Aktualizacja oprogramowania — wprowadzenie

Narzędzie Aktualizacja oprogramowania dostępne w programie Avast Antivirus pomaga zapewnić aktualność powszechnie używanego oprogramowania innych producentów, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Złośliwe oprogramowanie często wykorzystuje luki w nieaktualnym oprogramowaniu, aby uzyskać dostęp do komputera. Ta funkcja pozwala wyświetlić najpopularniejsze programy zainstalowane na komputerze i zaktualizować je w prosty sposób — ręcznie lub automatycznie.

Ręczne aktualizowanie oprogramowania

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje WydajnośćAktualizacja oprogramowania.
 2. Kliknij opcję Zaktualizuj teraz obok aplikacji na liście nieaktualnych aplikacji.
Jeśli program Avast nie może bezpośrednio pobrać i zainstalować aktualizacji, nastąpi przekierowanie do witryny dostawcy lub innej witryny, z której można pobrać aktualizację.

Włączanie automatycznych aktualizacji

Funkcja ta dostępna jest jedynie w Avast Premium Security i Avast Omni. W przypadku innych wersji programu Avast Antivirus najpierw zostanie wyświetlony monit o aktualizację.
 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje WydajnośćAktualizacja oprogramowania.
 2. Kliknij suwak WYŁ. widoczny obok opcji Automatyczne aktualizacje, aby jego ustawienie zmieniło się na WŁ..

Spowoduje to, że program Avast będzie automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

Ignorowanie aktualizacji poszczególnych aplikacji

Zdecydowanie zalecamy, aby nie ignorować aktualizacji, ponieważ nieaktualne oprogramowanie jest bardzo podatne na ataki hakerów.
 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje WydajnośćAktualizacja oprogramowania.
 2. Zaznacz pole obok aplikacji, a następnie kliknij opcję Pomiń aktualizacje

Zarządzanie ustawieniami narzędzia Aktualizacja oprogramowania

Ekran ustawień narzędzia Aktualizacja oprogramowania umożliwia zarządzanie powiadomieniami narzędzia Aktualizacja oprogramowania oraz włączenie automatycznych aktualizacji.

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje WydajnośćAktualizacja oprogramowania.
 3. Dostosuj następujące opcje:
  • Powiadamienia o nowych aktualizacjach: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, kiedy jest dostępna aktualizacja oprogramowania. Ta opcja jest domyślnie włączona.
  • Automatycznie aktualizuj moje aplikacje (tylko w programach Avast Premium Security i Avast Omni): zaznacz, aby zezwolić funkcji Aktualizacja oprogramowania na automatyczne pobieranie i instalowanie dostępnych aktualizacji oprogramowania innych firm.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją

Jeśli narzędzie Aktualizacja oprogramowania nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można spróbować zresetować wewnętrzną bazę danych narzędzia Aktualizacja oprogramowania, przywracając wartości domyślne. Informacje na temat tej procedury zawiera następujący artykuł:

 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami