Osłona kamery internetowej — wprowadzenie

Osłona kamery internetowej to dostępna w programach Avast Premium Security i Avast Omni funkcja, która uniemożliwia aplikacjom i złośliwemu oprogramowaniu korzystanie z kamery internetowej komputera bez Twojej zgody. Kiedy Osłona kamery internetowej jest aktywna, niezaufane aplikacje nie mogą robić zdjęć, nagrywać filmów ani wysyłać danych z komputera, ponieważ mogłoby to naruszać Twoją prywatność.

Wyłączanie funkcji Osłona kamery internetowej

Osłona kamery internetowej jest domyślnie włączona. Zalecamy pozostawienie funkcji Osłona kamery internetowej włączonej przez cały czas i wyłączanie jej tylko tymczasowo w celu rozwiązywania ewentualnych problemów.

Aby wyłączyć funkcję Osłona kamery internetowej:

 1. Wybierz kolejno Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Kliknij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na czerwony (WYŁ.), a następnie wybierz czas, przez jaki Osłona kamery internetowej ma pozostać wyłączona.
 3. Kliknij OK, wyłącz, aby potwierdzić.

Funkcja Osłona kamery internetowej jest teraz wyłączona. Aby ręcznie ponownie ją włączyć, kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Modyfikowanie ustawień

Aby dostosować sposób, w jaki funkcja Osłona kamery internetowej zarządza aplikacjami próbującymi uzyskać dostęp do kamery internetowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno Prywatność ▸ Osłona kamery internetowej.
 2. Kliknij opcję Ustawienia  (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu.
 3. Użyj menu rozwijanego, aby skonfigurować czułość funkcji Osłona kamery internetowej, wybierając w tym celu jeden z poniższych trybów:
  • Tryb inteligentny (tryb wybrany domyślnie): automatycznie zezwala zaufanym aplikacjom na dostęp do kamery internetowej. Jeśli niezaufana aplikacja spróbuje użyć kamery internetowej, pojawi się powiadomienie z pytaniem, czy zezwolić na dostęp, czy też go zablokować. Kiedy wybierzesz jedną z opcji, dana aplikacja pojawi się na liście Blokowane i dozwolone aplikacje, gdzie można wyświetlić jej stan i wybrać dodatkowe akcje.
  • Tryb ścisły: powiadamia Cię za każdym razem, gdy dowolna aplikacja próbuje użyć kamery internetowej, i umożliwia zezwolenie na dostęp lub jego zablokowanie. Kiedy wybierzesz jedną z opcji, dana aplikacja pojawi się na liście Blokowane i dozwolone aplikacje, gdzie można wyświetlić jej stan i wybrać dodatkowe akcje.
  • Tryb Bez litości: automatycznie uniemożliwia wszystkim aplikacjom uzyskanie dostępu do kamery internetowej.
Osłona kamery internetowej wybiera zaufane aplikacje na podstawie usług reputacyjnych Avast, które sprawdzają informacje o certyfikatach aplikacji i analizują liczbę jej użytkowników.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobów rozwiązywania najczęstszych problemów:

 • Osłona kamery internetowej zbyt często wyświetla wyskakujące okienka: upewnij się, że dla ustawienia czułości Osłony kamery internetowej wybrano Tryb inteligentny. Jeśli ustawienie suwaka to Tryb z ograniczeniami, Avast powiadomi Cię za każdym razem, gdy jakakolwiek aplikacja spróbuje użyć kamery internetowej komputera.
 • Kamera internetowa komputera przestała działać: upewnij się, że dla ustawienia czułości Osłony kamery internetowej wybrano opcję Tryb inteligentny lub Tryb z ograniczeniami. W przypadku ustawienia trybu Bez litości program Avast uniemożliwi wszystkim aplikacjom dostęp do kamery internetowej.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami