Vyloučení určitých souborů a webových stránek z testů programu Avast Antivirus

Ačkoli se to normálně nedoporučuje, můžete z testů vyloučit určité soubory či webové stránky. Můžete tím zrychlit testování nebo se vyhnout falešným pozitivním nálezům. Chcete-li nastavit výjimky, řiďte se pokyny v níže uvedených částech.

Nastavení výjimek pro všechny testy a štíty

Pomocí globálních výjimek můžete vyloučit soubory a webové stránky ze všech testů jednotlivých komponent, které analyzují činnost souborů, aplikací a webového obsahu v reálném čase.

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části NastaveníObecné. Přejděte níže a kliknutím rozbalte část Výjimky.
 2. Zvolte odpovídající záložku a na ní nastavte požadovanou výjimku. Zadejte detaily do textového pole:
  • Cesty k souborům: Zadejte ručně umístění souboru či složky, případně klikněte na tlačítko Procházet... a zaškrtněte příslušnou složku.
  • Adresy: Zadejte adresu webové stránky.
  • CyberCapture: Do textového pole zadejte ručně umístění souboru, případně klikněte na tlačítko Procházet... a vyberte požadovaný soubor (.exe).
  • Režim uzamčení: Do textového pole zadejte ručně umístění souboru, případně klikněte na tlačítko Procházet... a vyberte požadovaný soubor (.exe).
  Kliknutím na tlačítko OK vše potvrďte.

Nastavení výjimek pro ruční testy

Ruční testy jsou testy, které můžete upravovat a plánovat (například: Plný virový test, Rychlý test…). Výjimky pro ruční testy můžete nastavit následovně:

 1. Zvolte možnosti OchranaAntivirus.
 2. Přejděte do nastavení testu, pro který chcete výjimky nastavit:
  • Plný virový test: Na dlaždici Spustit Plný virový test klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
  • Ostatní typy testů: Klikněte na možnost Další testy a na dlaždici testu, pro který chcete výjimky nastavit, klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 3. Vyberte možnost Výjimky, do textového pole ručně zadejte umístění souboru či složky, případně klikněte na tlačítko Procházet... a zaškrtněte příslušnou složku. Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.

Umístění souborů a složek mohou obsahovat zástupné znaky ? a *. Hvězdička nahrazuje nula či více znaků a otazník nahrazuje jeden znak. Například:

 • Chcete-li vyloučit všechny soubory HTML, zadejte do textového pole výraz *.htm*.
 • Chcete-li vyloučit složku a její podsložky, přidejte na konec její cesty výraz \*, například C:\priklad\*.
 • Chcete-li vyloučit určité názvy souborů na všech pevných discích, na začátek cesty přidejte výraz ?.\, například ?:\priklad.exe.

Nastavení výjimek pro Štít souborového systému

Štít souborového systému nepřetržitě testuje všechny otevírané soubory a spouštěné programy, zda jsou bezpečné. Výjimky pro Štít souborového systému můžete nastavit následovně:

 1. Zvolte možnosti SettingsComponentsFile System ShieldCustomize.
 2. Vyberte možnost Výjimky, do textového pole ručně zadejte umístění souboru či složky, případně klikněte na tlačítko Procházet... a zaškrtněte příslušnou složku. Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.

Umístění souborů a složek mohou obsahovat zástupné znaky ? a *. Hvězdička nahrazuje nula či více znaků a otazník nahrazuje jeden znak. Například:

 • Chcete-li vyloučit všechny soubory HTML, zadejte do textového pole výraz *.htm*.
 • Chcete-li vyloučit složku a její podsložky, přidejte na konec její cesty výraz \*, například C:\priklad\*.
 • Chcete-li vyloučit určité názvy souborů na všech pevných discích, na začátek cesty přidejte výraz ?.\, například ?:\priklad.exe.

Nastavení výjimek pro Behaviorální štít

Behaviorální štít nepřetržitě sleduje programy nainstalované v počítači, zda se nechovají podezřele, což může značit, že obsahují nebezpečný kód. Výjimky pro Behaviorální štít můžete nastavit následovně:

 1. Zvolte možnosti NastaveníKomponentyBehaviorální štítPřizpůsobit.
 2. Vyberte možnost Výjimky, do textového pole ručně zadejte umístění souboru či složky, případně klikněte na tlačítko Procházet... a zaškrtněte příslušný soubor či složku. Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.

Nastavení výjimek pro Webový štít

Webový štít váš počítač nepřetržitě chrání před hrozbami, které se do něj mohou dostat při prohlížení internetu. Výjimky pro Webový štít můžete nastavit následovně:

 1. Zvolte možnosti NastaveníKomponentyWebový štítPřizpůsobit.
 2. Vyberte možnost Výjimky a poté do textového pole ručně zadejte adresu webové stránky, typy MIME nebo umístění procesu. Chcete-li proces vyhledat, klikněte na tlačítko Procházet..., vyberte soubor (.exe) a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Adresy URL, přípony a umístění souborů mohou obsahovat zástupné znaky ? a *. Hvězdička nahrazuje nula či více znaků a otazník nahrazuje jeden znak. Například:

 • Chcete-li zablokovat všechny poddomény a domény určité webové stránky, přidejte výraz *. na začátek domény požadované webové stránky a výraz /* na její konec, například *.priklad.cz/*.
 • Chcete-li vyloučit všechny soubory typu HTML, zadejte do textového pole výraz *.htm*.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás