Odinstalowywanie programu Avast Free Antivirus

Aby odinstalować program Avast Free Antivirus z systemu Windows, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

Użycie narzędzia Avast Uninstall Utility stanowi najskuteczniejszą metodę dezinstalacji, ponieważ zapewnia usunięcie z komputera wszystkich plików programu Free Avast Antivirus, gdy system Windows działa w trybie awaryjnym.

Odinstalowywanie przy użyciu narzędzia Avast Uninstall Utility

 1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast Uninstall Utility i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobierz narzędzie do odinstalowywania Avast
W przypadku komputerów korzystających ze starszych procesorów bez obsługi instrukcji SSE2 pobierz następujący plik:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avastclear.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 3. Kliknij opcję Tak, kiedy w oknie dialogowym Avast Antivirus Clear zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjnym. Jeśli wyświetli się monit, kliknij opcję Tak, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer w trybie awaryjnym.
  Aby ręcznie uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, wykonaj instrukcje ze strony internetowej firmy Microsoft (dla odpowiedniej wersji systemu Windows):
 4. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows w trybie awaryjnym wybierz lokalizację pliku programu Avast. Domyślna lokalizacja instalacji jest wybierana automatycznie, dlatego nie musisz nic zmieniać, chyba że program został zainstalowany w lokalizacji innej niż domyślna.
 5. Wybierz pozycję Avast Free Antivirus z menu rozwijanego. Następnie kliknij polecenie Deinstalacja.
 6. Poczekaj, aż Avast Uninstall Utility usunie z komputera wszystkie pliki programu Avast Free Antivirus.
 7. Kliknij polecenie Ponownie uruchom komputer, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer i zakończyć proces dezinstalacji.

Program Avast Free Antivirus został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować program Avast Free Antivirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Odinstalowywanie z poziomu menu Start systemu Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana opcja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Free Antivirus i wybierz opcję Odinstaluj.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 4. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 5. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Free Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 7. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 8. Po wyświetleniu okna konfiguracji programu Avast Free Antivirus kliknij opcję Deinstalacja.
 9. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Free Antivirus.
 10. Poczekaj, aż program Avast Free Antivirus zostanie odinstalowany z komputera.
 11. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby natychmiast ponownie uruchomić komputer.

Program Avast Free Antivirus został odinstalowany z komputera. Aby ponownie zainstalować program Avast Free Antivirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami