcję można aktywować jednocześnie na maksymalnie 10 urządzeniach. Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami. Ta opcja subskrypcji obejmuje program Avast Premium Security dla komputerów PC i Mac, a także aplikację Avast Mobile Security Premium dla urządzeń z systemem Android i iOS.
 • Avast Premium Security dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Premium Security na inny komputer PC z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Premium Security dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Premium Security na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Premium Security na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Odinstaluj aplikację Avast Premium Security ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Odinstaluj aplikację Avast Mobile Security Premium ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Zdezaktywuj subskrypcję na starym urządzeniu. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz aplikację Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje.
  • Naciśnij ikonę (trzy kropki) obok subskrypcji i wybierz opcję Usuń.
 4. Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Mobile Security ze starego urządzenia. Możesz też dalej korzystać z bezpłatnej wersji aplikacji.
 5. Zainstaluj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:
 6. Aktywuj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:

Subskrypcja Avast Premium Security została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Ultimate

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Ultimate sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Ultimate (Wiele urządzeń): Subskrypcję można aktywować jednocześnie na maksymalnie 10 urządzeniach. Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Ultimate dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Ultimate na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Ultimate dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Ultimate na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Ultimate na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Secureline VPN, subskrypcję należy w tej aplikacji zdezaktywować. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje subskrypcje.
  • Naciśnij strzałkę w dół obok subskrypcji i wybierz opcję Dezaktywuj tę subskrypcję.
  Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Secureline VPN, subskrypcję należy w tej aplikacji zdezaktywować. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Subskrypcje.
  • Kliknij opcję Dezaktywuj obok subskrypcji.
  Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Na starym urządzeniu należy zdezaktywować subskrypcję w produktach wymienionych poniżej:
  • Avast Secureline VPN: Wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja. Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji.
  • Avast Mobile Security Premium: Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje. Naciśnij ikonę (trzy kropki) obok subskrypcji i wybierz opcję Usuń.
  • Avast Cleanup Premium: Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaSubskrypcja. Naciśnij opcję Odłącz obok subskrypcji.
  Następnie możesz zdecydować, czy chcesz odinstalować aplikacje wymienione powyżej ze starego urządzenia, czy też kontynuować korzystanie z ich darmowych wersji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące odinstalowywania, przeczytaj następujące artykuły:
 4. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Secureline VPN, subskrypcję należy w tej aplikacji zdezaktywować. Wykonaj następujące kroki:
  • Uruchom aplikację Avast Secureline VPN i wybierz kolejno  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja.
  • Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji.
  Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 5. Odinstaluj ze starego urządzenia pozostałe produkty powiązane z subskrypcją Avast Ultimate. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następujących artykułach:
 6. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast AntiTrack, należy ją odinstalować. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 7. Jeśli na starym urządzeniu aktywowano aplikację Avast Mobile Security Premium, należy ją odinstalować. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 8. Zainstalujaktywuj wybrany produkt Avast Ultimate na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Ultimate została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Cleanup Premium

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Cleanup Premium sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Cleanup Premium (Wiele urządzeń): Subskrypcję można aktywować jednocześnie na maksymalnie 10 urządzeniach. Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast Cleanup Premium dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Cleanup Premium na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Cleanup Premium na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Cleanup Premium na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Odinstaluj program Avast Cleanup Premium ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zdezaktywuj subskrypcję na starym urządzeniu. Wykonaj następujące kroki:
  • Uruchom aplikację Avast Cleanup i wybierz kolejno opcje  Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
  • Wybierz opcję Subskrypcja.
  • Naciśnij opcję Odłącz obok subskrypcji.
 3. Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Cleanup ze starego urządzenia. Możesz też dalej korzystać z bezpłatnej wersji aplikacji.
 4. Zainstaluj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 5. Aktywuj wybrany produkt na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Cleanup Premium została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Secureline VPN

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast SecureLine VPN sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast SecureLine VPN (Wiele urządzeń): Subskrypcję można aktywować jednocześnie na maksymalnie 10 urządzeniach. Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
  Nowe subskrypcje Avast SecureLine VPN (Wiele urządzeń) zakupione od kwietnia 2021 r. są ważne dla 10 urządzeń. Subskrypcje Avast SecureLine VPN (Wiele urządzeń) zakupione przed kwietniem 2021 r. są ważne dla 5 urządzeń w bieżącym okresie subskrypcji. Po odnowieniu subskrypcji zostaną one uaktualnione do 10 urządzeń.
 • Avast Secureline VPN dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Secureline VPN na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast Secureline VPN dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Secureline VPN na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Secureline VPN na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Zdezaktywuj subskrypcję na starym urządzeniu. Wykonaj następujące czynności:
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje subskrypcje.
  • Naciśnij strzałkę w dół obok subskrypcji i wybierz subskrypcję Avast SecureLine VPN.
  • Wybierz opcję Dezaktywuj tę subskrypcję.
  • Otwórz program Avast Secureline VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Subskrypcje.
  • Kliknij opcję Dezaktywuj obok subskrypcji.
  • Uruchom aplikację Avast Secureline VPN i wybierz kolejno  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja.
  • Naciśnij opcję Usuń urządzenie z subskrypcji.
 2. Możesz opcjonalnie odinstalować aplikację Avast Secureline VPN ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Zainstaluj aplikację Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast Secureline VPN na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Secureline VPN została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast AntiTrack

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast AntiTrack sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast AntiTrack (Wiele urządzeń): Subskrypcję można aktywować jednocześnie na maksymalnie 10 urządzeniach. Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast AntiTrack dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast AntiTrack dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast AntiTrack na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast AntiTrack na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Odinstaluj program Avast AntiTrack ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj program Avast AntiTrack na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast AntiTrack na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast AntiTrack została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Driver Updater

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Driver Updater sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Driver Updater dla komputera PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Driver Updater na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Driver Updater na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj aplikację Avast Driver Updater ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj aplikację Avast Driver Updater na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast Driver Updater na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Driver Updater została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast BreachGuard

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast BreachGuard sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast BreachGuard (Wiele urządzeń): Subskrypcję można aktywować jednocześnie na maksymalnie 10 urządzeniach. Możesz dowolnie przenosić swoją subskrypcję między urządzeniami i platformami.
 • Avast BreachGuard dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast BreachGuard na inny komputer z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.
 • Avast BreachGuard dla komputerów Mac: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze Mac. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast BreachGuard na inny komputer Mac, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze Mac w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast BreachGuard na inne urządzenie, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej odpowiadającą urządzeniu, z którego ma nastąpić przeniesienie:

 1. Wyloguj się z aplikacji Avast BreachGuard na starym urządzeniu. Wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz aplikację Avast BreachGuard i kliknij ikonę  Menu w prawym górnym rogu.
  • Kliknij opcję Wyloguj się z aplikacji Avast BreachGuard.
  • Otwórz aplikację Avast BreachGuard i kliknij ikonę  Menu w prawym górnym rogu.
  • Kliknij pozycję Wyloguj.
 2. Możesz opcjonalnie odinstalować program Avast BreachGuard na starym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Zainstaluj program Avast BreachGuard na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Aktywuj subskrypcję Avast BreachGuard na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast BreachGuard została aktywowana na nowym urządzeniu.

Avast Battery Saver

Przed przeniesieniem subskrypcji Avast Battery Saver sprawdź warunki dotyczące zakupionej opcji subskrypcji:

 • Avast Battery Saver dla komputerów PC: Możesz aktywować swoją subskrypcję na jednym komputerze z systemem Windows. Możesz przenieść swoją subskrypcję Avast Battery Saver na inny komputer PC z systemem Windows, ale nie będziesz mieć możliwości korzystania z niej na więcej niż jednym komputerze w danym momencie.

Aby przenieść subskrypcję Avast Battery Saver na inne urządzenie:

 1. Odinstaluj program Avast Battery Saver ze starego urządzenia. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 2. Zainstaluj program Avast Battery Saver na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aktywuj subskrypcję Avast Battery Saver na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Subskrypcja Avast Battery Saver została aktywowana na nowym urządzeniu.

 • Wszystkie produkty Avast
 • Wszystkie obsługiwane platformy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami