Avast AntiTrack — wprowadzenie

Avast AntiTrack to aplikacja do ochrony prywatności, która zabezpiecza tożsamość użytkownika przed najnowszymi metodami śledzenia online.

W tym artykule przyjęto założenie, że program Avast AntiTrack został już zainstalowany i aktywowany na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Otwieranie programu Avast AntiTrack

Otwórz program Avast AntiTrack, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Kliknij dwukrotnie ikonę programu Avast AntiTrack na pulpicie.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę programu Avast AntiTrack w zasobniku systemowym.

Otwórz program Avast AntiTrack, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Kliknij ikonę Avast AntiTrack na pasku menu i wybierz opcję Pokaż Avast AntiTrack.
 • Kliknij opcję Idź na pasku menu i wybierz opcję Aplikacje. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast AntiTrack.

Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę Avast AntiTrack, aby otworzyć tę aplikację.

Konfiguracja początkowa

Po pierwszym otworzeniu program Avast AntiTrack automatycznie sprawdza obecność przeglądarek Google Chrome, Mozilla FirefoxOpera na komputerze, a następnie wyświetla monit o zainstalowanie rozszerzenia Avast AntiTrack dla każdej wykrytej przeglądarki. Jeśli pominiesz ten krok lub chcesz zainstalować rozszerzenie później, skorzystaj z instrukcji podanych w następującym artykule:

Rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack jest automatycznie instalowane i włączane w przeglądarkach Internet ExplorerMicrosoft Edge.

Po zakupie subskrypcji program Avast AntiTrack wyświetla monit o skonfigurowanie blokowania plików śledzących w przeglądarkach.

 1. Naciśnij opcję Zezwalaj, aby umożliwić programowi Avast AntiTrack dostęp do przeglądarek.
 2. Naciśnij przycisk OK, aby zezwolić certyfikatowi programu Avast AntiTrack na ustanowienie połączenia VPN.
 3. Naciśnij opcję Zezwalaj, aby przyznać programowi Avast AntiTrack uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do przeglądarek przy użyciu sieci VPN.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby zezwolić programowi Avast AntiTrack na skonfigurowanie lokalnego połączenia VPN.

Program Avast AntiTrack został skonfigurowany na urządzeniu z systemem Android.

Stan prywatności

Na ekranie Stan ochrony prywatności są wyświetlane następujące informacje:

 1. Stan ochrony tożsamości i prywatności: Bieżący stan ochrony przeglądarki. Jeśli stan ma wartość Wyłączone, włącz rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack w przynajmniej jednej zainstalowanej przeglądarce, aby zabezpieczyć swój cyfrowy odcisk palca.
 2. Wynik ochrony prywatności: Bieżący wynik ochrony prywatności, który można poprawić, włączając więcej funkcji dostępnych w programie Avast AntiTrack.
 3. Dane przeglądania: Data wyczyszczenia danych przeglądarki oraz liczba elementów wyczyszczonych podczas podanej sesji.
 4. Łączna liczba plików cookie: Łączna liczba plików cookie wyczyszczonych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.
 5. Aktywność związana ze śledzeniem: Ostatnie próby śledzenia wykryte przez program Avast AntiTrack. Kliknij opcję Zobacz wszystko, aby wyświetlić informacje o wszystkich próbach śledzenia.
 6. Najczęściej odwiedzane śledzące witryny internetowe: 5 stron internetowych, które najczęściej podejmowały próby śledzenia.
 7. Łączna liczba zablokowanych prób śledzenia: Łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.

Na ekranie Stan ochrony prywatności są wyświetlane następujące informacje:

 1. Stan ochrony prywatności: Komunikat Zabezpieczono przed śledzeniem wskazuje, że program Avast AntiTrack jest aktywny.
Komunikat Można Cię śledzić online lub Wstrzymano ochronę oznacza, że program Avast AntiTrack nie jest obecnie aktywny. Jeśli urządzenie jest połączone z inną siecią VPN, najpierw zakończ połączenie z tą siecią, a następnie naciśnij opcję Włącz ochronę, aby uruchomić ochronę przed śledzeniem przeglądarki programu Avast AntiTrack.
 1. Zablokowane próby śledzenia: Łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez program Avast AntiTrack.
 2. Zmieniono odcisk palca: Data i godzina, kiedy program Avast AntiTrack ostatnio zmienił Twój cyfrowy odcisk palca, oraz liczba zablokowanych plików śledzących.

Pulpit nawigacyjny

Na ekranie Pulpit są wyświetlane następujące informacje:

 1. Ochrona cyfrowego odcisku palca: Bieżący stan ochrony przeglądarki. Jeśli stan ma wartość Wyłączone, włącz rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack w przynajmniej jednej zainstalowanej przeglądarce, aby zabezpieczyć swój cyfrowy odcisk palca.
 2. Wynik ochrony prywatności: Bieżący wynik ochrony prywatności, który można poprawić, włączając więcej funkcji dostępnych w programie Avast AntiTrack.
 3. Dane przeglądania: Data wyczyszczenia danych przeglądarki oraz liczba elementów wyczyszczonych podczas podanej sesji.
 4. Łączna liczba plików cookie: Łączna liczba plików cookie wyczyszczonych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.
 5. Najnowsza aktywność związana ze śledzeniem: Ostatnie próby śledzenia wykryte przez program Avast AntiTrack. Klikaj strzałki, by zmienić widok, lub kliknij polecenie Wyświetl pełny raport, aby wyświetlić wszystkie próby śledzenia.
 6. Najczęściej odwiedzane śledzące witryny internetowe: 5 stron internetowych, które najczęściej podejmowały próby śledzenia.
 7. Łączna liczba zablokowanych prób śledzenia: Łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.

Przeglądarki

Po zakończeniu konfiguracji początkowej możesz zarządzać rozszerzeniem przeglądarki Avast AntiTrack z poziomu ekranu Przeglądarki. Program Avast AntiTrack obecnie obsługuje przeglądarki Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft EdgeOpera. Aby włączyć lub wyłączyć ochronę prywatności dla każdej przeglądarki na urządzeniu:

Po zakończeniu konfiguracji początkowej możesz zarządzać rozszerzeniem przeglądarki Avast AntiTrack z poziomu ekranu Przeglądarki. Program Avast AntiTrack obecnie obsługuje przeglądarki Safari, Chrome, FirefoxOpera. Aby włączyć lub wyłączyć ochronę prywatności dla każdej przeglądarki na urządzeniu:

 1. Wybierz pozycję Przeglądarki w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij suwak obok wybranej przeglądarki:
  • Włącz: Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
  • Wyłącz: Kliknij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na czerwony (WYŁ.).

Po zakończeniu konfiguracji początkowej możesz włączyć lub wyłączyć ochronę prywatności dla każdej przeglądarki na swoim urządzeniu:

 1. Wybierz opcję Przeglądarki na panelu dolnym.
 2. Kliknij suwak obok wybranej przeglądarki:
  • Włącz: Kliknij biały suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
  • Wyłącz: Kliknij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
Przy pierwszym włączeniu przeglądarki jest wyświetlany monit o udzielenie uprawnień dostępu do przeglądarki dla programu Avast AntiTrack.

Prywatność systemu

System operacyjny Windows ma wiele ustawień dotyczących prywatności, które program Avast AntiTrack może zoptymalizować i monitorować pod kątem zwiększenia prywatności. Jeśli używasz programu Avast AntiTrack po raz pierwszy, musisz włączyć opcję Prywatność systemu, aby zacząć ulepszać prywatność systemu:

 1. Wybierz pozycję Prywatność systemu w panelu po lewej stronie i kliknij opcję Rozpocznij.
 2. Zalecane ustawienia dzielą się na trzy grupy:
  • Chroń mogą prywatność przed moim systemem: Uniemożliwia systemowi Windows gromadzenie danych na temat sposobu, w jaki korzystasz ze swojego komputera.
  • Zapewnij prywatność moich danych: Uniemożliwia systemowi Windows, innym aplikacjom oraz osobom trzecim gromadzenie danych na temat Twoich zdjęć, muzyki i innych plików multimedialnych przechowywanych na Twoim komputerze.
  • Ukryj mnie przed wzrokiem hakerów: Uniemożliwia hakerom uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych na kontach na komputerze.
  Kliknij pozycję Konfiguruj obok grupy, aby dostosować jej opcje prywatności.
 3. Domyślnie włączone są wszystkie opcje prywatności. Aby wyłączyć opcję prywatności, wyczyść zaznaczenie odpowiedniego pola. Następnie kliknij pozycję Zapisz.
 4. Powtórz kroki 2 i 3 opisane powyżej dla pozostałych grup prywatności systemu. Następnie kliknij opcję Zastosuj ustawienia i uruchom ponownie komputer.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
Zalecamy zapisanie pracy i wyłączenie wszelkich działających programów przed ponownym uruchomieniem komputera.

Ustawienia prywatności systemu zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu komputera. Teraz program Avast AntiTrack aktywnie monitoruje ustawienia prywatności systemu i powiadamia Cię o wszelkich zmianach wprowadzanych bez Twojej zgody.

Moje ślady

Na ekranie Moje ślady możesz zaplanować czyszczenie plików cookie dla każdej z obsługiwanych przeglądarek, wyczyścić swoje dane przeglądania oraz dodać określoną stronę do swojej białej listy, aby jej pliki cookie nie były czyszczone.

Wyczyść pliki cookie

Pliki cookie to zapisywane w Twojej przeglądarce przez strony internetowe, programy śledzące i firmy zewnętrzne pliki, które umożliwiają rejestrowanie Twoich działań online. Aby skonfigurować regularne czyszczenie plików cookie w przeglądarkach przez program Avast AntiTrack w celu ochrony prywatności online:

 1. Wybierz pozycję Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij menu rozwijanie Czyszczenie cookieZaplanowane czyszczenie plików cookie obok wybranej przeglądarki i wybierz częstotliwość czyszczenia plików cookie.
Przed ustawieniem harmonogramu czyszczenia plików cookie dla przeglądarki Safari wymagane jest nadanie pełnego dostępu do dysku. Kliknij opcję Zezwalaj na dostęp do dysku, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zezwolić programowi Avast AntiTrack na wyczyszczenie plików cookie z przeglądarki Safari.

Pliki cookie są teraz automatycznie usuwane z wybranej przeglądarki zgodnie z ustawionym harmonogramem.

 

Czyszczenie danych przeglądania

Dane przeglądania to informacje często zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzin w witrynach internetowych. Program Avast AntiTrack umożliwia określenie typów danych przeglądania, które mają zostać usunięte:

 1. Wybierz pozycję Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij opcję Wyczyść daneWybierz dane do wyczyszczenia obok wybranej przeglądarki.
 3. Zaznacz pole obok każdego typu danych przeglądania, które chcesz wyczyścić (lub zaznacz opcję Zaznacz wszystkoWłącz wszystko).
Typy danych przeglądania, które można wyczyścić, różnią się w zależności od wybranej przeglądarki.
 1. Opcjonalnie zaznacz opcję Zapisz moje ustawienia, aby program Avast AntiTrack zapamiętał preferowane wybory dla wszystkich przeglądarek za każdym razem, gdy klikniesz opcję Wyczyść dane.
 2. Kliknij przycisk Wyczyść zaznaczone dane.

Wybrane dane przeglądania zostaną usunięte z wybranej przeglądarki.

 

Biała lista plików cookie

Aby zapobiec czyszczeniu plików cookie z niektórych witryn:

 1. Wybierz pozycję Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij opcję Otwórz białą listę.
 3. Dodaj stronę do białej listy, używając dowolnej z poniższych metod:
  • Kliknij opcję Wybierz spośród popularnych opcji, a następnie wybierz stronę z listy.
  • Kliknij pole tekstowe i wpisz adres URL (na przykład www.example.com). Następnie kliknij pozycję Dodaj.

Wybrana witryna zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie i zostanie wpisana na białą listę. Aby usunąć witrynę z białej listy, kliknij Usuńikonę kosza obok strony znajdującej się na białej liście.

Raporty

Na ekranie Raporty jest widoczna historia śledzenia, szczegóły zmian odcisku palca oraz ustawienia wpływające na wynik ochrony prywatności.

Historia śledzenia

Aby wyświetlić informacje o próbach śledzenia wykrytych przez program Avast AntiTrack:

 1. Wybierz kolejno opcje Raporty ▸ Historia śledzenia.
 2. Dla każdej zablokowanej próby śledzenia można wyświetlić następujące informacje:
  • Źródło śledzenia
  • Strona internetowa
  • Data
  • Godzina

Aby wyczyścić wszystkie dane aktywności śledzenia, kliknij opcję Wyczyść historię śledzeniaWyczyść historię aktywności śledzenia.

 

Zmiany odcisku palca

Program Avast AntiTrack nieustannie zmienia Twój odcisk palca według losowego harmonogramu, aby chronić Twoją tożsamość online.

Aby wyświetlić rejestr zmian cyfrowego odcisku palca, wybierz kolejno opcje RaportyZmiany odcisku palca.

Aby wyczyścić historię zmian odcisku palca, kliknij opcję Wyczyść historię zmian odcisku palca.

 

Wynik ochrony prywatności

Program Avast AntiTrack obejmuje kilka składników, które współdziałają ze sobą, aby chronić Twoją prywatność online. Wynik ochrony prywatności odzwierciedla liczbę składników, które są włączone i skonfigurowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności.

Aby poprawić wynik ochrony prywatności:

 1. Wybierz kolejno opcje Raporty ▸ Wynik ochrony prywatności.
 2. Wyświetl stan każdego składnika:
  • Stany w kolorze czerwonym: Poważne problemy, które uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack ochronę Twojej prywatności online.
  • Stany w kolorze czerwonym: Problemy, które uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack ochronę Twojej prywatności online.
  • Stany w kolorze żółtym: Składniki, które są częściowo włączone, ale mogłyby być skuteczniej skonfigurowane.
  • Stany w kolorze zielonym: Składniki włączone lub skonfigurowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności online.
 3. Kliknij składnik, aby dostosować jego ustawienia i zwiększyć wynik ochrony prywatności.

Wynik ochrony prywatności jest najlepszy, gdy wszystkie składniki są włączone, a biała lista — pusta.

Na ekranie Raporty są wyświetlane informacje o próbach śledzenia, które zostały wykryte i zablokowane przez program Avast AntiTrack, oraz szczegóły zmian odcisku palca.

Śledzące witryny

Aby wyświetlić informacje o próbach śledzenia wykrytych przez program Avast AntiTrack, wybierz kolejno opcje RaportyPliki śledzące.

Przewiń w dół, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Próby śledzenia: Wyświetl wizualną reprezentację zablokowanych prób śledzenia według ich poziomu zagrożenia.
  • Różowy: wysokie ryzyko.
  • Żółty: średnie ryzyko.
  • Fioletowy: niskie ryzyko.
 • 5 najczęściej odwiedzanych śledzących witryn internetowych: Wyświetl nazwy stron, które najczęściej próbowały Cię śledzić, oraz liczbę, ile razy próbowały Cię śledzić.
 • Zablokowane próby śledzenia: Wyświetl listę wszystkich zablokowanych prób śledzenia. Kolor ikony obok każdej próby śledzenia wskazuje poziom zagrożenia. Naciśnij próbę śledzenia, aby uzyskać więcej informacji.
 

Odciski palca

Aby przejrzeć ostatnie zmiany odcisku palca, wybierz kolejno opcje RaportyPliki śledzące.

Przewiń w dół, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Wykres przedstawiający 12 ostatnich zmian odcisku palca i liczba plików śledzących, które zostały zablokowane dla każdego odcisku palca.
 • Dodatkowe dane dotyczące dwóch ostatnich zmian odcisku palca.

Ustawienia

Kliknij opcję Ustawienia w lewym dolnym rogu interfejsu użytkownika, aby zmodyfikować ustawienia programu Avast AntiTrack.

Dostępne są następujące opcje:

 • Język aplikacji: Kliknij menu rozwijane, aby zmienić język interfejsu użytkownika.
 • Powiadamiaj mnie o zablokowanych próbach śledzenia: Kliknij menu rozwijane, aby zdefiniować częstotliwość wyświetlania powiadomień o zablokowanych próbach śledzenia. Wybierz Nigdy, aby wyłączyć powiadomienia.
 • Powiadamiaj mnie o ustawieniach prywatności systemu: Kliknij menu rozwijane, aby zdefiniować, jak często program Avast AntiTrack ma powiadamiać Cię o zmianach ustawień prywatności systemu.
 • Włącz wykrywanie śledzenia (opcja domyślnie włączona): Umożliwia dokonywanie przez program Avast AntiTrack zapisów w rejestrze aktywności śledzenia. Po wyłączeniu tego ustawienia przeglądarka pozostanie chroniona, ale program Avast AntiTrack nie będzie zbierał danych podczas prób śledzenia.
 • Pokazuj powiadomienia o zmianie odcisku palca: Wyświetla powiadomienie o każdej zmianie cyfrowego odcisku palca.
 • Uruchamiaj Avast AntiTrack po uruchomieniu komputera (opcja domyślnie włączona): Powoduje automatyczne uruchamianie programu Avast AntiTrack po włączeniu komputera.
 • Minimalizuj Avast AntiTrack po uruchomieniu: Minimalizuje interfejs użytkownika programu Avast AntiTrack po uruchomieniu.

Kliknij opcję Ustawienia w lewym panelu, aby zmodyfikować ustawienia programu Avast AntiTrack.

Dostępne są następujące opcje:

 • Włącz ochronę przed śledzeniem i wykrywanie śledzenia: Umożliwia dokonywanie przez program Avast AntiTrack zapisów w rejestrze aktywności śledzenia. Po wyłączeniu tego ustawienia przeglądarka pozostanie chroniona, ale program Avast AntiTrack nie będzie rejestrował danych podczas prób śledzenia.
 • Włącz filtrowanie HTTPS: Umożliwia programowi Avast AntiTrack sprawdzanie ruchu HTTPS pod kątem prób śledzenia.
 • Pokazuj powiadomienia o zmianie odcisku palca: Wyświetla powiadomienie o każdej zmianie cyfrowego odcisku palca.
 • Uruchom AntiTrack po uruchomieniu systemu: Powoduje automatyczne uruchamianie programu Avast AntiTrack po włączeniu komputera Mac.
 • Minimalizuj Avast AntiTrack po uruchomieniu systemu: Program Avast AntiTrack jest widoczny w Docku za każdym razem, gdy włączasz komputer Mac.
 • Powiadamiaj mnie o zablokowanych próbach śledzenia: Kliknij menu rozwijane, aby zdefiniować częstotliwość wyświetlania powiadomień o zablokowanych próbach śledzenia. Wybierz Nigdy, aby wyłączyć powiadomienia.

Kliknij opcję Ustawienia w panelu dolnym, aby zmodyfikować ustawienia programu Avast AntiTrack.

Dostępne są następujące opcje:

 • Chroń swoją prywatność: Gdy ochrona za pomocą programu Avast AntiTrack jest włączona, suwak ma kolor zielony (WŁ.). Aby wyłączyć ochronę za pomocą programu Avast AntiTrack, naciśnij suwak, aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
 • Powiadomienia o próbach śledzenia (opcja domyślnie włączona): Zarządzaj powiadomieniami wyświetlanymi przez program Avast AntiTrack, używając poniższych ustawień:
  • Powiadomienia o próbach śledzenia: Wyłącz wszystkie powiadomienia programu Avast AntiTrack, naciskając zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
  • Częstotliwość powiadomień: Zmień częstotliwość powiadomień o próbach śledzenia, wybierając jedną z następujących opcji:
   • Co 10 prób
   • Co 20 prób
   • Co 50 prób
   • Co 100 prób
 • Subskrypcja: Wyświetl typ i datę zakończenia subskrypcji programu Avast AntiTrack.
 • Pomoc techniczna: Wyślij wiadomość do pomocy technicznej Avast lub odwiedź stronę pomocy technicznej Avast.
 • Resetowanie danych: Naciśnij opcję Resetuj próby śledzenia mnie, jeśli chcesz usunąć wszystkie dane dotyczące prób śledzenia z programu Avast AntiTrack.
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego: Wyświetl Umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania Avast.
 • Polityka prywatności: Wyświetl Politykę prywatności Avast.
 • Ustawienia prywatności (opcja domyślnie włączona): Aby przestać udostępniać dane dotyczące użycia stronom trzecim do celów analizy, naciśnij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
 • Wersja: Sprawdź numer wersji aplikacji.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x dla systemu Windows
 • Avast AntiTrack Premium 1.x dla komputerów Mac
 • Avast AntiTrack 1.x dla systemu Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) - Android 10 (API 29)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami