Przekazywanie próbek złośliwego oprogramowania do Laboratorium Zagrożeń Avast

Program Avast Antivirus chroni komputer przy użyciu technologii, która wykrywa zagrożenia, takie jak złośliwe witryny internetowe oraz pliki, i uniemożliwia im zaatakowanie systemu. Ochrona ta jest możliwa dzięki uzyskanym próbkom złośliwego kodu. Uzyskane dane wykorzystujemy do stałego aktualizowania naszych produktów, aby rozpoznawały nowe zagrożenia i blokowały im dostęp do chronionych urządzeń.

Zachęcamy do przekazywania do Laboratorium Zagrożeń Avast informacji o napotkanych podejrzanych witrynach internetowych oraz plikach. Analizujemy te dane, a w razie potrzeby podejmujemy dalsze działania. Ten artykuł zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przekazywania nam próbek złośliwego oprogramowania.

Kto może zgłaszać pliki i witryny internetowe?

Każdy może wysyłać pliki i witryny internetowe do analizy w Laboratorium Zagrożeń Avast. Nasz automatyczny system sprawdza wszystkie przekazane pliki i witryny pod kątem złośliwych lub potencjalnie niepożądanych działań, a następnie wykonuje jedną z następujących akcji:

  1. Jeśli system zaklasyfikuje pliki lub witryny internetowe jako złośliwe, dany element jest blokowany przez nasze aktualizacje definicji wirusów.
  2. Jeśli system nie może określić, czy pliki lub witryny internetowe są złośliwe, dany element jest wysyłany do ręcznej analizy w Laboratorium Zagrożeń Avast.

Pliki i witryny internetowe wysłane do ręcznej analizy są obsługiwane w kolejności zależnej od poziomu ryzyka i liczby zagrożonych użytkowników. Po przeprowadzeniu ręcznej analizy dane pliki lub witryny internetowe są klasyfikowane jako bezpieczne lub szkodliwe.

Jakie typy plików można zgłosić?

Zachęcamy do zgłaszania każdego podejrzanego typu pliku.

Nie wysyłamy odpowiedzi na oceny ani zgłoszenia plików.

Jak przekazać próbki?

Aby przekazać podejrzane próbki do Laboratorium Zagrożeń Avast, skorzystaj z formularza przekazywania próbek:

Czy można przekazać próbki w sposób poufny?

Firma Avast nie gromadzi danych osobowych o użytkownikach, kiedy zgłaszają oni pliki i witryny internetowe do Laboratorium Zagrożeń Avast. Wszystkie zgłoszone pliki i witryny służą do poprawienia możliwości naszego oprogramowania w zakresie ochrony użytkowników przed zagrożeniami.

  • Całe dostępne oprogramowanie antywirusowe Avast
  • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami