Avast AntiTrack – začínáme

Avast AntiTrack je aplikace na ochranu soukromí, která vás chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování.

Tento článek předpokládá, že Avast AntiTrack už máte na zařízení nainstalovaný a aktivovaný. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Otevření programu Avast AntiTrack

Avast AntiTrack můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na ploše dvakrát klikněte na ikonu Avast AntiTrack.
 • Na systémové liště dvakrát klikněte na ikonu Avast AntiTrack.

Avast AntiTrack můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na panelu nabídek klikněte na ikonu Avast AntiTrack a vyberte možnost Zobrazit Avast AntiTrack.
 • Na panelu nabídek klikněte na možnost Přejít a vyberte možnost Aplikace. Potom dvakrát klikněte na ikonu Avast AntiTrack.

Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast AntiTrack a otevřete tak aplikaci.

Prvotní nastavení

Avast AntiTrack při svém prvním spuštění automaticky vyhledá prohlížeče Google Chrome, Mozilla FirefoxOpera a vyzve vás, abyste si do nich nainstalovali příslušné rozšíření. Pokud tento krok přeskočíte nebo potřebujete rozšíření nainstalovat později, řiďte se pokyny v následujícím článku:

V prohlížečích Internet ExplorerMicrosoft Edge se rozšíření Avast AntiTrack nainstaluje a aktivuje automaticky.

Až si koupíte předplatné, Avast AntiTrack vás vyzve, abyste v prohlížečích nastavili blokování sledovacích nástrojů.

 1. Klepnutím na možnost Povolit udělíte programu Avast AntiTrack přístup k prohlížečům.
 2. Klepnutím na tlačítko OK povolíte certifikát programu Avast AntiTrack k navázání připojení k VPN.
 3. Klepnutím na možnost Povolit udělíte programu Avast AntiTrack přístup k prohlížečům pomocí VPN.
 4. Klepnutím na tlačítko OK povolíte aplikaci Avast AntiTrack nastavit místní VPN připojení.

Avast AntiTrack je nyní na zařízení s Androidem nainstalovaný.

Stav ochrany soukromí

Na obrazovce Ochrana soukromí najdete následující informace:

 1. Stav ochrany identity a soukromí: Aktuální stav ochrany v prohlížeči. Pokud je stav Vypnuto, zapněte rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče v nejméně jednom nainstalovaném prohlížeči a zabezpečte tak svoji digitální stopu.
 2. Skóre ochrany soukromí: Vaše aktuální skóre ochrany soukromí, které si můžete zlepšit, když v programu Avast AntiTrack zapnete více funkcí.
 3. Data po prohlížení internetu: Datum posledního smazání dat prohlížečů (včetně počtu smazaných položek).
 4. Celkem cookies: Celkový počet cookies, které Avast AntiTrack od své aktivace smazal.
 5. Sledování: Poslední pokusy o sledování, které Avast AntiTrack odhalil. Kliknutím na možnost Zobrazit vše zobrazíte podrobnosti o jednotlivých pokusech o sledování.
 6. Webové stránky, které vás nejvíc sledují: 5 webových stránek, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji.
 7. Celkem zablokovaných pokusů o sledování: Celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack od své aktivace zablokoval.

Na obrazovce Ochrana soukromí najdete následující informace:

 1. Ochrana soukromí: Zpráva Zabezpečeno před sledovacími nástroji znamená, že je Avast AntiTrack momentálně aktivní.
Zpráva Můžete být sledováni online nebo Ochrana je pozastavená znamená, že Avast AntiTrack momentálně není aktivní. Pokud jste připojení k jiné VPN, nejprve se od ní odpojte a pak klepnutím na možnost Zapnout ochranu spusťte ochranu před sledováním v prohlížečích, kterou Avast AntiTrack nabízí.
 1. Zablokované pokusy o sledování: Celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack zablokoval.
 2. Digitální stopa byla změněna: Datum a čas, kdy Avast AntiTrack naposledy změnil vaši digitální stopu, a počet zablokovaných sledovacích nástrojů.

Ovládací panel

Na obrazovce Hlavní stránka najdete následující informace:

 1. Ochrana digitální stopy: Aktuální stav ochrany v prohlížeči. Pokud je stav Vypnuto, zapněte rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče v nejméně jednom nainstalovaném prohlížeči a zabezpečte tak svoji digitální stopu.
 2. Skóre ochrany soukromí: Vaše aktuální skóre ochrany soukromí, které si můžete zlepšit, když v programu Avast AntiTrack zapnete více funkcí.
 3. Data po prohlížení internetu: Datum posledního smazání dat prohlížečů (včetně počtu smazaných položek).
 4. Celkem cookies: Celkový počet cookies, které Avast AntiTrack od své aktivace smazal.
 5. Poslední sledování: Poslední pokusy o sledování, které Avast AntiTrack odhalil. Kliknutím na šipky můžete změnit zobrazení, případně můžete kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti zobrazit všechny pokusy o sledování.
 6. Webové stránky, které vás nejvíc sledují: 5 webových stránek, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji.
 7. Celkem zablokovaných pokusů o sledování: Celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack od své aktivace zablokoval.

Prohlížeče

Po prvotním nastavení můžete rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče spravovat na obrazovce Prohlížeče. Avast AntiTrack momentálně podporuje prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft EdgeOpera. Jak zapnout nebo vypnout ochranu soukromí v jednotlivých prohlížečích na zařízení:

Po prvotním nastavení můžete rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče spravovat na obrazovce Prohlížeče. Avast AntiTrack momentálně podporuje prohlížeče Safari, Chrome, FirefoxOpera. Jak zapnout nebo vypnout ochranu soukromí v jednotlivých prohlížečích na zařízení:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Prohlížeče.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na posuvník:
  • Povolit: Klikněte na červený posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).
  • Zakázat: Klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na červenou (Vypnuto).

Po prvotním nastavení můžete zapnout nebo vypnout ochranu soukromí v jednotlivých prohlížečích na zařízení:

 1. Na spodním panelu vyberte možnost Prohlížeče.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na posuvník:
  • Povolit: Klikněte na bílý posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).
  • Zakázat: Klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na bílou (Vypnuto).
Při prvním zapnutí prohlížeče vás Avast AntiTrack požádá o udělení přístupu k danému prohlížeči.

Ochrana osobních údajů v systému

Operační systém Windows nabízí spoustu nastavení soukromí, která Avast AntiTrack dokáže optimalizovat a sledovat, abyste byli lépe chráněni. Pokud používáte Avast AntiTrack poprvé, je třeba zapnout funkci Ochrana osobních údajů v systému, abyste mohli začít se zlepšováním svého soukromí v systému:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Ochrana osobních údajů v systému a poté klikněte na možnost Začít.
 2. Doporučená nastavení jsou rozdělená do tří skupin:
  • Chránit mé soukromí v systému: Zabrání Windows ve sběru dat o tom, jak používáte počítač.
  • Chránit soukromí mých údajů: Zabrání Windows, aplikacím a třetím stranám ve sběru dat o fotografiích, hudbě a dalších mediálních souborech v počítači.
  • Skrýt mě před hackery: Zabrání hackerům v přístupu k datům na účtech v počítači.
  U některé ze skupin klikněte na položku Spravovat a změňte příslušné možnosti soukromí.
 3. Ve výchozím stavu jsou všechny možnosti ochrany soukromí zapnuté. Chcete-li některou možnost ochrany soukromí vypnout, zrušte zaškrtnutí příslušného pole. Pak klikněte na tlačítko Uložit.
 4. U všech zbývajících skupin nastavení ochrany soukromí v systému opakujte výše uvedené kroky 2–3. Pak klikněte na možnost Použít nastavení a restartovat počítač.
 5. Kliknutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
Než počítač restartujete, uložte nedokončenou práci a zavřete všechny ostatní aplikace.

Nastavení ochrany soukromí v systému se po restartu počítače uplatní. Avast AntiTrack nyní aktivně sleduje systémová nastavení soukromí a upozorní vás, když se nějaké nastavení změní bez vašeho svolení.

Moje stopy

Na obrazovce Moje stopy můžete naplánovat mazání cookies v podporovaných prohlížečích, vymazat data po prohlížení nebo přidat nějakou webovou stránku na seznam povolených, aby její cookies nebyly mazány.

Vymazání cookies

Cookies jsou soubory, které jsou webovými stránkami, sledovacími nástroji nebo někým jiným zanechávány ve vašem prohlížeči a které jim umožňují prohlížet vaše online aktivity. Jak chránit své online soukromí a nastavit Avast AntiTrack, aby cookies z vašich prohlížečů pravidelně mazal:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Moje stopy.
 2. V rozevírací nabídce Mazání cookiesPlánované mazání cookies u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie automaticky mazány.
Safari před nastavením harmonogramu pro čištění cookies potřebuje udělit úplný přístup k disku. Klikněte na možnost Povolit přístup k disku a poté dle pokynů na obrazovce povolte programu Avast AntiTrack čištění cookies v Safari.

Cookies budou z vybraného prohlížeče ve stanovenou dobu automaticky mazány.

 

Čištění údajů o prohlížení

Údaje o prohlížení jsou obvykle informace, které se ukládají do prohlížeče při prohlížení webových stránek. Avast AntiTrack vám umožňuje přesně určit, které typy údajů o prohlížení chcete mazat:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Moje stopy.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vymazat dataVybrat data k vyčištění.
 3. Zaškrtněte jednotlivé typy údajů o prohlížení, které chcete mazat (nebo zaškrtněte možnost Vybrat všeZapnout vše).
Typy údajů o prohlížení, které lze smazat, závisí na vybraném prohlížeči.
 1. Případně můžete zaškrtnutím pole Uložit moje nastavení nastavit, aby si Avast AntiTrack při každém kliknutí na možnost Vymazat data zapamatoval výběry pro všechny prohlížeče.
 2. Klikněte na možnost Smazat vybraná data.

Vybrané údaje o prohlížení budou z příslušného prohlížeče smazány.

 

Seznam povolených cookies

Jak zabránit mazání cookies z určitých webových stránek:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Moje stopy.
 2. Klikněte na možnost Seznam povolených.
 3. Webovou stránku můžete přidat na seznam povolených jedním z následujících způsobů:
  • Klikněte na možnost Vybrat z oblíbených možností a ze seznamu vyberte požadovanou webovou stránku.
  • Klikněte do textového pole a zadejte webovou adresu (například www.seznam.cz). Pak klikněte na tlačítko Přidat.

Daná webová stránka bude z mazání cookies vynechána a bude přidána na váš seznam povolených webových stránek. Chcete-li ze seznamu povolených smazat nějakou webovou stránku, klikněte u ní na Odebratikonu popelnice.

Reporty

Na obrazovce Reporty můžete prohlížet historii sledování, podrobnosti o změnách digitální stopy nebo nastavení, která mají vliv na vaše skóre ochrany soukromí.

Historie sledování

Jak si zobrazit informace o pokusech o sledování, které Avast AntiTrack odhalil:

 1. Vyberte možnosti ReportyHistorie sledování.
 2. U každého zablokovaného pokusu o sledování jsou uvedeny následující informace:
  • Zdroj sledování
  • Webová stránka
  • Datum
  • Čas

Chcete-li smazat data historie sledování, klikněte na možnost Vymazat historii sledováníVymazat historii sledování.

 

Změny digitální stopy

Avast AntiTrack trvale a náhodně mění vaši digitální stopu, aby chránil vaši online identitu.

Chcete-li si zobrazit záznam změn své digitální stopy, zvolte možnosti ReportyZměny digitální stopy.

Chcete-li historii změn digitální stopy smazat, klikněte na možnost Vymazat historii změn.

 

Skóre ochrany soukromí

Avast AntiTrack obsahuje několik komponent, které společně chrání vaše online soukromí. Vaše skóre ochrany soukromí odpovídá počtu komponent, které jsou aktivovány nebo nastaveny tak, aby vaše soukromí chránily efektivně.

Jak si skóre ochrany soukromí zlepšit:

 1. Vyberte možnosti ReportySkóre ochrany soukromí.
 2. Stavy jednotlivých komponent:
  • Červené stavy: Závažné problémy, které programu Avast AntiTrack brání v ochraně vašeho online soukromí.
  • Červené stavy: Problémy, které programu Avast AntiTrack brání v ochraně vašeho online soukromí.
  • Žluté stavy: Komponenty, které jsou částečně zapnuté, ale lze je nastavit tak, aby vás chránily účinněji.
  • Zelené stavy: Komponenty, které jsou zapnuty nebo nastaveny tak, aby vaše online soukromí chránily efektivně.
 3. Kliknutím na libovolnou komponentu můžete upravit příslušná nastavení a zlepšit své skóre ochrany soukromí.

Nejvyššího skóre ochrany soukromí dosáhnete, když si všechny komponenty zapnete a když budete mít prázdný seznam povolených položek.

Na obrazovce Reporty jsou uvedeny informace o pokusech o sledování, které Avast AntiTrack odhalil a zablokoval, a podrobnosti o změnách vaší digitální stopy.

Sledovací nástroje

Chcete-li si zobrazit informace o pokusech o sledování, které Avast AntiTrack odhalil, vyberte možnosti ReportySledovací nástroje.

Když přejdete níže, uvidíte následující informace:

 • Pokusy o sledování: Podívejte se na grafické znázornění zablokovaných pokusů o sledování podle jejich závažnosti.
  • Růžová: Závažná hrozba.
  • Žlutá: Středně závažná hrozba.
  • Fialová: Nezávažná hrozba.
 • 5 webových stránek, které vás nejvíce sledují: Názvy webových stránek, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji, a údaje o tom, kolikrát se vás pokusily sledovat.
 • Zablokované pokusy o sledování: Podívejte se na seznam všech zablokovaných pokusů o sledování. Barva ikony u každého pokusu o sledování udává závažnost hrozby. Klepnutím na pokus o sledování si zobrazíte podrobnosti.
 

Digitální stopy

Chcete-li se podívat na poslední změny digitální stopy, vyberte možnosti ReportySledovací nástroje.

Když přejdete níže, uvidíte následující informace:

 • Graf znázorňující posledních 12 změn digitální stopy a počet sledovacích nástrojů, které byly při používání každé digitální stopy zablokovány.
 • Další údaje související se dvěma posledními změnami digitální stopy.

Nastavení

Kliknutím na možnost Nastavení v levém dolního rohu programu Avast AntiTrack můžete změnit příslušná nastavení.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Jazyk aplikace: Pomocí rozevírací nabídky můžete změnit jazyk uživatelského rozhraní.
 • Upozorňovat mě na zablokované pokusy o sledování: Kliknutím na rozevírací nabídku můžete určit, jak často chcete zobrazovat oznámení o zablokovaných pokusech o sledování. Výběrem možnosti Nikdy lze oznámení vypnout.
 • Upozorňovat mě na změny nastavení ochrany osobních údajů v systému: Kliknutím na rozevírací nabídku určíte, jak často vás Avast AntiTrack má upozorňovat na změny nastavení soukromí v systému.
 • Aktivovat detekci sledování (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje programu AntiTrack přidávat položky do záznamu sledování. Když toto nastavení vypnete, váš prohlížeč zůstane chráněný, ale Avast AntiTrack nebude sbírat údaje o pokusech o sledování.
 • Upozorňovat na změny digitální stopy: Upozorní vás na každou změnu vaší digitální stopy.
 • Spustit Avast AntiTrack při startu počítače (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje automaticky spouštět Avast AntiTrack při každém startu počítače.
 • Minimalizovat AntiTrack při spouštění: Minimalizuje Avast AntiTrack při spuštění.

Kliknutím na možnost Nastavení na levém panelu můžete změnit nastavení programu Avast AntiTrack.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Zapnout ochranu před sledováním a detekci sledování: Umožňuje programu AntiTrack přidávat položky do záznamu sledování. Když toto nastavení vypnete, váš prohlížeč zůstane chráněný, ale Avast AntiTrack nebude sbírat údaje o pokusech o sledování.
 • Zapnout HTTPS filtrování: Umožňuje programu Avast AntiTrack zjišťovat pokusy o sledování v HTTPS přenosech.
 • Upozorňovat na změny digitální stopy: Upozorní vás na každou změnu vaší digitální stopy.
 • Spouštět AntiTrack při startu počítače: Umožňuje automaticky spouštět Avast AntiTrack při každém startu Macu.
 • Minimalizovat Avast AntiTrack při startu počítače: Avast AntiTrack se zobrazí v Docku pokaždé, když zapnete Mac.
 • Upozorňovat mě na zablokované pokusy o sledování: Kliknutím na rozevírací nabídku můžete určit, jak často chcete zobrazovat oznámení o zablokovaných pokusech o sledování. Výběrem možnosti Nikdy lze oznámení vypnout.

Kliknutím na možnost Nastavení na spodním panelu můžete změnit nastavení programu Avast AntiTrack.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Chraňte své soukromí: Když je ochrana programem Avast AntiTrack zapnutá, posuvník je zelený (Zapnuto). Pokud chcete ochranu programem Avast AntiTrack vypnout, klepnutím přepněte posuvník do bílé polohy (Vypnuto).
 • Upozorňovat na zjištěné pokusy o sledování (ve výchozím nastavení zapnuto): Pomocí následujících nastavení můžete spravovat oznámení, která dostáváte od programu Avast AntiTrack:
  • Oznámení o pokusech o sledování: Klepnutím přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto) a vypněte tak všechna oznámení programu Avast AntiTrack.
  • Četnost oznámení: Umožňuje změnit četnost oznámení o pokusech o sledování na jednu z následujících možností:
   • Každých 10 pokusů
   • Každých 20 pokusů
   • Každých 50 pokusů
   • Každých 100 pokusů
 • Předplatné: Uvádí typ předplatného produktu Avast AntiTrack a datum, kdy skončí.
 • Podpora: Umožňuje poslat zprávu podpoře Avastu nebo navštívit webovou stránku podpory Avastu.
 • Resetování dat: Chcete-li z programu Avast AntiTrack smazat veškerá data o pokusech o sledování, klepněte na možnost Resetovat pokusy o sledování.
 • Licenční ujednání s koncovým uživatelem: Slouží k zobrazení licenční smlouvy s koncovým uživatelem Avastu.
 • Ochrana osobních údajů: Slouží k zobrazení zásad ochrany soukromí Avastu.
 • Sdílení dat (ve výchozím nastavení zapnuto): Pokud chcete zastavit sdílení analytických údajů o používání s třetími stranami, klepnutím přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto).
 • Verze: Umožňuje zkontrolovat verzi aplikace.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x pro Windows
 • Avast AntiTrack Premium 1.x pro Mac
 • Avast AntiTrack 1.x pro Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) - Android 10 (API 29)

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás