Eksportowanie danych programu Avast Passwords do programu Google Chrome

W tym artykule opisano sposób eksportowania danych haseł zapisanych w programie Avast Passwords do przeglądarki Google Chrome.

Instrukcje mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki Google Chrome. Aby sprawdzić posiadaną wersję, otwórz przeglądarkę Google Chrome i wybierz kolejno opcje  Menu (trzy kropki) ▸ Pomoc ▸ Google Chrome — informacje.

Zależnie od posiadanej wersji przeglądarki Google Chrome zapoznaj się z instrukcjami z odpowiedniej sekcji poniżej:

Google Chrome w wersji 75.x lub nowszej

W przeglądarce Google Chrome w wersji 75.x i nowszych nie jest dostępny żaden oficjalny sposób na zaimportowanie danych haseł, ponieważ ta opcja została usunięta przez Google. Poniższe czynności stanowią nieoficjalne rozwiązanie zastępcze.

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome w wersji 75.x lub nowszej mogą w celu zaimportowania danych haseł zapisanych w programie Avast Passwords wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Prywatność ▸ Hasła.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło główne, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.
 3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia ▸ Import/eksport danych i kliknij Eksportuj obok opcji Eksportuj do Google Chrome.
 4. Wybierz znaną lokalizację (np. pulpit), w której ma zostać zapisany plik avast-passwords-chrome.csv, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Zamknij przeglądarkę internetową Google Chrome, jeśli jest otwarta.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Google Chrome na pulpicie systemu Windows i wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego.
 7. W oknie Właściwości: Google Chrome wybierz kartę Skrót.
 8. Kliknij pole tekstowe Element docelowy i przytrzymaj klawisz strzałki w prawo na klawiaturze, aby przesunąć kursor do końca bieżącej lokalizacji elementu docelowego.
 9. Naciśnij klawisz spacji na klawiaturze, a następnie dodaj ciąg --enable-features=PasswordImport na końcu istniejącej lokalizacji elementu docelowego.
 10. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany.
Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie o treści „Określona w polu Element docelowy nazwa jest nieprawidłowa”, upewnij się, że tekst z punktu 9 powyżej został prawidłowo przepisany. Po istniejącej lokalizacji elementu docelowego musi koniecznie zostać dodana spacja.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Google Chrome na pulpicie w systemie Windows, aby otworzyć przeglądarkę internetową.
 2. Wpisz w pasku adresu chrome://settings/passwords. Następnie kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) obok pozycji Zapisane hasła i wybierz opcję Importuj.
 3. Wyszukaj zapisany wcześniej plik avast-passwords-chrome.csv i kliknij polecenie Otwórz, aby zaimportować swoje hasła do przeglądarki Google Chrome.

Dane haseł zostały zaimportowane do przeglądarki Google Chrome.

Google Chrome w wersji 74.x lub starszej

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome w wersji 74.x lub starszej mogą w celu zaimportowania danych haseł zapisanych w programie Avast Passwords wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Prywatność ▸ Hasła.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło główne, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.
 3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia ▸ Import/eksport danych i kliknij Eksportuj obok opcji Eksportuj do Google Chrome.
 4. Wybierz znaną lokalizację (np. pulpit), w której ma zostać zapisany plik avast-passwords-chrome.csv, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Otwórz przeglądarkę Google Chrome i wpisz w pasku adresu chrome://flags/#PasswordImport.
 6. Kliknij menu rozwijane obok opcji Importuj hasła, a następnie kliknij kolejno opcje WłączoneUruchom ponownie teraz, aby potwierdzić zmiany.
 7. Po otwarciu przeglądarki Google Chrome wpisz w pasku adresu chrome://settings/passwords. Następnie kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) obok pozycji Zapisane hasła i wybierz opcję Importuj.
 8. Wyszukaj zapisany wcześniej plik avast-passwords-chrome.csv i kliknij polecenie Otwórz, aby zaimportować swoje hasła do przeglądarki Google Chrome.

Dane haseł zostały zaimportowane do przeglądarki Google Chrome.

 • Avast Passwords 1.x dla systemu Windows
   
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
   
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami