Software Updater – Jak začít

Software Updater v programu Avast Antivirus umožňuje aktualizovat běžně používané programy třetích stran, čímž chrání před potenciálními bezpečnostními riziky. Škodlivé hrozby a útočníci často získávají přístup do vašeho počítače díky nedostatkům zastaralého softwaru. Tato funkce zobrazuje nejoblíbenější programy nainstalované v počítači a umožňuje je snadno aktualizovat.

Software Updater v programu Avast Premier dokáže automaticky aktualizovat vaše aplikace.

Pokyny k použití funkce Software Updater najdete v následujících částech tohoto článku.

Ruční aktualizace softwaru

Při ruční aktualizaci softwaru postupujte podle těchto pokynů:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a vyberte možnosti OchranaSoftware Updater.
 2. V seznamu zastaralého softwaru vyberte nejméně jednu aplikaci, kterou chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko Aktualizovat vybrané nad seznamem.

Pokud Avast nedokáže některou aktualizaci stáhnout a nainstalovat, budete přesměrováni na webovou stránku dodavatele či jinou odpovídající stránku, odkud si aktualizaci budete moci stáhnout.

Zapnutí automatických aktualizací (jen Avast Premier)

Chcete-li aktivovat funkci Automatické aktualizace v programu Software Updater, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a vyberte možnosti OchranaSoftware Updater.
 2. U položky Automatické aktualizace kliknutím přepněte posuvník z polohy VYP. do polohy ZAP..

Tímto krokem umožníte Avastu automaticky stahovat a instalovat aktualizace.

Tato funkce je k dispozici pouze v produktu Avast Premier. Pokud používáte starší verzi, nejdřív se vám zobrazí výzva k upgradu na Avast Premier.

Správa jednotlivých aplikací

Chcete-li zobrazit podrobnosti o aplikaci, která vyžaduje aktualizaci, ignorovat aktualizace a aktualizovat jednotlivé aplikace, řiďte se těmito pokyny:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a vyberte možnosti OchranaSoftware Updater.
 2. Kliknutím na šipku dolů rozbalíte panel aplikace. Zde můžete v případě potřeby provádět následující akce:
  • Můžete zde zjistit dodavatele či aktuální a novou verzi aplikace, pokud jsou tyto informace k dispozici.
  • Kliknutím na odkaz Ignorovat aktualizace pro aplikaci vypnete aktualizace.
  • Kliknutím na tlačítko Aktualizovat aplikaci aktualizujete.

Důrazně doporučujeme, abyste nastavení Ignorovat aktualizace neaktivovali, protože zastaralý software je vysoce zranitelný vůči útokům hackerů.

Správa nastavení funkce Software Updater

Na obrazovce nastavení funkce Software Updater můžete aktivovat nebo deaktivovat Software Updater. Také zde najdete seznam nastavení, která můžete v závislosti na používané verzi programu Avast Antivirus přizpůsobit, a možnost pro resetování databáze Software Updateru.

Chcete-li tato nastavení zobrazit a změnit, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a vyberte možnost Nastavení.
 2. Vyberte možnost Komponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit vedle položky Software Updater.
 3. Chcete-li aplikace třetích stran udržovat aktualizované, zaškrtněte pole Aktivovat Software Updater. Zaškrtnutím této možnosti zobrazíte další nastavení.
 4. Můžete přizpůsobit tyto možnosti:
  • Povolit aktualizace systémových aplikací pouze správcům: Toto pole zaškrtněte, pokud chcete aktualizaci produktů v systému prostřednictvím Software Updateru povolit pouze správcům. Tímto softwarem jsou míněny aplikace od ostatních dodavatelů, které jsou dostupné pro všechny uživatele (respektive účty) v daném počítači. K instalaci, odinstalaci či změnám těchto produktů jsou obvykle potřeba oprávnění správce. Pokud zaškrtnutí této možnosti zrušíte, dané aplikace budou moci přes Software Updater aktualizovat také jiní uživatelé než správci (sekundární účty přihlášené v počítači). Tato možnost je ve výchozím nastavení deaktivována.
  • Stahovat aktualizace automaticky, bude-li to možné (pouze placené verze aplikace Avast Antivirus): Zaškrtnutím tohoto pole povolíte Software Updateru automatické stahování dostupných aktualizací softwaru od ostatních dodavatelů, což vám ušetří čas. Automatické stahování probíhá při nečinnosti systému, takže má na vaši činnost online minimální dopad. Tato možnost je ve výchozím nastavení aktivována.
  • Aktualizovat automaticky, je-li to možné (pouze Avast Premier): Zaškrtnutím tohoto pole povolíte Software Updateru automatickou instalaci dostupných aktualizací softwaru třetích stran. Automatické instalace probíhají na pozadí a nevyžadují žádný váš zásah. Tuto možnost lze vybrat až po povolení výše uvedené možnosti Stahovat aktualizace automaticky, bude-li to možné. Stejnou akci lze provést také otevřením obrazovky OchranaSoftware Updater a kliknutím na možnost Automatické aktualizace. Tato možnost je ve výchozím nastavení deaktivována.
  • Povolit upozorňování (vyskakovacími okny): Chcete-li být upozorňováni na dostupnost aktualizací softwaru a dokončení jejich instalace, zaškrtněte toto pole. Tato možnost je ve výchozím nastavení aktivována.
 5. Provedené změny uložíte kliknutím na tlačítko OK.

Řešení problémů s aktualizací

Pokud Software Updater nerozpozná nějakou aktualizaci nebo se vyskytne v souvislosti se Software Updaterem jakýkoli jiný problém, postupujte podle těchto pokynů k řešení potíží:

 1. Kliknutím na tlačítko Obnovit v pravém horním rohu hlavní obrazovky Software Updateru aktualizujete informace o stavu zobrazených aplikací.
 2. Přejděte do části NastaveníKomponenty a klikněte na odkaz Přizpůsobit vedle položky Software Updater.
 3. Kliknutím na šipku dolů rozbalte panel Obnovení databáze (řešení problémů) a klikněte na tlačítko Provést obnovení databáze.
Software Updater můžete deaktivovat v části NastaveníKomponenty. Vedle položky Software Updater kliknutím na posuvník ZAP. nastavte stav VYP..
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás