Wykluczanie określonych plików lub witryn internetowych ze skanowania za pomocą programu Avast Antivirus

Choć zwykle nie jest to zalecane, być może zechcesz wykluczyć określone pliki lub witryny internetowe ze skanowania, aby je przyspieszyć lub uniknąć uzyskania wyników fałszywie pozytywnych.

Wyjątki należy ustawiać tylko wtedy, gdy wiadomo, że pliki i witryny, które chcesz wykluczyć, nie są zainfekowane. Jeśli nie masz pewności co do wybranego pliku, możesz go przeskanować w serwisie Virus Total lub dodać plik do obszaru Kwarantanna i przesłać go do Laboratorium Zagrożeń Avast. Więcej informacji o produkcie Kwarantanna zawiera następujący artykuł:

Dodawanie wyjątków

Ustawienie globalnych wyjątków pozwala wykluczyć jednocześnie poszczególne pliki, całe foldery i witryny internetowe ze wszystkich składników skanowania i osłon. Skanowania i osłony analizują całą aktywność plików, aplikacji i sieci w czasie rzeczywistym.

Aby zdefiniować wyjątek dla wszystkich składników skanowania i osłon:

Wybrany plik, folder lub adres URL zostanie dodany do listy wyjątków.

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno MenuUstawienia.
 2. Wybierz kartę Ogólne i kliknij opcję Wyjątki.
 3. Kliknij przycisk Dodaj wyjątek (Ustawienia).
 4. Wyjątek można dodać na kilka sposobów:
  • Wpisz ścieżkę pliku lub folderu albo adres URL w polu tekstowym, a następnie kliknij pozycję Dodaj wyjątek.
  • Kliknij pozycję Przeglądaj i zaznacz pole wyboru obok pliku lub folderu, który chcesz dodać do wyjątków, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie listy wyjątków

Po wskazaniu pliku, folderu lub witryny internetowej do wykluczenia ze składników skanowania i osłon programu Avast Antivirus możesz wyświetlić listę wyjątków i usunąć z niej dowolne elementy:

 1. W głównym interfejsie programu Avast Antivirus wybierz kolejno MenuUstawienia.
 2. Wybierz kartę Ogólne i kliknij opcję Wyjątki.
 3. Aby mieć pewność, że zostaną wyświetlone wszystkie elementy listy, upewnij się, że pola obok opcji Plik/folderWebsite są zaznaczone. Lista wyjątków jest widoczna poniżej tych filtrów.
 4. Aby usunąć element z listy, umieść kursor nad panelem wyjątku, który chcesz usunąć, i kliknij ikonę kosza. Lista zostanie zaktualizowana automatycznie.

Po wykonaniu tych czynności zostanie wyświetlona kompletna lista wyjątków.

 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami