Avast AntiTrack Premium — Wprowadzenie

Avast AntiTrack Premium to aplikacja do ochrony prywatności, która zabezpiecza tożsamość użytkownika przed najnowszymi metodami śledzenia online. W poniższych sekcjach podano informacje dotyczące rozpoczęcia korzystania z programu Avast AntiTrack Premium.

Instalacja i aktywacja programu Avast AntiTrack Premium

Avast AntiTrack Premium to płatny składnik produktu Avast Antivirus oraz samodzielny produkt, który strzeże tożsamości użytkownika online. W tym artykule przyjęto założenie, że program Avast AntiTrack jest już zainstalowany na komputerze. Aby zainstalować program Avast AntiTrack Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby aktywować program Avast AntiTrack Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

Włączanie rozszerzeń przeglądarki

Po pierwszym uruchomieniu aplikacja Avast AntiTrack Premium automatycznie sprawdza obecność przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox i Opera na komputerze. Dla każdej wykrytej przeglądarki zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie rozszerzenia Avast AntiTrack. Jeśli pominiesz ten krok lub chcesz zainstalować rozszerzenie później, skorzystaj z instrukcji podanych w następującym artykule:

Rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack Premium jest automatycznie instalowane i włączane w przeglądarkach Internet Explorer i Microsoft Edge.

Poprawa wyniku ochrony prywatności

Program Avast AntiTrack Premium obejmuje kilka składników, które współdziałają ze sobą, by chronić Twoją prywatność online. Wynik ochrony prywatności jest najlepszy, gdy wszystkie te składniki są włączone. Aby poprawić wynik ochrony prywatności:

 1. Kliknij przycisk POPRAW MÓJ WYNIK na panelu głównym programu Avast AntiTrack Premium.
 2. Program Avast AntiTrack Premium zidentyfikuje składniki, które można włączyć lub zmodyfikować, aby zwiększyć wynik ochrony prywatności. Kliknij pole informacji, aby zmodyfikować lub włączyć odpowiedni składnik. Każde z 4 pól informacji zawiera kolorową ocenę:
  • Oceny w kolorze czerwonym: poważne problemy, które uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack Premium ochronę Twojej prywatności online.
  • Oceny w kolorze żółtym: sugestie dotyczące poprawienia poziomu prywatności online.
  • Oceny w kolorze zielonym: składniki włączone lub skonfigurowane w celu efektywnej ochrony prywatności online.
 3. Kliknij Stan ochrony prywatności na panelu z lewej strony, aby zobaczyć poprawiony wynik ochrony prywatności.

Próby monitorowania śledzenia

Program Avast AntiTrack Premium umożliwia obserwowanie zdarzeń blokowania prób śledzenia oraz poznawanie witryn, które próbują Cię śledzić.

Na pulpicie programu Avast AntiTrack Premium można sprawdzić następujące parametry:

 • Aktywność związana ze śledzeniem: wyświetla datę i godzinę ostatnich prób śledzenia, witryny, które Cię śledziły, oraz Źródło śledzenia.
 • Najczęściej odwiedzane śledzące witryny internetowe: witryny, które najczęściej próbowały Cię śledzić.
 • Łączna liczba zablokowanych prób śledzenia: łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez aplikację Avast AntiTrack Premium od czasu jej zainstalowania.

Aby wyświetlić pełną historię śledzenia, kliknij Raporty na panelu z lewej strony i wybierz kartę Historia śledzenia.

Monitorowanie zmian cyfrowych śladów

Program AntiTrack Premium nieustannie zmienia Twoje cyfrowe ślady według losowego harmonogramu, aby chronić Twoją tożsamość online. Aby wyświetlić rejestr zmian Twoich cyfrowych śladów:

 1. Kliknij Raporty na panelu z lewej strony.
 2. Wybierz kartę Zmiany odcisku palca, aby wyświetlić liczbę zmian swoich cyfrowych śladów i czas wprowadzenia tych zmian.

Czyszczenie plików cookie

Pliki cookie to zapisywane w Twojej przeglądarce przez witryny internetowe, programy śledzące i osoby trzecie pliki, które umożliwiają rejestrowanie Twoich działań online. Aby skonfigurować regularne czyszczenie plików cookie w przeglądarkach przez program Avast AntiTrack Premium w celu ochrony Twojej prywatności online:

 1. Kliknij Moje ślady na panelu z lewej strony.
 2. Użyj menu rozwijanego Czyszczenie cookie obok wybranej przeglądarki, aby wybrać częstotliwość czyszczenia plików cookie.

Od tej chwili pliki cookie w wybranej przeglądarce będą regularnie czyszczone automatycznie.

Aby zapobiec czyszczeniu plików cookie z niektórych witryn:

 1. Kliknij Moje ślady na panelu z lewej strony.
 2. Kliknij przycisk OTWÓRZ BIAŁĄ LISTĘ.
 3. Zaznacz "popularne" witryny w menu rozwijanym... ...lub kliknij pole tekstowe, wpisz adres URL (na przykład www.przyklad.com) i kliknij Dodaj.

Wybrane witryny zostaną wykluczone z czyszczenia plików cookie i zostaną wpisane na białą listę.

Czyszczenie danych przeglądania

Dane przeglądania to informacje często zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzin w witrynach internetowych. Program Avast AntiTrack Premium umożliwia określenie typów danych przeglądania, które mają zostać usunięte:

 1. Kliknij Moje ślady na panelu z lewej strony.
 2. Kliknij przycisk Wyczyść dane obok wybranej przeglądarki.
 3. Zaznacz typy danych przeglądania, które chcesz usunąć (lub zaznacz Zaznacz wszystko).
 4. Opcjonalnie zaznacz Zapisz moje ustawienia, aby program Avast AntiTrack Premium zapamiętał preferowane wybory dla wszystkich przeglądarek za każdym razem, gdy klikniesz Wyczyść dane.
 5. Kliknij pozycję WYCZYŚĆ ZAZNACZONE DANE.

Wybrane dane przeglądania zostaną usunięte z wybranej przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami programu Avast AntiTrack Premium

Kliknij Ustawienia w lewym dolnym rogu interfejsu, aby zmodyfikować ustawienia programu Avast AntiTrack Premium:

 • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie następujących ustawień:
  • Włącz wykrywanie śledzenia (domyślnie włączone): umożliwia dokonywanie przez program AntiTrack Premium zapisów w rejestrze działań śledzenia. Po wyłączeniu tego ustawienia przeglądarka pozostanie chroniona, ale program Avast AntiTrack Premium nie będzie zbierał danych podczas prób śledzenia.
  • Pokazuj powiadomienia o zmianie odcisku palca: wyświetla powiadomienie o każdej zmianie cyfrowych śladów.
  • Uruchamiaj Avast AntiTrack po uruchomieniu komputera (domyślnie włączone): powoduje automatyczne uruchamianie programu Avast AntiTrack Premium po włączeniu komputera.
  • Minimalizuj Avast AntiTrack po uruchomieniu: minimalizuje interfejs programu Avast AntiTrack Premium po uruchomieniu.
 • Użyj menu rozwijanych, aby zmodyfikować następujące ustawienia:
  • Powiadamiaj mnie o zablokowanych próbach śledzenia: definiuje częstotliwość wyświetlania powiadomień o zablokowanych próbach śledzenia. Wybierz Nigdy, aby wyłączyć powiadomienia.
  • Wybierz język: kliknij preferowany język i kliknij Tak, aby potwierdzić.
 • Na ekranie ustawień można także wyświetlić:
  • Stan subskrypcji: wyświetla Kod aktywacyjny.
  • Aktualizacje: wyświetla bieżącą wersję programu i informację, czy jest ona aktualna. Jeśli sądzisz, że Twoja wersja programu może nie być aktualna, kliknij Sprawdź dostępność aktualizacji, aby pobrać i uruchomić najnowszą wersję programu Avast AntiTrack Premium.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x
  • Avast AntiTrack Premium 1.x
  • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32/64-bitowa
  • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32/64-bitowa
  • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32/64-bitowa
  • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32/64-bitowa
  • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami