Instalowanie programu Avast SecureLine VPN w systemie Windows

Avast SecureLine VPN to wirtualna sieć prywatna, która chroni połączenie internetowe użytkownika przy użyciu zaszyfrowanego tunelu, aby ukryć jego rzeczywistą lokalizację i uniemożliwić innym obserwowanie jego działań online w publicznych sieciach Wi-Fi i w sieciach, które nie są zabezpieczone.

Aby korzystać z tej usługi VPN, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie Avast SecureLine VPN. Jeśli używasz programu Avast Antivirus, narzędzie SecureLine VPN jest już zainstalowane na komputerze (jako składnik tego programu). W takiej sytuacji nie trzeba wykonywać tych instrukcji dotyczących instalacji.

Instalowanie oprogramowania Avast SecureLine VPN

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast SecureLine VPN i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie wszystkie pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobierz program Avast SecureLine VPN
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avast_secureline_setup.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak (lub przycisk Kontynuuj w starszych wersjach systemu Windows).
 5. Z menu rozwijanego wybierz preferowany język, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 6. Przejrzyj Umowy licencyjne, wybierz opcję Akceptuję umowę, aby potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie warunków licencji, a następnie kliknij opcję Dalej.
 7. Kliknij opcję Przeglądaj..., jeśli chcesz zmienić domyślną lokalizację, w której mają zostać zapisane pliki programu Avast SecureLine VPN, a następnie kliknij opcję Dalej.
 8. Kliknij opcję Instaluj, aby kontynuować.
 9. Poczekaj, aż instalator zainstaluje program Avast SecureLine VPN na Twoim komputerze.
 10. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Zakończ.

Program Avast SecureLine VPN jest już zainstalowany na komputerze i gotowy do użycia. Interfejs użytkownika można otworzyć, klikając ikonę na pasku zadań systemu Windows lub ikonę Avast SecureLine na pulpicie.

Program Avast SecureLine VPN trzeba aktywować za pomocą ważnego kodu aktywacyjnego lub pliku licencji znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem albo przy użyciu konta Avast zarejestrowanego na adres e-mail użyty do dokonania zakupu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy z instalacją:

 1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe i że system Windows jest zaktualizowany.
 • Windows 10 z wyjątkiem Mobile i IoT Core Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 8/8.1 z wyjątkiem RT i Starter Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 7 SP1 lub nowszy, dowolna wersja (32- lub 64-bitowy); Windows Vista SP2 lub nowszy z wyjątkiem Starter Edition (32- lub 64-bitowy); Windows XP SP3, dowolna wersja (32-bitowy)
 • Komputer w pełni zgodny z systemem Windows z procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 albo jego nowszą wersją (musi zapewniać obsługę instrukcji SSE2)
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej)
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Połączenie internetowe jest potrzebne do pobrania i aktywowania usługi VPN oraz do korzystania z niej
 • Zalecana jest optymalna rozdzielczość standardowa nie mniejsza niż 800 x 600 pikseli
 • Instrukcje dotyczące instalowania najnowszego dodatku Service Pack w starszych systemach operacyjnych Windows znajdują się w następujących artykułach w witrynie internetowej firmy Microsoft:
 1. Uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz zainstalować program Avast SecureLine VPN, wykonując procedurę z tego artykułu.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast.

 • Avast SecureLine VPN 2.x do systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy