Avast AntiTrack Premium – aan de slag

Avast AntiTrack Premium is een privacytoepassing die uw identiteit beschermt tegen de nieuwste traceringstechnieken terwijl u op internet surft en die de privacy van uw systeem beschermt. Raadpleeg na het installeren van Avast AntiTrack Premium en het activeren van uw abonnement de gedeelten in dit artikel voor instructies over het gebruik van Avast AntiTrack Premium.

Browserextensies inschakelen

Avast AntiTrack Premium controleert automatisch of de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox en Opera op uw computer zijn geïnstalleerd wanneer u de toepassing voor het eerst opent. Voor elke geïnstalleerde browser wordt gevraagd of u de invoegtoepassing Avast AntiTrack wilt installeren. Als u deze stap overslaat of de invoegtoepassing later moet installeren, raadpleegt u het volgende artikel voor instructies:

De browserextensie Avast AntiTrack Premium wordt automatisch geïnstalleerd en ingeschakeld in de browsers Internet Explorer en Microsoft Edge.

Uw privacyscore verbeteren

Avast AntiTrack Premium bestaat uit verschillende onderdelen die samenwerken om uw privacy te beschermen. Op het scherm Privacystatus wordt uw privacyscore weergegeven. Die score is een indicatie van hoe effectief uw privacy op dit moment wordt beschermd. Uw privacyscore is het hoogst wanneer al onderdelen zijn ingeschakeld. U verbetert uw privacyscore als volgt:

 1. Controleer of u zich bevindt op het scherm Privacystatus en klik op Mijn privacyscore verbeteren.
 2. Op het tabblad Privacyscore wordt de huidige status weergegeven van elk onderdeel dat kan worden ingeschakeld of aangepast om uw privacyscore te verbeteren. De kleurcodes van de status geven het volgende aan:
  • Rood: ernstige problemen die voorkomen dat Avast AntiTrack Premium uw onlineprivacy kan beschermen.
  • Geel: suggesties om uw privacy verder te verbeteren.
  • Groen: onderdelen die zijn ingeschakeld of effectief geconfigureerd om uw privacy te beschermen.
  Klik op het deelvenster van een onderdeel om de instellingen ervan aan te passen.
 3. Nadat u een onderdeel hebt ingeschakeld of aangepast, klikt u in het linkerdeelvenster op Privacystatus om uw verbeterde privacyscore te bekijken.

De beveiligingsinstellingen van Windows configureren

Uw Windows-besturingssysteem is voorzien van veel privacygerelateerde instellingen die Avast AntiTrack Premium kan optimaliseren en controleren om uw privacy beter te beschermen. Ga als volgt te werk om de aanbevolen instellingen voor de beste systeemprivacy aan te passen:

 1. Selecteer Systeemprivacy in het linkerdeelvenster. en klik op Aan de slag.
 2. De aanbevolen instellingen zijn onderverdeeld in drie groepen:
  • Bescherm mijn privacy op mijn systeem: hiermee voorkomt u dat Windows gegevens over uw computergebruik verzamelt.
  • Bescherm mijn gegevens: hiermee voorkomt u dat Windows, andere toepassingen en derden gegevens verzamelen over uw foto's, muziek en andere mediabestanden op uw computer.
  • Verberg me voor hackers: hiermee voorkomt u dat hackers bij gegevens in uw computeraccounts kunnen komen.
  Klik naast een groep op Beheren om de privacyopties ervan aan te passen.
 3. Standaard zijn alle privacyopties ingeschakeld. Als u een optie wilt uitschakelen, klikt u op het selectievakje naast de privacyoptie om het leeg te maken. Klik vervolgens op Opslaan.
 4. Herhaal stap 2-3 hierboven voor de resterende systeemprivacygroepen. Klik vervolgens op Instellingen toepassen en pc opnieuw starten.
 5. Klik op Ja om de computer opnieuw te starten.
Het is raadzaam uw werk op te slaan en alle andere toepassingen te sluiten voordat u uw computer opnieuw start.

Uw systeemprivacyinstellingen worden toegepast nadat de computer is gestart. Avast AntiTrack Premium controleert nu actief uw privacyinstellingen en waarschuwt u als er een instelling zonder uw toestemming is gewijzigd.

Traceringspogingen controleren

In Avast AntiTrack Premium kunt u zien welke traceringspogingen er precies zijn geblokkeerd en welke websites hebben geprobeerd u te traceren. Op het scherm Privacystatus vindt u een overzicht van:

 • Traceeractiviteit: de tijd en datum van recente traceringspogingen, de websites die u hebben getraceerd en de Traceerbron.
 • Gretigste websites: de websites die het vaakst hebben geprobeerd u te volgen.
 • Totaal aantal geblokkeerde traceerpogingen: het totaal aantal traceringspogingen dat is geblokkeerd door Avast AntiTrack Premium sinds u de toepassing hebt geïnstalleerd.

Als u uw volledige Traceergeschiedenis wilt bekijken, klikt u in het linkerdeelvenster op Rapporten en selecteert u het tabblad Traceergeschiedenis.

Vingerafdrukwijzigingen bekijken

AntiTrack Premium verandert uw digitale vingerafdruk voortdurend op grond van een willekeurig schema om uw online-identiteit te beschermen. Ga als volgt te werk als u een logboek van de wijzigingen van uw digitale vingerafdruk wilt weergeven:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Rapporten.
 2. Selecteer het tabblad Vingerafdrukwijzigingen om te zien hoe vaak en wanneer uw digitale vingerafdruk is gewijzigd.

Cookies wissen

Cookies zijn bestanden die websites, trackers en derden achterlaten in uw browser, waardoor ze uw onlineactiviteiten kunnen bekijken. Ga als volgt te werk om Avast AntiTrack Premium zo in te stellen dat de cookies in uw browsers regelmatig worden gewist om uw onlineprivacy te beschermen:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Mijn sporen.
 2. Gebruik het vervolgkeuzemenu Cookies wissen naast de gekozen browser om aan te geven hoe regelmatig cookies worden gewist.

Cookies worden nu op gezette tijden automatisch gewist in de geselecteerde browser.

Voorkomen dat cookies van bepaalde websites worden gewist:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Mijn sporen.
 2. Klik op Open witte lijst.
 3. Tik op een of meerdere "populaire" websites in de vervolgkeuzelijst ... ... of klik op het tekstvak, typ een URL (bijvoorbeeld www.bijvoorbeeld.com) en klik opToevoegen.

De cookies van de geselecteerde websites worden nu niet meer gewist en de websites verschijnen op de witte lijst.

Browsegegevens wissen

Browsegegevens zijn gegevens die vaak worden opgeslagen in uw browser wanneer u websites bezoekt. In Avast AntiTrack Premium kunt u precies aangeven welke soorten browsegegevens u wilt wissen:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Mijn sporen.
 2. Klik op Gegevens wissen naast de gekozen browser.
 3. Tik op de soorten browsegegevens die u wilt wissen (of tik op Alles selecteren).
 4. U kunt ook tikken op Mijn instellingen opslaan om ervoor te zorgen dat Avast AntiTrack Premium de gewenste selecties voor alle browsers onthoudt wanneer u op Gegevens wissen klikt.
 5. Klik op Geselecteerde gegevens wissen.

De geselecteerde browsergegevens worden nu verwijderd uit de door u gekozen browser.

De instellingen van Avast AntiTrack Premium beheren

Klik linksonder in de interface op Instellingen om de instellingen van Avast AntiTrack Premium aan te passen:

 • Schakel de volgende opties in of uit:
  • Traceerdetectie inschakelen (standaard ingeschakeld) staat Avast AntiTrack Premium toe om vermeldingen te schrijven in de record Traceringsactiviteit. Als u deze instelling uitschakelt, blijft uw browser beschermd, maar verzamelt Avast AntiTrack Premium tijdens traceringspogingen geen gegevens.
  • Meldingen weergeven voor vingerafdrukwijzigingen: telkens wanneer uw digitale vingerafdruk is gewijzigd, wordt er een melding weergegeven.
  • Avast AntiTrack starten wanneer ik mijn computer start (standaard ingeschakeld): Avast AntiTrack Premium wordt automatisch gestart wanneer u uw pc inschakelt.
  • AntiTrack Premium na activering minimaliseren: de interface van Avast AntiTrack wordt geminimaliseerd weergegeven na het openen.
  • Filteren van HTTPS-verkeer voor traceringsdetectie toestaan (standaard ingeschakeld): hiermee geeft u Avast AntiTrack Premium toestemming om HTTPS-verkeer te controleren op traceringspogingen.
 • Met behulp van de vervolgkeuzelijsten kunt u de volgende instellingen aanpassen:
  • Stel me op de hoogte van geblokkeerde traceerpogingen:: geef aan hoe vaak u meldingen wilt zien over geblokkeerde traceringspogingen. Selecteer Nooit om de meldingen uit te schakelen.
  • Taal selecteren: klik achtereenvolgens op de door u gewenste taal en op Ja om uw keuze te bevestigen.
 • Op het scherm Instellingen vindt u ook de volgende opties:
  • Status van abonnement: hier kunt u uw Activeringscode bekijken.
  • Updates: hier kunt u uw huidige programmaversie bekijken en bevestigen dat deze up-to-date is. Als u meent dat uw programmaversie niet up-to-date is, klikt u op Controleer op updates om de nieuwste versie van Avast AntiTrack Premium te downloaden en uit te voeren.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen