Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest zainstalowany i aktywnie chroni komputer

W przypadku wystąpienia problemów z programem Avast Antivirus przed przystąpieniem do ich rozwiązywania zalecamy sprawdzenie, czy program jest poprawnie zainstalowany, aktywny, aktualny oraz czy chroni komputer.

Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest zainstalowany

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Aplikacje i funkcje.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 4. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 5. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 7. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 8. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 9. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 10. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 11. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 12. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 13. Upewnij się, że używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana na liście programów i funkcji.

Jeśli używana wersja programu Avast Antivirus nie jest wyświetlana na liście programów i funkcji, program nie jest zainstalowany na komputerze. Aby zainstalować preferowaną wersję programu Avast Antivirus, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Ustalanie, czy licencja jest aktywna

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Moje licencje sprawdź, czy tekst Aktywne jest widoczny obok używanej wersji programu Avast Antivirus wymienionej w obszarze Licencje na tym komputerze. Możesz również sprawdzić datę wygaśnięcia aktywnej licencji oraz liczbę pozostałych dni.

Jeśli licencja nie jest aktywna, zapoznaj się z odpowiednim artykułem dotyczącym aktywacji preferowanej wersji programu Avast Antivirus:

Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest aktualny

Aby zapewnić pełną ochronę, należy zawsze używać aktualnego programu Avast Antivirus. Jeśli nie masz pewności, czy używana jest najnowsza wersja programu lub czy definicje wirusów używane w programie są aktualne, zapoznaj się z następującym artykułem:

Podczas rozwiązywania problemów we współpracy z działem pomocy technicznej Avast doradca może poprosić o podanie informacji na temat wersji programu i definicji wirusów. Aby uzyskać wymagane informacje:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz pozycję O programie Avast.
 2. Na ekranie Avast — informacje sprawdź następujące informacje wyświetlone w górnej części okna:
  • Wersja programu
  • Wersja definicji wirusów
  • Liczba definicji

Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji programu Avast Antivirus, zobacz następujące referencje:

Ustalanie, czy komputer jest chroniony

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym na pasku zadań systemu Windows i wybierz pozycję Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana karta Stan.
 • Zielony ekran stanu z tekstem Jesteś chroniony oznacza, że wszystkie komponenty ochrony są włączone i że program Avast Antivirus aktywnie zabezpiecza Twój komputer. Gdy jest widoczny ten stan, nie jest wymagana żadna akcja.
 • Czerwony ekran stanu wskazuje problem krytyczny dotyczący podstawowych komponentów antywirusa. Problem ten wymaga Twojej natychmiastowej uwagi. Żółty ekran stanu sygnalizuje pilny problem. W przypadku stanu czerwonego lub żółtego wybierz odpowiednią akcję wyświetlaną poniżej stanu, aby zagwarantować pełną ochronę komputera.
  • Rozwiąż: rozwiązuje problem za pomocą aktywnych komponentów ochrony, takich jak osłony główne.
  • Włącz: włącza komponenty pozwalające zapewnić maksymalną ochronę, takie jak Zapora ogniowa czy automatyczne aktualizacje.
  • Aktualizacja: aktualizuje program Avast Antivirus do najnowszej wersji.
  • Aktywuj / Reaktywuj: monituje o wybranie planu subskrypcji w celu aktywowania programu Avast Antivirus.
  • Uruchom ponownie teraz: uruchamia ponownie komputer w celu ukończenia aktualizacji wszystkich komponentów programu Avast Antivirus.
Jeśli więcej niż jedna kwestia wymaga uwagi, możesz kliknąć opcję Zobacz wszystkie problemy. Następnie wybierz akcję dla poszczególnych problemów przy użyciu odpowiedniego menu rozwijanego.

Aby dokładniej sprawdzić, czy program Avast Antivirus chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami