Aktywowanie programu Avast Premium Security

Jeśli kupisz subskrypcję programu Avast Premium Security (wcześniej znanego jako Avast Premier) w aplikacji Avast, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie aktywowana na komputerze z systemem Windows użytym do dokonania zakupu. Subskrypcja kupiona za pośrednictwem innego kanału sprzedaży Avast, na przykład w Sklepie Avast, także zostanie automatycznie aktywowana po odebraniu i zainstalowaniu wstępnie aktywowanego pliku instalacyjnego. Jeśli Twoja subskrypcja nie zostanie aktywowana automatycznie, konieczna będzie ręczna aktywacja za pomocą ważnego kodu aktywacyjnego (określanego także jako kod subskrypcji lub kod kuponu) albo przy użyciu konta Avast zarejestrowanego na adres e-mail użyty do dokonania zakupu. Aby używać swojej subskrypcji Avast Premium Security na innym urządzeniu, należy ją także aktywować ręcznie. Liczba urządzeń, na których można aktywować produkt, zależy od kupionej subskrypcji.

 
Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tym artykule sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avast Premium Security. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Aktywowanie programu Avast Premium Security

W zależności od metody zakupu Twój kod aktywacyjny może znajdować się w różnych miejscach. Na przykład w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, na karcie aktywacyjnej lub w innym produkcie Avast. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć kod aktywacyjny, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby aktywować program Avast Premium Security przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Moja subskrypcja kliknij opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 3. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny w polu tekstowym, a następnie kliknij Wprowadź.
 4. Sprawdź szczegóły subskrypcji powiązanej z wprowadzonym kodem aktywacyjnym. Jeśli masz kod aktywacyjny produktów stosowanych wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną subskrypcję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moja subskrypcja.

Wszystkie Twoje subskrypcje Avast pojawiają się automatycznie na koncie Avast zarejestrowanym przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu.

Jeśli nie masz jeszcze konta Avast, odpowiednie instrukcje znajdziesz w następującym artykule:

Aby aktywować program Avast Premium Security przy użyciu konta Avast:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast  w zasobniku systemowym i wybierz pozycję Informacje o subskrypcji.
 2. Na ekranie Moja subskrypcja kliknij opcję Zaloguj się na konto Avast.
 3. Wprowadź poświadczenia konta Avast i kliknij opcję Zaloguj. Zamiast tego możesz też użyć opcji Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google, aby zalogować się do swojego konta Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google.
 4. Sprawdź szczegóły dotyczące subskrypcji powiązanej z połączonym kontem Avast. Jeśli masz subskrypcje na produkty stosowane wymiennie, możesz kliknąć element znajdujący się na liście i wybrać z menu rozwijanego inną subskrypcję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moja subskrypcja.

Twoja subskrypcja Avast Premium Security została aktywowana. Data wygaśnięcia Twojej subskrypcji jest wyświetlana w obszarze Subskrypcje na tym komputerze.

Subskrypcję można aktywować na tylu komputerach, ile wskazano podczas zakupu.

Dalsze zalecenia

 • Wszelkie niewykorzystane subskrypcje na produkt znajdują się w obszarze Inne dostępne subskrypcje na ekranie Moja subskrypcja. Aby zmienić subskrypcję na bieżącym komputerze, kliknij opcję Przełącz na tę subskrypcję znajdującą się obok danego elementu, a następnie kliknij opcję Przełącz w celu potwierdzenia.
 • Aby przenieść subskrypcję na inny komputer, przed aktywowaniem jej na nowym komputerze odinstaluj program Avast Premium Security ze swojego komputera. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Aby rozwiązać problemy z aktywacją, zainstaluj ponownie program Avast Premium Security na komputerze i ponownie go aktywuj. Instrukcje dotyczące ponownej instalacji znajdują się w następujących artykułach:

W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:

 • Avast Premium Security 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami