Software Updater — Pierwsze kroki

Narzędzie Software Updater dostępne w programie Avast Antivirus pomaga zapewnić aktualność powszechnie używanego oprogramowania innych producentów, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Złośliwe oprogramowanie i hakerzy często wykorzystują luki w nieaktualnym oprogramowaniu, aby uzyskać dostęp do komputera. Ta funkcja pozwala wyświetlić najpopularniejsze programy zainstalowane na komputerze i je zaktualizować w prosty sposób.

Komponent Software Updater w programie Avast Premier umożliwia skonfigurowanie automatycznych aktualizacji aplikacji.

Instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia Software Updater można znaleźć w następujących sekcjach tego artykułu.

Ręczne aktualizowanie oprogramowania

Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz opcję OchronaSoftware Updater.
 2. Na liście nieaktualnego oprogramowania zaznacz jedną lub więcej aplikacji do zaktualizowania, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj wybrane znajdujący się nad tą listą.

Jeśli program Avast nie może bezpośrednio pobrać i zainstalować aktualizacji, nastąpi przekierowanie do witryny dostawcy lub innej witryny, z której można pobrać aktualizację.

Włączanie aktualizacji automatycznych (tylko Avast Premier)

Aby włączyć funkcję Automatyczne aktualizacje w narzędziu Software Updater, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz opcję OchronaSoftware Updater.
 2. Kliknij suwak WYŁ. widoczny obok opcji Automatyczne aktualizacje, aby jego ustawienie zmieniło się na WŁ..

Spowoduje to, że program Avast będzie automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Avast Premier. W przypadku innych wersji najpierw zostanie wyświetlony monit o aktualizację do wersji Avast Premier.

Zarządzanie poszczególnymi aplikacjami

Aby zapoznać się ze szczegółami aplikacji, która wymaga aktualizacji, zignorować aktualizacje i zaktualizować poszczególne aplikacje, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz opcję OchronaSoftware Updater.
 2. Kliknij strzałkę w dół, aby rozwinąć panel aplikacji i w razie potrzeby wykonać następujące działania:
  • Sprawdź informacje o dostawcy, obecnej wersji i nowej wersji aplikacji (jeśli jest dostępna).
  • Kliknij przycisk Pomiń aktualizacje, aby wyłączyć aktualizowanie danej aplikacji.
  • Kliknij opcję Aktualizuj, aby zaktualizować aplikację.

Zdecydowanie zalecamy, aby nie włączać ustawienia Pomiń aktualizacje, ponieważ nieaktualne oprogramowanie jest niezwykle podatne na ataki hakerów.

Zarządzanie ustawieniami narzędzia Software Updater

Na ekranie Software Updater można włączyć lub wyłączyć narzędzie Software Updater, wyświetlić listę ustawień, które można dostosować w danej wersji programu Avast Antivirus, a także zresetować bazę danych narzędzia Software Updater.

Aby uzyskać dostęp do ustawień i je zmodyfikować, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz opcję Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Komponenty i kliknij opcję Dostosuj znajdującą się obok pozycji Software Updater.
 3. Zaznacz pole wyboru obok opcji Włącz moduł Software Updater, aby aktualizować aplikacje innych firm. Ta opcja umożliwia zarządzanie dalszymi ustawieniami.
 4. Dostosuj następujące opcje:
  • Zezwalaj tylko administratorom na aktualizowanie produktów w całym systemie: zaznacz, aby zezwolić tylko administratorom na aktualizowanie produktów dostępnych w całym systemie za pomocą modułu Software Updater. Produkty dostępne w całym systemie to aplikacje innych firm, które są dostępne dla wszystkich użytkowników (kont) korzystających z danego komputera. W większości przypadków do zainstalowania, usunięcia lub zmodyfikowania tych produktów niezbędne są uprawnienia administratora. Odznaczenie tej opcji umożliwia aktualizowanie tych aplikacji przy użyciu narzędzia Software Updater także użytkownikom, którzy nie mają uprawnień administratora (kontom dodatkowym zalogowanym na komputerze). Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
  • Automatycznie pobieraj aktualizacje, jeśli to możliwe (tylko płatne wersje programu Avast Antivirus): zaznacz, aby zezwolić modułowi Software Updater na automatyczne pobieranie dostępnych aktualizacji oprogramowania innych firm, dzięki czemu możesz oszczędzić czas. Automatyczne pobieranie odbywa się podczas bezczynności systemu, więc ma minimalny wpływ na Twoją aktywność online. Ta opcja jest włączona domyślnie.
  • Aktualizuj automatycznie, jeśli to możliwe (tylko program Avast Premier): zaznacz, aby zezwolić modułowi Software Updater na automatyczne instalowanie pobranych aktualizacji oprogramowania innych firm. Instalacja automatyczna odbywa się w tle i nie wymaga wykonywania jakichkolwiek działań. Ta opcja wymaga wcześniejszego włączenia opisanej powyżej opcji Automatycznie pobieraj aktualizacje, jeśli to możliwe. Ten sam wynik można uzyskać, przechodząc do ekranu OchronaSoftware Updater i klikając opcję Automatyczne aktualizacje. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
  • Powiadomienia (w wysuwanych okienkach) włączone: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, kiedy jest dostępna aktualizacja oprogramowania lub po ukończeniu aktualizacji. Ta opcja jest włączona domyślnie.
 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją

Jeśli narzędzie Software Updater nie rozpoznaje aktualizacji lub jeśli wystąpi inny problem z narzędziem Software Updater, wykonaj następujące czynności w celu jego rozwiązania:

 1. Kliknij ikonę odśwież w prawym górnym rogu głównego ekranu narzędzia Software Updater, aby zaktualizować informacje o stanie wyświetlanej aplikacji.
 2. Przejdź do opcji UstawieniaKomponenty i kliknij opcję Dostosuj obok pozycji Software Updater.
 3. Kliknij strzałkę w dół, aby rozwinąć panel Resetuj bazę danych (rozwiązywanie problemów), i kliknij przycisk Resetuj bazę danych teraz.
Narzędzie Software Updater można wyłączyć, korzystając z opcji UstawieniaKomponenty. Obok pozycji Software Updater kliknij suwak WŁ., aby zmienił ustawienie na wartość WYŁ..
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami