Sprawdzanie, czy program Avast Antivirus jest już zainstalowany i aktywnie chroni komputer

W przypadku wystąpienia problemów z programem Avast Antivirus przed przystąpieniem do ich rozwiązywania zalecamy sprawdzenie, czy program jest całkowicie zainstalowany, aktualny, oraz czy działa prawidłowo.

Instalacja

Wybierz wersję systemu Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić, że program Avast Antivirus jest zainstalowany na komputerze, poprzez sprawdzenie sekcji Programy i funkcje w Panelu sterowania systemu Windows:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Sprawdź, czy używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 4. Sprawdź, czy używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 5. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania.
 6. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij opcję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 7. Sprawdź, czy używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 8. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania, ...lub wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij opcję Panel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Uruchom.
 9. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 10. Sprawdź, czy używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje.
 11. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania, ...lub wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij opcję Panel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Uruchom.
 12. Kliknij opcję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie opcję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 13. Sprawdź, czy używana wersja programu Avast Antivirus jest wyświetlana na liście programów i funkcji.

Jeśli używana wersja programu Avast Antivirus nie jest wyświetlana na liście programów i funkcji, program nie jest zainstalowany na komputerze. Aby zainstalować preferowaną wersję programu Avast Antivirus, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Subskrypcja

Aby sprawdzić, czy subskrypcja Avast Premier, Avast Internet Security lub Avast Pro Antivirus jest aktywna, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i z wyświetlonego menu wybierz opcję Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Subskrypcja sprawdź, czy tekst Aktywne jest wyświetlany obok opcji Status subskrypcji:.
  Jeśli subskrypcja jest aktywna, możesz również sprawdzić datę jej wygaśnięcia oraz liczbę pozostałych dni.

Jeśli subskrypcja nie jest aktywna, zapoznaj się z odpowiednim artykułem zawierającym instrukcje aktywacji używanej wersji programu Avast Antivirus:

Informacje na temat rejestracji programu Avast Free Antivirus można znaleźć w następującym artykule:

Program i definicje wirusów

Aby zapewnić pełną ochronę, należy zawsze używać aktualnego programu Avast Antivirus. Jeśli nie masz pewności, czy używana jest najnowsza wersja programu, lub czy definicje wirusów używane w programie są aktualne, zapoznaj się z następującym artykułem:

Podczas rozwiązywania problemów we współpracy z działem pomocy technicznej Avast może on poprosić o podanie informacji na temat wersji programu i definicji wirusów. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby uzyskać wymagane informacje:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i wybierz opcję O programie Avast.
 2. Na ekranie Avast — informacje sprawdź następujące informacje wyświetlone w górnej części okna:
  • Wersja programu
  • Wersja definicji wirusów
  • Liczba definicji:

Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji programu Avast Antivirus, zobacz następujące referencje:

Stan ochrony

Aby określić bieżący status ochrony programu Avast Antivirus, otwórz interfejs użytkownika (kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast na pasku zadań i z wyświetlonego menu wybierz opcję Otwórz interfejs użytkownika programu Avast). Status jest wyświetlany na ekranie głównym interfejsu użytkownika.

Tekst Jesteś chroniony oznacza, że program Avast Antivirus jest aktualny, aktywnie chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem i nie wykrył żadnych bieżących zagrożeń. Jeśli wyświetlany jest ten status, nie trzeba podejmować żadnych działań.

Następujące statusy wymagają od użytkownika podjęcia określonych działań:

 • Jesteś w niebezpieczeństwie
 • Jesteś narażony na ataki
 • Avast nie działa

Jeśli jest wyświetlany jakikolwiek z tych statusów, kliknij opcję wyświetloną poniżej niego, aby rozwiązać problem. Te opcje mogą obejmować Uruchom ponownie teraz lub indywidualne działania, takie jak włączanie komponentów ochrony, które są aktualnie wyłączone.

Aby dokładniej sprawdzić, czy program Avast Antivirus chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem, zapoznaj się z instrukcjami w następującym artykule:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy